Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LẬP TRÌNH WINCC VỚI S7 – 200

Được đăng lên bởi xuanquynh0607
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1010 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giao tiếp WinCC với PLC

BÀI TẬP LẬP TRÌNH WINCC VỚI S7 – 200

Bài tập 1: Dùng WinCC tạo giao diện gồm 2 nút nhấn ON và OFF để bật tắt đèn
Q0.0
Bước 1: Lập trình cho PLC bằng phần mềm Step 7 Microwin:

Sau khi lập trình xong nhấn nút

trên thanh công cụ và nếu không thấy lỗi thì

được.

Tiếp theo chọn

ở cửa sổ View bên trái rồi kích đôi vào vùng Double

– Click to Refresh.

Khi máy tính nhận được PLC thì ta có hình sau rồi nhấn OK:

BS: Th.s Trần Văn Trinh

1

Giao tiếp WinCC với PLC

Tiếp theo nhấn nút

để download chương trình xuống PLC, trong cửa sổ

Download nhấn Download. Sau đó chuyển PLC sang chế độ Run

Các bước tiến hành như sau:
Bước 2: Khởi động PC Access
Kích phải chuột vào Microwin(COM1) chọn New PLC….Đặt Name là S7-200. OK

BS: Th.s Trần Văn Trinh

2

Giao tiếp WinCC với PLC

Sau đó kích chuột phải chọn New \ Item…

Sau khi cửa sổ Item Properties hiện ra thực hiện như hình dưới: trong ô name
đặt tên tuy ý, ví dụ như DEN.

BS: Th.s Trần Văn Trinh

3

Giao tiếp WinCC với PLC

Sau đó chọn Save và chọn đường dẫn để lưu lại:

Bước 3: Khởi động Windows Control Center 6.0:
Sau khi khởi động xong, chọn chọn File \ New hay bấm tổ hợp Ctrl + N.
Cửa sổ WinCC Explorer hiện ra chọn Single – User Project và chọn OK

BS: Th.s Trần Văn Trinh

4

Giao tiếp WinCC với PLC

Tiếp theo chọn đường dẫn để lưu file và đặt tên cho Project rồi OK như hình
dưới:
Sau khi Project được tạo xong, kích chuột phải vào Tag Management chọn Add
new driver:

Sau đó chọn OPC.chn rồi click Open

BS: Th.s Trần Văn Trinh

5

Giao tiếp WinCC với PLC

Sau khi Add new driver xong kích phải chuột vào OPC Groups chọn System

“OPC Server là một ứng dụng hoạt động như một API (giao diện lập trình ứng
dụng) hoặc là một bộ chuyển đổi giao thức. Một OPC Server sẽ kết nối với các
thiết bị như PLC (Programable Logic Controller - bộ điều khiển lập trình được),
DCS (Distributed control system - hệ điều khiển phân tán), RTU (Remote Terminal
Unit), cơ sở dữ liệu… rồi chuyển đổi dữ liệu sang định dạng OPC chuẩn. Những
ứng dụng OPC (OPC Client) như HMI, bộ ghi dữ liệu quá khứ, những ứng dụng
bảng biểu, vẽ đồ thị… có thể kết nối với OPC Server rồi đọc/ghi dữ liệu lên thiết
bị.” OPC được viết tắt từ chữ “OLE for Process Control”.
Parameter:

BS: Th.s Trần Văn Trinh

6

Giao tiếp WinCC với PLC

Sau khi cửa sổ OPC Item Manager hiện ra, chờ vài giây ta có hình như sau:

BS: Th.s Trần Văn Trinh

7

Giao tiếp WinCC với PLC

Chọn Browse Server, sau đó nhấn Next
Tiếp theo ta có cửa sổ như sau

Sau khi ...
Giao tiếp WinCC với PLC
BS: Th.s Trần Văn Trinh
1
BÀI TẬP LẬP TRÌNH WINCC VỚI S7 – 200
Bài tập 1: Dùng WinCC tạo giao diện gồm 2 nút nhấn ON và OFF để bật tắt đèn
Q0.0
Bước 1: Lập trình cho PLC bằng phần mềm Step 7 Microwin:
Sau khi lập trình xong nhấn nút trên thanh công cụ và nếu không thấy lỗi thì
được.
Tiếp theo chọn ở cửa sổ View bên trái rồi kích đôi vào vùng Double
– Click to Refresh.
Khi máy tính nhận được PLC thì ta có hình sau rồi nhấn OK:
BÀI TẬP LẬP TRÌNH WINCC VỚI S7 – 200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LẬP TRÌNH WINCC VỚI S7 – 200 - Người đăng: xuanquynh0607
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
BÀI TẬP LẬP TRÌNH WINCC VỚI S7 – 200 9 10 146