Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn chi tiết máy

Được đăng lên bởi Manhdung Nguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3550 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ
Bộ MÔN THIẾT KẾ MÁY

BÀI TẬP LỚN

CHI TIẾT MÁY
Sinh viên thực hiện:Trịnh Lê Huy

MSSV: 20700966
ĐỀ TÀI

Đề số 3: THIẾT

KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI
Phương án số:12

Hệ thống dẫn động xích tải gồm:
1- Động cơ điện; 2- Bộ truyền đai thang; 3- Hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp đồng
trục; 4- Nối trục đàn hồi; 5- Xích tải.
Số liệu thiết kế:
Lực vòng trên xích tải : F = 3500 (N)
Vận tốc xích tải: v = 1,25 (m/s)
Số răng đĩa xích tải dẫn : z = 11 (răng)
Bước xích tải: p = 110 (mm)
Thời gian phục vụ: L = 7 (năm)
Quay một chiều, làm việc hai ca, tải va đập nhẹ.
(1 năm làm việc 300 ngày, 1 ca làm việc 8 giờ)
Chế độ tải: T1= T
T2 = 0,9T
T3 = 0,75T
t1= 15s
t2 = 48s
t3 = 12s

Bài Tập 1
A.Tính chọn động cơ điện:
a.Chọn hiệu suất của hệ thống:
- Hiệu suất chung của hệ thống:
η  η .η 2 . . 5
ch
kn br d ol
trong đó:
 = 0,99 : Hiệu suất khớp nối trục đàn hồi
kn
 = 0,98 : Hiệu suất bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng
br
 = 0,96 : Hiệu suất bộ truyền đai
d
 = 0,99 : Hiệu suất ổ lăn
ol
- Ta được : η = 0,99 . 0,982 . 0,96 . 0,995 = 0,868
ch
b.Tính công suất đẳng trị ( công suất tính toán):
- Công suất tính toán:
2
2
2
T 
T 
T 
 1 t  2  t  3  t
T  1  T  2 T  3
 
 
 
Pt = Ptd = P
max
t t t
1 2 3
2

2

2

 T1 
T 
T 
  t1   2  t 2   3  t 3
F .v  T 
T 
T 
=
.
1000
t1  t 2  t 3
2

2

2

T 
 0,9T 
 0,75T 
  .15  
 .48  
 .12
3500.1,25  T 
 T 
 T 
=
.
1000
15  48  12
= 3,93 (kW)
- Công suất cần thiết trên trục động cơ:
P
3,93
Pct = t 
= 4,53 (kW)

0,868
ch

c.Xác định số vòng quay sơ bộ
- Số vòng quay của trục công tác
60000.v 60000.1,25
nlv =
= 61,98 (vòng/phút)

z. p
11.110
- Tỉ số truyền :
 Chọn sơ bộ tỉ số truyền của hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp đồng trục uh = 8
 Chọn sơ bộ tỉ số truyền của bộ truyền đai thang : ud = 3
 tỉ số truyền chung sơ bộ là: uch = uh . ud = 8 . 3 = 24
 số vòng quay sơ bộ của động cơ
nsb = nlv . uch = 61,98 . 24 = 1487,52 (vòng/phút)
d.Chọn động cơ điện:
Dựa vào bảng P1.3 sách “Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí” của Trịnh
Chất và Lê Văn Uyển ta chọn động cơ 4A112M4Y3 có các thông số
Kiểu động cơ
4A112M4Y3

Công suất
(kW)
5,5

Vận tốc
quay(vg/ph)
1425

cosφ

η%

0,85

85,5

Tmax
Tdh
2,2

TK
Tdh
2,0

B. Phân phối tỉ số truyền:
- Tỉ số truyền của hệ thống dẫn động:
n
1425
u  dc 
= 22,991
ch n
61,98
lv
Ta chọn uh = 8
Với hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp đồng trục  u1 = u2 = 2,83 với u1, u2 là tỉ
số truyền của hai cặp...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ
Bộ MÔN THIẾT KẾ MÁY
BÀI TẬP LỚN
CHI TIẾT MÁY
Sinh viên thực hiện:Trịnh Lê Huy MSSV: 20700966
ĐỀ TÀI
Đề số 3: THIẾT KHỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI
Phương án số:12
Hệ thống dn động xích tải gồm:
1- Động cơ điện; 2- Btruyền đai thang; 3- Hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp đồng
trục; 4- Nối trục đàn hồi; 5- Xích tải.
Số liệu thiết kế:
Lc vòng trên xích tải : F = 3500 (N)
Vận tốc xích tải: v = 1,25 (m/s)
Số răng đĩa xích tải dn : z = 11 (răng)
Bước xích tải: p = 110 (mm)
Thời gian phục vụ: L = 7 (năm)
Quay một chiều, làm việc hai ca, tải va đập nhẹ.
(1 năm làm việc 300 ngày, 1 ca làm việc 8 giờ)
Chế độ tải: T
1
= T T
2
= 0,9T T
3
= 0,75T
t
1
= 15s t
2
= 48s t
3
= 12s
Bài tập lớn chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn chi tiết máy - Người đăng: Manhdung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập lớn chi tiết máy 9 10 279