Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn địa chất môi trường Đại học mỏ địa chất

Được đăng lên bởi minhcongpt92-gmail-com
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập lớn

Nguyễn Đức Ngọc – Địa chất K55

MỞ ĐẦU
Môi trường địa chất là tập hợp các nhân tố, thành phần vật chất tự nhiên
và nhân tạo, các quá trình vật lí và hóa học, cơ học, sinh học và các quá trình
khác được phát sinh, tồn tại và phát triển trong các quyển của môi trường, có
mối quan hệ mật thiết với nhau, có mối tác động qua lại lẫn nhau, trong đó con
người và hoạt động phát triển của con người đóng vai trò chủ yếu.
Địa chất môi trường là ngành khoa học nghiên cứu môi trường địa chất
dựa trên những kết quả nghiên cứu địa chất liên quan đến cuộc sống con người.
Nghiên cứu môi trường là nhằm bảo vệ môi trường bằng cách phát triển
bền vững. Việc nghiên cứu Địa chất môi trường cũng vì sự phát triển đó.
Những hiện tượng tự nhiên như: động đất, núi lửa phun, sụt lún đất, trượt
đất, sói lở bở, … đang hang ngày diễn ra trên khắp hành tinh của chúng ta là
những tác động và mối đe dọa rất lớn đối với môi trường và con người. Các
hoạt động của con người: khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng và các con
người liên quan đến vấn đề địa chất đang ngày càng diễn ra trên khắp thế giới vì
mục đích phát triển chính đáng của con người, đồng thời cũng sinh ra nhiều vấn
đề tiêu cực. Những hiện tượng tự nhiên như: động đất, núi lửa phun, sụt lún đất,
trượt đất, sói lở bở, … đang hang ngày diễn ra trên khắp hành tinh của chúng ta
là những tác động và mối đe dọa rất lớn đối với môi trường và con người. Các
hoạt động phát triển trên Trái đất này được diễn ra một cách bền vững hay
không, điều đó phụ thuộc vào những cách tiếp cận, phương sách và biện pháp
của chính con người trong ứng xử với tác động lên các hiện tượng đó.
Việc nghiên cứu, làm rõ diễn biến, mối liên kết lẫn nhau và mối quan hệ
tác đọng qua lại lẫn nhau của các hoạt động nói trên và với môi trường xung
quanh, đề ra biện pháp của chính con người trong ứng sử với các hoạt động này.
Bởi vậy, để giúp sinh viên có thể hiểu rõ hơn về vấn đề địa chất môi
trường, cô giáo Vũ Anh Thư đã cho chúng em làm bài tập lớn với hai chủ đề hết
sức thiết thực và có ý nghĩa với sinh viên chúng em, giúp chúng em có thêm
hành trang kiến thức để học tập và phục vụ cho công việc sau này.
Bài tiểu luận gồm 2 phần:
-

Phần 1: Đánh giá vấn đề tác động môi trường của “Báo cáo đánh giá
tác động môi trường Dự án đầu tư tăng độ sâu khai thác đến mức
-60m mỏ đá xây dựng Tân Bản, phưởng Bửu Hòa, thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai” bằng phương pháp Ma trận kép.

1

Bài tập lớn
-

Nguyễn Đức Ngọc – Địa chất K55

Phần 2: Tai biến địa chất – Động...
Bài tập lớn Nguyễn Đức Ngọc – Địa chất K55
MỞ ĐẦU
Môi trường địa chất tập hợp các nhân tố, thành phần vật chất tự nhiên
nhân tạo, các quá trình vật lí hóa học, học, sinh học các quá trình
khác được phát sinh, tồn tại và phát triển trong các quyển của môi trường,
mối quan hệ mật thiết với nhau, mối tác động qua lại lẫn nhau, trong đó con
người và hoạt động phát triển của con người đóng vai trò chủ yếu.
Địa chất môi trường ngành khoa học nghiên cứu môi trường địa chất
dựa trên những kết quả nghiên cứu địa chất liên quan đến cuộc sống con người.
Nghiên cứu môi trường nhằm bảo vệ môi trường bằng cách phát triển
bền vững. Việc nghiên cứu Địa chất môi trường cũng vì sự phát triển đó.
Những hiện tượng tự nhiên như: động đất, núi lửa phun, sụt lún đất, trượt
đất, sói lở bở, đang hang ngày diễn ra trên khắp hành tinh của chúng ta
những tác động và mối đe dọa rất lớn đối với môi trường và con người. Các
hoạt động của con người: khai thác khoáng sản, vật liệu y dựng các con
người liên quan đến vấn đề địa chất đang ngày càng diễn ra trên khắp thế giới vì
mục đích phát triển chính đáng của con người, đồng thời cũng sinh ra nhiều vấn
đề tiêu cực. Những hiện tượng tự nhiên như: động đất, núi lửa phun, sụt lún đất,
trượt đất, sói lở bở,đang hang ngày diễn ra trên khắp hành tinh của chúng ta
những tác động mối đe dọa rất lớn đối với i trường con người. Các
hoạt động phát triển trên Trái đất y được diễn ra một cách bền vững hay
không, điều đó phụ thuộc vào những cách tiếp cận, phương sách biện pháp
của chính con người trong ứng xử với tác động lên các hiện tượng đó.
Việc nghiên cứu, làm diễn biến, mối liên kết lẫn nhau mối quan hệ
tác đọng qua lại lẫn nhau của các hoạt động nói trên với môi trường xung
quanh, đề ra biện pháp của chính con người trong ứng sử với các hoạt động này.
Bởi vậy, để giúp sinh viên thể hiểu hơn về vấn đề địa chất môi
trường, cô giáo Vũ Anh Thư đã cho chúng em làm bài tập lớn với hai chủ đề hết
sức thiết thực ý nghĩa với sinh viên chúng em, giúp chúng em thêm
hành trang kiến thức để học tập và phục vụ cho công việc sau này.
Bài tiểu luận gồm 2 phần:
- Phần 1: Đánh giá vấn đề tác động i trường của “Báo cáo đánh giá
tác động môi trường Dự án đầu tăng độ sâu khai thác đến mức
-60m mỏ đá xây dựng Tân Bản, phưởng Bửu Hòa, thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai” bằng phương pháp Ma trận kép.
1
Bài tập lớn địa chất môi trường Đại học mỏ địa chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn địa chất môi trường Đại học mỏ địa chất - Người đăng: minhcongpt92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bài tập lớn địa chất môi trường Đại học mỏ địa chất 9 10 938