Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU THÉP

Được đăng lên bởi giang01659
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1056 lần   |   Lượt tải: 8 lần
STT: 30

DỮ LIỆU ĐỀ BÀI: STT: AB
-

Chiều dài hay chiều cao cấu kiện: L hoặc H = L0 + 0,15.AB.
Hoạt tải tính toán: P = P0 – 15.AB.
Cường độ thép: f = 19 + 0,65.B
fv = 0,58.f

BÀI TẬP SỐ 1:

Cho thanh chịu lực như hình vẽ. Biết T1 và T2 là loại ống tròn rỗng.
Yêu cầu: Tính tiết diện thanh T1 và T2? Vẽ hình minh họa để thi công?
BÀI GIẢI


Ta có: f = 19 + 0.65x0 =19 (KN/cm2)

γc = 0,9
P0=30 tấn=30000kg =>P = P0-15.AB=30000-15.20=29700kg=297kN.
1. Tính nội lực cho từng thanh:
a. Nội lực thanh T1 (N1):

Theo định lý pitago ta có:
P
cos 60 = N 1
0

=> N1 =

P
cos 60

=

297
0,5

= 594(KN)

b. Nội lực thanh T2 ( N2):

GVHD: NGUYỄN ANH TUẤN

SVTH: HUỲNH VŨ TRƯỜNG GIANG ---11CX1

Page 1

STT: 30

Theo định lý pitago ta có:
P
cos 30 = N 2
0

=> N2 =

P
cos 30

=

297
.2
= 342,9(KN)
√3

2. Tính tiết diện cho từng thanh:

a. Tính tiết diện cho thanh T1:
N1



Theo điều kiện bền ta có: σ = A 1 ≤ fγc
=> A1





≥

N1
fγ c

594
= 19 .0,9

= 34,7 (cm2) , chọn A1 = 35 (cm2)

Gọi: D1 là đường kính ngoài của ống thanh.
d1 là đường kính trong của ống thanh.
Chọn ống thanh có chiều dầy là 4(mm).
Ta có: A1 =

π D 12
4

-

π d 12
(1)
4

π D 12
Mà: d1 = D1- 4. Thế vào (1) ta được: A1 = 4

b.

π ( D1 −4)2
4

-

Tính tiết diện cho thanh T2:


N2
Theo điều kiện bền ta có: σ = A 2 ≤ fγc
=> A2





≥

N2
fγ c

342,9

= 19 .0,9

= 20,05 (cm2) , chọn A2 = 21 (cm2)

Gọi: D2 là đường kính ngoài của ống thanh.
d2 là đường kính trong của ống thanh.
Chọn ống thanh có chiều dầy là 3,5(mm).
Ta có: A1 =

π D 22
4

-

π d 22
4

(2)

Mà: d2 = D2- 3,5. Thế vào (2) ta được: A2 =

GVHD: NGUYỄN ANH TUẤN

π D2
4

2

2

-

π ( D2 −3,5)
4

SVTH: HUỲNH VŨ TRƯỜNG GIANG ---11CX1

Page 2

STT: 30

Bài tập số 2:

q = 5000 kg/m

6000

Cho thép CT34,

γc

6000

6000

= 1. Tiết diện I hoặc ][.

Yêu cầu: + tìm tiết diện cho dầm trên?
+ Vẽ hình chi tiết?
+ Kiểm tra mối hàn đối đầu tại giữa nhịp B-C?
Bài giải:



Chọn thép tiết diện chữ I để tính.
Ta co: f = 19 (KN/cm2).
fv =0,58.f = 11,02 (kN/m2).
γc

= 1.

q0= 5000(kg/m) => q= q0 – 15.20 = 5000 – 300 =4700(kg) = 47(kN/m).
L0 = 6000(m) => L = L0 + 0,15.AB = 6000 + 0,15.20 =6003(mm)= 6,003(m).
1. Tìm nội lực cho dầm:
a. Tính momen(M): ta có bảng sau.
Tiết diện

Chiều dài nhịp(m)

q (kN/m)

Momen(kN.m)

Nhịp AB
Nhịp CD

6,003

47

135,5
135,5

GVHD: NGUYỄN ANH TUẤN

SVTH: HUỲNH VŨ TRƯỜNG GIANG ---11CX1

Page 3

STT: 30

Nhịp BC

42,34

Gối B

- 169,4

Gối C

- 169,4

0,1ql2

0,1ql 2

0,025ql2

0,08ql2

0,4ql

0,4ql

0,08ql 2

0,5ql

0,6ql

0,6ql

0,5ql...
STT: 30
DỮ LIỆU ĐỀ BÀI: STT: AB
- Chiều dài hay chiều cao cấu kiện: L hoặc H = L
0
+ 0,15.AB.
- Hoạt tải tính toán: P = P
0
– 15.AB.
- Cường độ thép: f = 19 + 0,65.B
f
v
= 0,58.f
BÀI TẬP SỐ 1:
Cho thanh chịu lực như hình vẽ. Biết T
1
và T
2
là loại ống tròn rỗng.
Yêu cầu: Tính tiết diện thanh T
1
và T
2
? Vẽ hình minh họa để thi công?
BÀI GIẢI
Ta có: f = 19 + 0.65x0 =19 (KN/cm
2
)
γ
c = 0,9
P
0
=30 tấn=30000kg =>P = P
0
-15.AB=30000-15.20=29700kg=297kN.
1. Tính nội lực cho từng thanh:
a. Nội lực thanh T
1
(N
1
):
Theo định lý pitago ta có:
cos 60
0
=
P
N
1
=> N
1
=
P
cos 60
=
297
0,5
= 594(KN)
b. Nội lực thanh T
2
( N
2
):
GVHD: NGUYỄN ANH TUẤN SVTH: HUỲNH VŨ TRƯỜNG GIANG ---11CX1 Page 1
BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU THÉP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU THÉP - Người đăng: giang01659
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU THÉP 9 10 538