Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn : Kỹ thuật điện

Được đăng lên bởi boy12epro
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BT LỚN: KỸ THUẬT ĐIỆNTRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI
GÒN SV: NGUYỄN CÔNG BẰNG - HỒNG CHẤN HUY Trang
1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG
BỘ BA PHA 1.1. KHÁI NIỆM CHUNG Động cơ không đồng bộ
3 pha là máy điện xoay chiều ,làm việc theo nguyên lý cảm ứng
điện từ , có tốc độ của rotor khác với tốc độ từ trƣờng quay trong
máy . Động cơ không đồng bộ 3 pha đƣợc dùng nhiều trong sản
xuất và sinh hoạt vì chế tạo đơn giản , giá rẻ , độ tin cậy cao , vận
hành đơn giản , hiệu suất cao , và gần nhƣ không cần bảo trì. Dải
công suất rất rộng từ vài Watt đến 10.000hp . Các động cơ từ 5hp
trở lên hấu hết là 3 pha còn động cơ nhỏ hơn 1hp thƣờng là một
pha . 1.2. CẤU TẠO Giống nhƣ các loại máy điện quay khác
,động cơ không đồng bộ ba pha gồm có các bộ phận chính sau : +
phần tỉnh hay còn gọi là stato + phần quay hay còn gọi là roto
1.2.1. PHẦN TỈNH ( hay STATOR ): Trên stator có võ , lõi thép
và dây quấn 1.2.1.1. VÕ MÁY : Võ máy có tác dụng cố định lõi
thép và dây quấn .Thƣờng võ máy làm bằng gang . Đối với vỏ
máy có công suất tƣơng đối lớn ( 1000 kw ) thƣờng dung thép
tấm hàn lại làm vỏ máy ,tùy theo cách làm nguội ,máy và dạng vỏ
máy cũng khác nhau . BT LỚN: KỸ THUẬT ĐIỆNTRƯỜNG
ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN SV: NGUYỄN CÔNG BẰNG HỒNG CHẤN HUY Trang 2 1.2.1.2.LỎI THÉP Lõi thép là phần
dẫn từ . Vì từ trƣờng đi qua lõi thép là từ trƣờng quay nên để
giảm bớt tổn hao , lõi thép đƣợc làm bằng những lá thép kỹ thuật
điện dày 0,5 mm ép lại . Khi đƣờng kính ngoài của lõi thép nhỏ
hơn 990mm thì dùng cả tấm thép tròn ép lại . Khi đƣờng kính
ngoài lớn hơn trị số trên thì phải dùng những tấm thép hình rẻ quạt
( hinh 1.2 ) ghép lại thành khối tròn . Mỗi lõi thép kỹ thuật điện
đều có phủ sơn cách điện trên bề mặt để giảm hao tổn do dòng điện
xoáy gây nên .Nếu lõi thép ngắn thì có thể ghép thành một khối
nếu lõi thép quá dài thì ghép thành những tấm ngắn mỗi tấm thép
dài từ 6 đến 8 cm đặt cách nhau 1cm để thông gió cho tốt .Mặt
trong cùa lá thép có sẽ rảnh để dặt dây quấn . 1.2.1.3. DÂY
QUẤN: Dây quấn stator đƣợc đặt vài các rãnh của lõi thép và

đƣợc cách điện tốt với lõi thép . Dây quấn phấn ứng là phần dây
bằng đồng đƣợc trong các rãnh phần ứng và làm thành một hoặc
nhiều vòng kín .Dây quấn là bộ phận quan trọng nhất của động cơ
vì nó trực tiếp tham gia vào quá trình biến dổi năng lƣợng từ điện
năng thành cơ năng . Đồng thời về mặt kinh tế thì giá thành của
dây quấn cũng chiếm tỷ lệ khá cao trong toàn bộ giá thành của
máy. + Các yêu cầu đối với dây quấn bao gồm : - Sinh ra đƣợc
một sức điện đ...
BT LỚN: KỸ THUẬT ĐIỆNTRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI
GÒN SV: NGUYỄN CÔNG BẰNG - HỒNG CHẤN HUY Trang
1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG
BỘ BA PHA 1.1. KHÁI NIỆM CHUNG Động cơ không đồng bộ
3 pha là máy điện xoay chiều ,làm việc theo nguyên lý cảm ứng
điện từ , có tốc độ của rotor khác với tốc độ từ trƣờng quay trong
máy . Động cơ không đồng bộ 3 pha đƣợc dùng nhiều trong sản
xuất và sinh hoạt vì chế tạo đơn giản , giá rẻ , độ tin cậy cao , vận
hành đơn giản , hiệu suất cao , và gần nhƣ không cần bảo trì. Dải
công suất rất rộng từ vài Watt đến 10.000hp . Các động cơ từ 5hp
trở lên hấu hết là 3 pha còn động cơ nhỏ hơn 1hp thƣờng là một
pha . 1.2. CẤU TẠO Giống nhƣ các loại máy điện quay khác
,động cơ không đồng bộ ba pha gồm có các bộ phận chính sau : +
phần tỉnh hay còn gọi là stato + phần quay hay còn gọi là roto
1.2.1. PHẦN TỈNH ( hay STATOR ): Trên stator có võ , lõi thép
và dây quấn 1.2.1.1. VÕ MÁY : Võ máy có tác dụng cố định lõi
thép và dây quấn .Thƣờng võ máy làm bằng gang . Đối với vỏ
máy có công suất tƣơng đối lớn ( 1000 kw ) thƣờng dung thép
tấm hàn lại làm vỏ máy ,tùy theo cách làm nguội ,máy và dạng vỏ
máy cũng khác nhau . BT LỚN: KỸ THUẬT ĐIỆNTRƯỜNG
ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN SV: NGUYỄN CÔNG BẰNG -
HỒNG CHẤN HUY Trang 2 1.2.1.2.LỎI THÉP Lõi thép là phần
dẫn từ . Vì từ trƣờng đi qua lõi thép là từ trƣờng quay nên để
giảm bớt tổn hao , lõi thép đƣợc làm bằng những lá thép kỹ thuật
điện dày 0,5 mm ép lại . Khi đƣờng kính ngoài của lõi thép nhỏ
hơn 990mm thì dùng cả tấm thép tròn ép lại . Khi đƣờng kính
ngoài lớn hơn trị số trên thì phải dùng những tấm thép hình rẻ quạt
( hinh 1.2 ) ghép lại thành khối tròn . Mỗi lõi thép kỹ thuật điện
đều có phủ sơn cách điện trên bề mặt để giảm hao tổn do dòng điện
xoáy gây nên .Nếu lõi thép ngắn thì có thể ghép thành một khối
nếu lõi thép quá dài thì ghép thành những tấm ngắn mỗi tấm thép
dài từ 6 đến 8 cm đặt cách nhau 1cm để thông gió cho tốt .Mặt
trong cùa lá thép có sẽ rảnh để dặt dây quấn . 1.2.1.3. DÂY
QUẤN: Dây quấn stator đƣợc đặt vài các rãnh của lõi thép và
Bài tập lớn : Kỹ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn : Kỹ thuật điện - Người đăng: boy12epro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập lớn : Kỹ thuật điện 9 10 714