Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN: SỨC BỀN VẬT LIỆU CƠ HỌC KẾT CẤU

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- free ebook & software

LỀU MỘC LAN – NGUYỄN VŨ VIỆT NGA
-----------------------------------------------

ĐỀ BÀI

VÀ

HƯỚNG DẪN GIẢI

BÀI TẬP LỚN
SỨC BỀN VẬT LIỆU - CƠ HỌC KẾT CẤU

NXB-...

 - free ebook & software

 - free ebook & software

LỀU MỘC LAN – NGUYỄN VŨ VIỆT NGA
-----------------------------------------------

ĐỀ BÀI VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
BÀI TẬP LỚN
SỨC BỀN VẬT LIỆU - CƠ HỌC KẾT CẤU

NXB-...

 - free ebook & software

 - free ebook & software

LỜI GIỚI THIỆU
Tài liệu tham khảo “Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn Sức bến vật liệu - Cơ học
kết cấu“ được biên soạn theo đúng đề cương “Chương trình giảng dạy môn SBVL và
CHKC“ do tiểu ban môn học của bộ giáo dục và đào tạo soạn thảo .
SBVL và CHKC cung cấp một phần kiến thức cơ sở cho các kỹ sư theo học trong các
trường đại học kỹ thuật như : thuỷ lợi , xây dựng , giao thông ….
Hai môn học này trang bị cho các sinh viên và các kỹ sư những kiến thức cần thiết để
giải quyết các bài toán thực tế từ công việc thiết kế , thẩm định . đến thi công và là cơ sở
cho việc nghiên cứu các môn kỹ thuật thuộc các chuyên ngành khác.
Trong chương trình đào tạo hai môn học này , ngoài các bài tập nhỏ bố trí sau mỗi
chương của giáo trình , các sinh viên còn buộc phải hoàn thành một số bài tập lớn , có
tính chất tổng hợp các kiến thức cơ bản nhất , và được bố trí theo từng học phần của môn
học .
Để giúp các sinh viên củng cố các kiến thức của môn học và nắm vững từng bước giải
quyết các yêu cầu của các bài tập lớn trong chương trình đào tạo của hai môn học, chúng
tôi biên soạn tài liệu tham khảo này với đầy đủ các bài tập lớn của hai môn SBVL và
CHKC . Tài liệu này bao gồm hai phần , tương ứng với hai môn học . Phân công biên soạn
như sau :

n Phần I do cô giáo Nguyễn Vũ Việt Nga biên soạn , bao gồm 4 bài tập lớn SBVL.
o Phần II do cô giáo Lều Mộc Lan biên soạn , bao gồm 3 bài tập lớn CHKC.
Các bài tập lớn này yêu cầu các sinh viên phải hoàn thành theo đúng yêu cầu của
giáo viên phụ trách môn học , phù hợp với từng giai đoạn .
Trong mỗi phần của tài liệu này , đều bao gồm : phần đề bài và phần bài giải mẫu.
Trong phần bài giải mẫu , tài liệu này sẽ giới thiệu cho các bạn đọc các bước giải
cũng như cách trình bày một bài tập lớn , nhằm củng cố các kiến thức cơ bản trước khi thi
hết môn học .
Tuy đã có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn , nhưng do trình độ và thời gian có
hạn nên không tránh khỏi những sai só...
LU MC LAN – NGUYN VŨ VIT NGA
-----------------------------------------------
ĐỀ BÀI HƯỚNG DN GII
BÀI TP LN
SC BN VT LIU - CƠ HC KT CU
NXB-...
http://www.webxd.info - free ebook & software
BÀI TẬP LỚN: SỨC BỀN VẬT LIỆU CƠ HỌC KẾT CẤU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN: SỨC BỀN VẬT LIỆU CƠ HỌC KẾT CẤU - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN: SỨC BỀN VẬT LIỆU CƠ HỌC KẾT CẤU 9 10 707