Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn tìm hiểu về PLC họ FX

Được đăng lên bởi Cường Phạm
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 6012 lần   |   Lượt tải: 25 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: GIỚI THIỆU CÁC LOẠI PLC HỌ FX CỦA
MITSUBISHI

Các bộ điều khiển lập trình PLC của Mitsubishi rất phong phú về chủng loại. Điều này
đôi khi có thể dẫn đến những khó khăn nhất định đối với người sử dụng trong việc lựa chọn bộ
PLC có cấu hình phù hợp với ứng dụng của mình. Tuy nhiên, mỗi loại PLC đều có những ưu
điểm riêng và phù hợp với những ứng dụng riêng. Căn cứ vào những đặc điểm đó, người sử
dụng có thể dễ dàng đưa ra cấu hình phù hợp cho từng ứng dụng cụ thể.
Sau đây các em xin giới thiệu một số loại FX trong tất cả các loại FX của Mitsubishi, bao gồm:
FX0S PLC, FX0N PLC, FX1S PLC, FX1N PLC, FX2N PLC.

FX0S PLC:

I.
1.

Đặc điểm:

Đây là loại PLC có kích thước thật nhỏ gọn, phù hợp với các ứng dụng với số lượng I/O
nhỏ hơn 30, giảm chi phí lao động và kích cỡ panel điều khiển. Với việc sử dụng bộ nhớ
chương trình bằng EEPROM cho phép dữ liệu chương trình được lưu lại trong bộ nhớ trong
trường hợp mất nguồn đột xuất, giảm thiểu thời gian bảo hành sản phẩm. Dòng FX0 được tích
hợp sẵn bên trong bộ đếm tốc độ cao và các bộ tạo ngắt, cho phép xử lý tốt một số ứng dụng
phức tạp.
Nhược điểm của dòng FX0 là không có khả năng mở rộng số lượng I/O được quản lý,
không có khả năng nối mạng, không có khả năng kết nối với các Mô đun chuyên dùng, thời
gian thực hiện chương trình lâu (thời gian thực hiện các lệnh cơ bản cỡ 1.6µs-3.6µs, các lệnh
ứng dụng cỡ vài trăm µs)
2 . Đặc tính kỹ thuật:

MỤC

Rơ le phụ
trợ (M)

GHI CHÚ

8000 bước

Sử dụng bộ nhớ
EEPROM bên trong

Vào

Tối đa 18 ngõ: X0 – X17

Trừ FX0S-30M có 16
ngõ

Ra

Tối đa 16 ngõ: Y0 – Y15

Trừ FX0S-30M có 14
ngõ

Thông thường

Số lượng: 512

Từ M0  M511

Dung lượng chương trình

Cấu hình
Vào/Ra
(I/O)

ĐẶC ĐIỂM

Chốt

Số lượng: 11 (tập con)

Đặc biệt

Số lượng: 56

Từ M496  M511

Từ M8000  M8255

Rơ le trạng
thái (S)

Bộ định thì
Timer (T)

Bộ đếm
(C)

Thông thường

Số lượng: 64

Từ S0  S63

Khởi tạo

Số lượng: 10 (tập con)

Từ S0  S9

100 mili giây

Số lượng: 56

Từ T0  T55

10 mili giây

Số lượng: 24

Từ T32  T55 (khi
M8028 = ON)

Thông thường

Số lượng: 16

Từ C0  C15

Chốt

Số lượng: 2 (tập con)

Từ C14  C15

1 pha

Số lượng:
4

Từ C235  C238

1 pha hoạt động
Bộ đếm tốc bằng ngõ vào
độ cao
(HSC)
2 pha

Thanh ghi
dữ liệu (D)

Số lượng:
3

Tần số đếm từ
14kHz trở xuống
C241, C242, C244

Số lượng: Tần số đếm từ
3
2kHz trở xuống

C246, C247, C249

Pha A/B

Số lượng: *Lưu ý: mọi bộ
đếm đều được chốt
3

C251, C252, C254

Thông thường

Số lượng: 32

Từ D0  D31

Chốt

Số lượng: 2...
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: GIỚI THIỆU CÁC LOẠI PLC HỌ FX CỦA
MITSUBISHI
Các bộ điều khiển lập trình PLC của Mitsubishi rất phong phú về chủng loại. Điều này
đôi khi có thể dẫn đến những khó khăn nhất định đối với người sử dụng trong việc lựa chọn bộ
PLCcấu hình phù hợp với ứng dụng của mình. Tuy nhiên, mỗi loại PLC đều những ưu
điểm riêng phù hợp với những ứng dụng riêng. Căn cứ vào những đặc điểm đó, người sử
dụng có thể dễ dàng đưa ra cấu hình phù hợp cho từng ứng dụng cụ thể.
Sau đây các em xin giới thiệu một sloại FX trong tất cả các loại FX của Mitsubishi, bao gồm:
FX0S PLC, FX0N PLC, FX1S PLC, FX1N PLC, FX2N PLC.
I. FX0S PLC:
1. Đặc điểm:
bài tập lớn tìm hiểu về PLC họ FX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập lớn tìm hiểu về PLC họ FX - Người đăng: Cường Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
bài tập lớn tìm hiểu về PLC họ FX 9 10 641