Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP NHÀ TỔNG HỢP PHẦN THỦY LỰC

Được đăng lên bởi g1200391-hcmut-edu-vn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 2 lần
2.24
Lưu lượng riêng của một mô tơ thuỷ lực là 475cm3/vòng được dùng để quay trực tiếp
tang trống băng tải có đường kính 0.7m. Áp suất tác động trên mô tơ là 140bar và lưu
lượng thực tế vào mô tơ là 48 l/phút. Hiệu suất tổng và hiệu suất cơ của mô tơ tương ứng
là 0.9 và 0.94.
Xác định:
a/ Moment của tang trống băng tải.
b/ Công suất (kW) cung cấp cho tang trống băng tải
c/ Tốc độ tuyến tính của vành đai băng tải.
Giải
a/ Moment của tang trống băng tải:
T  t 

Dm .Pm
475 106  140 105
 0.94 
 995( Nm)
2
2

b/ CÔng suất cung cấp cho băng tải là:
P  Qm .Pm .o 

48 103
140  105  0.9  10.08( kW )
60 1000

c/ Tốc độ tuyến tính của vòng đai băng tải

Qm 

Dm .nm
Q .
 nm  m v 
v
Dm

 0.9 

 0.94  96.75 (vòng/phút)
475 10 6

48  103  

2.25
Một chiếc xe nặng 2 tấn chạy lên dốc có độ 1 trên 10 (độ cao là 1 trên chiều nghiêng của
dố là 10 đo dọc theo sườn) ở tốc độ 20km/h. Hệ số ma sát lăn là 0,1. Chiếc xe được đẩy
bằng một hệ thống thuỷ lực với 2 bơm có lưu lượng riêng cố định của động cơ được lắp
tại các bánh xe có đường kính 850mm. Hiệu suất thể tích và hiệu suất cơ của moto đều là
0,95. Áp xuất lớn nhất ngang qua động cơ là 250 bar. Xác định:
a/ Lưu lượng riêng động cơ yêu cầu
b/ Lưu lượng lớn nhất của dòng chất lỏng được cấp từ bơm.
Giải
a/ Giả sử T là momen mà mỗi mô tơ thuỷ lực sinh ra, khi đó tổng momen gây ra tác dụng
làm quay các bánh xe là 2T.
Lực do moment sinh ra là 2F=2T/R (tính cho 2 bánh xe)
Áp dụng phương trình cân bằng lực cho chiếc xe ta được:

mg sin   mf cos   2 F

Với: sin  

1
3 11
 cos  
10
10

1
3 11
2000  9.81  2000  9.81 0.1
mg sin   mgf cos 
10
10  1957(N)
F

2
2
 850 10 3
 T  F.R  1957  
  832( Nm)
2 


Mặt khác: T  t .Dm .Pm
Mà theo phương trình áp dụng cho mô tơ thuỷ lực thì:
t 

2 T
2 T
2 832
 Dm 

 22  105 ( m3 / vg )  220(ml/ vg)
5
Dm Pm
t Pm 250  10  0.95

b/ Số vòng quay của bánh xe cũng là số vòng quay của mô tơ do đó:
50
60
60v
9  124.8(vg / ph)
nm 

0.85
2 R 2
2
D n
D n
220.106.124,8
v  m m  Qm  m m 
 289.10 4 (m3 / ph)  28.9(l/ ph)
Qm
v
0,95

Do đó, tổng lưu lượng lớn nhất do bơm cung cấp cho mô tơ là
Q p  2  28.9  57.8(l/ ph)

2.26
Một thùng trộn thức ăn có khối lượng 50kg và bán kính quay tròn là 0.4m được điều
khiển bởi một động cơ thuỷ lực. Thùng này có thể tăng tốc từ trạng thái nghỉ lên tốc độ
tối đa là 120 vòng/phút trong 0,5 giây. Áp suất tối đa trên động cơ là 200 bar. Lấy hiệu
suất thể tích và hiệu suất momen xo...
2.24
Lưu lượng riêng của một thulực 475cm3/vòng được dùng để quay trực tiếp
tang trống ng tải đường nh 0.7m. Áp suất tác động trên là 140bar lưu
lượng thực tế vào mô tơ là 48 l/phút. Hiệu suất tổng và hiệu suất cơ của mô tơ tương ứng
là 0.9 và 0.94.
Xác định:
a/ Moment của tang trống băng tải.
b/ Công suất (kW) cung cấp cho tang trống băng tải
c/ Tốc độ tuyến tính của vành đai băng tải.
Giải
a/ Moment của tang trống băng tải:
6 5
.
475 10 140 10
0.94 995( )
2 2
m m
t
D P
T Nm
b/ CÔng suất cung cấp cho băng tải là:
3
5
o
48 10
. . 140 10 0.9 10.08( )
60 1000
m m
P Q P kW
c/ Tốc độ tuyến tính của vòng đai băng tải
3
6
0.9
48 10
. .
0.94
96.75
475 10
m m m v
m
v m
D n Q
Qm n
D
(vòng/phút)
2.25
Một chiếc xe nặng 2 tấn chạy n dốc độ 1 trên 10 (độ cao là 1 trên chiều nghiêng của
dố10 đo dọc theo sườn) tốc độ 20km/h. Hệ sma sát lăn là 0,1. Chiếc xe được đẩy
bằng một hệ thống thuỷ lực với 2 bơm có lưu lượng riêng c định của động cơ được lắp
tại các bánh xe có đường kính 850mm. Hiệu suất thể tích và hiệu suất cơ của moto đều là
0,95. Áp xuất lớn nhất ngang qua động cơ là 250 bar. Xác định:
a/ Lưu lượng riêng động cơ yêu cầu
b/ Lưu lượng lớn nhất của dòng chất lỏng được cấp từ bơm.
Giải
a/ Giả sử T là momen mà mỗi mô tơ thuỷ lực sinh ra, khi đó tổng momen gây ra tác dụng
làm quay các bánh xe là 2T.
Lực do moment sinh ra là 2F=2T/R (tính cho 2 bánh xe)
Áp dụng phương trình cân bằng lực cho chiếc xe ta được:
BÀI TẬP NHÀ TỔNG HỢP PHẦN THỦY LỰC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP NHÀ TỔNG HỢP PHẦN THỦY LỰC - Người đăng: g1200391-hcmut-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI TẬP NHÀ TỔNG HỢP PHẦN THỦY LỰC 9 10 161