Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP NHÓM MÔN: XỬ LÍ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi Nhoc Con Lazy
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2959 lần   |   Lượt tải: 31 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH
…..  …..
VIỆN CÔNG NGHIỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM

BÀI TẬP NHÓM MÔN:
XỬ LÍ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM NGÀNH CÔNG NGHỆ
THỰC PHẨM
Đề tài : Thống kê mô tả về 6 loại Chocolates
ở Pháp

GVHD: TS.Nguyễn Bá Thanh
Lớp DHTP9 tiết 5-6

TP,HCM ngày 22 tháng 12 năm 2014

Chocolates Data in SensoMineR

MỤC LỤC

I.MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Cùng với sự phát triển của công nghệ thực phẩm chế biến thì lĩnh vực đánh giá cảm quan đang
phát triển nhanh chóng. Đây là kĩ thuật được con người dùng để đánh giá phân tích cho các nhóm sản
phẩm từ đó đưa ra thông tin tốt nhất về sản phẩm, đánh giá sâu sắc về ảnh hưởng các tính chất đối với
sản phẩm mang lại thông tin bổ ích cho người sử dụng và cũng nghiên cứu sản phẩm dựa vào sự phản
hồi của người tiêu dùng về sản phẩm.
Trong xu hướng nghiên cứu về dánh giá cảm quan hiện nay, những nghiên cứu về người tiêu
dùng đang được chú trọng vì đây là đối tượng cuối cùng sử dụng sản phẩm và đưa ra phản hồi về sản
phẩm cho nhà sản xuất. Do vậy người tiêu dùng là yếu tố không thể thiếu trong tiến trình hình thành và
phát triển sản phẩm.
Bài báo cáo này trình bày một cách tiếp cận mới, thể hiện vai trò không thể thiếu của đánh giá
cảm quan trong nghiên cứu lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng.

2.Mục đích nghiên cứu
Giới thiệu đôi nét về phần mềm R:
Nói một cách ngắn gọn, R là một phần mềm sử dụng cho phân tích thống kê và vẽ biểu đồ. Thật ra,
về bản chất, R là ngôn ngữ máy tính đa năng, có thể sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau, từ tính
toán đơn giản, toán học giải trí (recreational mathematics), tính toán ma trận (matrix), đến các phân
tích thống kê phức tạp. Vì là một ngôn ngữ, cho nên người ta có thể sử dụng R để phát triển thành các
phần mềm chuyên môn cho một vấn đề tính toán cá biệt.
Từ số liệu thu nhận được ta nhập vào R sau đó thực hiện các thao tác tính toán. Nhưng mỗi dữ liệu
khác nhau có mục đích khác nhau, vì thế ta phải nhắm rõ mục đích nghiên cứu để từ đó sử dụng các
phương pháp tính toán trong R một cách hợp lý.
 Công việc đối với dữ liệu chocolates:

Xử lý số liệu thực nghiệm trong ngành CNTP

Page 2

Chocolates Data in SensoMineR
Là việc khảo sát về tính chất của 6 loại chocolates tại Pháp. Mô tả về tính chất cảm quan của sản
phẩm: mỗi loại chocolate được đánh giá bởi 29 bảng danh sách được sắp xếp theo 14 tính chất cảm
quan. Dữ liệu mức độ ưa thích: mỗi loại chocolate được đánh giá theo cấu trúc từ 0 (thích) đến 10
(không thích) bởi 222 người tiêu dùng.
Hedochoc: Dữ liệu gồm...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH
….. …..
VIỆN CÔNG NGHIỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BÀI TẬP NHÓM MÔN:
XỬ LÍ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM NGÀNH CÔNG NGHỆ
THỰC PHẨM
Đề tài : Thống kê mô tả về 6 loại Chocolates
ở Pháp
GVHD: TS.Nguyễn Bá Thanh
Lớp DHTP9 tiết 5-6
TP,HCM ngày 22 tháng 12 năm 2014
BÀI TẬP NHÓM MÔN: XỬ LÍ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP NHÓM MÔN: XỬ LÍ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - Người đăng: Nhoc Con Lazy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
BÀI TẬP NHÓM MÔN: XỬ LÍ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 9 10 761