Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thực hành thủy lực - khí nén

Được đăng lên bởi Ngọc Nguyễn
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BÀI TẬP THỰC HÀNH
THỦY LỰC – KHÍ NÉN
NHẬN XÉT CỦA

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………
……................................................................................................................
................……………………………………………………………………
………………................................................................................................
................................…………………………………………………………
…………………………................................................................................
................................................………………………………………………
……………………………………................................................................
................................................................……………………………………
………………………………………………................................................
................................................................................…………………………
…………………………………………………………................................
................................................................................................………………
……………………………………………………………………................
................................................................................................................……
………………………………………………………………………………
........................................................................................................................
........…………………………………………………………………………
…………........................................................................................................
........................………………………………………………………………
……………………........................................................................................
........................................……………………………………………………

1

GV: TS. LÊ THƯỢNG HIỀN

SV: NGUYỄN THẾ NGỌC

ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BÀI TẬP THỰC HÀNH
THỦY LỰC – KHÍ NÉN
LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với sự phát triển không ngừng của lĩnh vực tự động hóa ngày nay
các hệ thống truyền dẫn điều khiển khí nén được sử dụng rộng rãi trong
công nghiệp lắp ráp, chế biến, đặc biệt ở những lĩnh vực cần phải đảm bảo
vệ sinh, chống cháy nổ hoặc ở môi trường độc hại. Ví dụ, lĩnh vực lắp ráp
điện tử; chế biến thực phẩm; các khâu phân loại, đóng gói sản phẩm thuộc
các dây chuyền sản xuất tự động; Trong công nghiệp gia công cơ khí;
trong công nghiệp khai thác khoáng sản…
Bài tập thực hành môn thủy lực – khí nén là một trong những bài tập
môn quan trọng của sinh viên ngành cơ khí. Nội dung của bài tập bao gồm
những vấn đề cơ bản trong việc thiết kế m...
ĐẠI HỌC ĐIỆN LC BÀI TẬP THỰC HÀNH
THY LC KHÍ NÉN
1
GV: TS. LÊ THƯỢNG HIN SV: NGUYN TH NGC
NHẬN XÉT CỦA
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DN
………………………………………………………………………………
……................................................................................................................
................……………………………………………………………………
………………................................................................................................
................................…………………………………………………………
…………………………................................................................................
................................................………………………………………………
……………………………………................................................................
................................................................……………………………………
………………………………………………................................................
................................................................................…………………………
…………………………………………………………................................
................................................................................................………………
……………………………………………………………………................
................................................................................................................……
………………………………………………………………………………
........................................................................................................................
........…………………………………………………………………………
…………........................................................................................................
........................………………………………………………………………
……………………........................................................................................
........................................……………………………………………………
Bài tập thực hành thủy lực - khí nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thực hành thủy lực - khí nén - Người đăng: Ngọc Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài tập thực hành thủy lực - khí nén 9 10 327