Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tính toán trục trên inventor

Được đăng lên bởi hungson-cdt
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BT1
Câu 1: Cho 1 đoạn trục:
Khối lượng riêng: 9.600Kg/m3
Thuyết bền: tresca – guest
Đường kính: 12mm
Chiều dài: 200mm
Gối cố định cách đầu trái 1đoạn: 15mm
Gối di động cách đầu phải 1đoạn: 10mm
Lực tập trung: 16.000N cách đầu trái: 80mm
Hỏi:
Chiều dài thanh:
L = 200mm
Khối lượng:
Mass: 0,217kg
Ứng suất bền uốn:
B = 3.853,621Mpa
Ứng suất cắt:
S = 88,933Mpa
Ứng suất xoắn:
 = 0Mpa
Ứng suất kéo nén:
T = 0Mpa
Ứng suất Tổng cộng: red = 3857,723Mpa
Chuyển vị:
fmax = 7.872,844micro
Góc xoay:
 = 0deg
Phản lực gối trái:
10.058,2N
Phản lực gối phải:
5.943,89N
TH2

m = 20Nm; q = 3.104N/m

m

Hỏi:
Phản lực gối trái:
Phản lực gối phải:
TH3

552,524N
349,606N
m = 20Nm; q = 3.104N/m

m

Hỏi:
Phản lực gối trái:
Phản lực gối phải:

q

323,952N
578,177N

q

TH4
m = 20Nm; q = 3.104N/m; F = 40N; T = 60Nm

m

T

q
F

T

Hỏi:
Chiều dài thanh:
Khối lượng:
Ứng suất bền uốn:
Ứng suất cắt:
Ứng suất xoắn:
Ứng suất kéo nén:
Ứng suất Tổng cộng:
Chuyển vị:
Góc xoay:
Phản lực gối trái:
Phản lực gối phải:

L = 200mm
Mass: 0,217kg
B = 156,000Mpa
S = 4,884Mpa
 = 176,839Mpa
T = 0,354Mpa
red = 386,697Mpa
fmax = 343,297micro
 = 2,53deg
552,524N
349,606N

TH5
m = 20Nm; q = 3.104N/m; P = 50N; T = 60Nm

m Tq

P

Hỏi:
Phản lực gối trái: YZ
Phản lực gối phải: YZ
Ứng suất Tổng cộng:

669,667N
182,463N
red = 395,906Mpa

Câu 2: Cho: đường kính thanh: D = 1m; a = 200cm;

T

q = 2.104N/m; P = 50.000N; m = 40KNm;

Phản lực gối trái: YZ
Phản lực gối phải: YZ

70.000N
60.000N

Câu 3: Cho: đường kính thanh: D = 1m; a = 200cm;

q = 2.104N/m; P = 50.000N; m = 40KNm;

Phản lực gối trái: YZ
Phản lực gối phải: YZ

70.000N
20.000N

Câu 4: Cho: đường kính thanh: D = 1m; a = 200cm;

q = 104N/m; P = 50.000N; m = 60KNm;

Phản lực gối trái: YZ
Phản lực gối phải: YZ

60.000N
90.000N

BT2 BÁNH RĂNG
Câu 1. chưa biết số răng. (Number of teeth)
TH1 Bánh răng trụ răng thẳng
Công suất: 3KW; Số vòng quay: 1.580 rpm; Hiệu suất: 0,96;
Tỷ số truyền: 2; Mô đun: 3; Bề rộng răng: 50mm;
Khoảng cách giữa hai trục: 200mm.
Hỏi:
Số răng bánh 1
44
Số răng bánh 2
89
Đường kính vòng chia bánh 1 132mm
Đường kính vòng chia bánh 2 267mm
Lực hướng tâm Fr
101,857N
Lực vòng Ft
274,034N
Lực dọc trục Fa
0
Mô men xoắn T trục 1
18,132Nm
Mô men xoắn T trục 2
35,208Nm
TH2 Ăn khớp trong
Công suất: 3KW; Số vòng quay: 1.580 rpm; Hiệu suất: 0,96;
Tỷ số truyền: 2; Mô đun: 3; Bề rộng răng: 50mm;
Khoảng cách giữa hai trục: 200mm. (ăn khớp trong)
Hỏi:
Số răng bánh 1
133
Số răng bánh 2
266
Đường kính vòng chia bánh 1 399mm
Đường kính vòng chia ...
m = 20Nm; q = 3.10
4
N/m
m
q
m = 20Nm; q = 3.10
4
N/m
m
q
BT1
Câu 1: Cho 1 đoạn trục:
Khối lượng riêng: 9.600Kg/m
3
Thuyết bền: tresca – guest
Đường kính: 12mm
Chiều dài: 200mm
Gối cố định cách đầu trái 1đoạn: 15mm
Gối di động cách đầu phải 1đoạn: 10mm
Lực tập trung: 16.000N cách đầu trái: 80mm
Hỏi:
Chiều dài thanh: L = 200mm
Khối lượng: Mass: 0,217kg
Ứng suất bền uốn:
B
= 3.853,621Mpa
Ứng suất cắt:
S
= 88,933Mpa
Ứng suất xoắn: = 0Mpa
Ứng suất kéo nén:
T
= 0Mpa
Ứng suất Tổng cộng:
red
= 3857,723Mpa
Chuyển vị: f
max
= 7.872,844micro
Góc xoay: = 0deg
Phản lực gối trái: 10.058,2N
Phản lực gối phải: 5.943,89N
TH2
Hỏi:
Phản lực gối trái: 552,524N
Phản lực gối phải: 349,606N
TH3
Hỏi:
Phản lực gối trái: 323,952N
Phản lực gối phải: 578,177N
Bài tập tính toán trục trên inventor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tính toán trục trên inventor - Người đăng: hungson-cdt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập tính toán trục trên inventor 9 10 998