Ktl-icon-tai-lieu

bài tập vẽ cơ khí

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn Vũ
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2028 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ



Tài liệu thực hành

Vẽ Cơ Khí (CN141)
Engineering Drawing

Lưu hành nội bộ

Bài tập 1: Vẽ các hình cơ bản (có ghi kích thước)

Hình 1.1

Hình 1.2

Hình 1.3
Hình 1.4

Hình 1.5

Hình 1.6

Hình 1.7

Hình 1.8

Hình 1.9

Hình 1.11
Hình 1.10

Hình 1.12

Hình 1.13

Hình 1.14

Hình 1.15

Hình 1.16

Hình 1.17

Hình 1.19

Hình 1.18

Hình 1.20

Hình 1.21

Hình 1.22

Bài tập 2: Vẽ các hình cắt

Hình 2.1
Hình 2.2

Hình 2.3
Hình 2.4

Hình 2.5

Hình 2.6

Hình 2.7
Hình 2.8

Hình 2.9

Hình 2.11

Hình 2.10

Hình 2.12

Hình 2.13

Hình 2.14

Hình 2.16

Hình 2.18

Hình 2.15

Hình 2.17

Hình 2.19

Hình 2.20
Hình 2.19

Hình 2.22
Hình 2.21

Hình 2.23

Hình 2.24

Bài tập 3: Vẽ các hình cắt (có ghi kích thước) và hình chiếu trục đo 2D

Hình 3.1

Hình 3.2

Bài tập 4: Vẽ chi tiết

Hình 4.1

Hình 4.2

Hình 4.3

Hình 4.4

Bài 5: Hình chiếu trục đo 3D

Hình 5.1

Hình 5.2

Hình 5.3

Hình 5.4

Bài 6: Mối ghép bulông

Hình 6.1

Bài 6: Mối ghép vít cấy

Hình 6.2

...
TRƯỜNG ĐẠI HC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ
B MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Tài liệu thực hành
V K (CN141)
Engineering Drawing
Lưu hành nội b
bài tập vẽ cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập vẽ cơ khí - Người đăng: Linh Nguyễn Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
bài tập vẽ cơ khí 9 10 988