Ktl-icon-tai-lieu

bài thảo luận kết cấu tính toán động cơ đốt trong

Được đăng lên bởi Mai Huy Thắng
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BàiThảoLuận

HệThốngLàmMát

Nhóm4
NgôĐứcTháiMaiVănThắng
NguyễnKhắcNhậtPhạmĐắcTônNhư
NguyễnMinhQuangNguyễnMạnhQuyết
NguyễnVănQuyếtPhạmVănSơn
NguyễnMinhTân

•
•

1.Nhiệmvụcủahệthốnglàmmát

•
•

-Làmviệcêmdịu,tiêuhaocôngsuấtcholàmmátbé.

•

Hệthốnglàmmátcủađộngcơcónhiệmvụlàmmátđộngcơ,máy
nénvàdầubôitrơn2.Yêucầucủahệthốnglàmmát
Bảođảmnhiệtđộcủamôichấtlàmmáttạicửaravanhằngnhiệtởkhoản
g839­
50Cvànhiệtđộcủadầubôitrơntrongđộngcơkhoảng95÷1150C.
Bảođảmđộngcơlàmviệctốtởmọichếđộvàmọiđiềukiệnkhíhậucũngn
hưđiềukiệnđườngsá,kếtcấunhỏgọn,dễbốtrí.

3.*HE­THONG­LAM­MAT­KIEU­BOC­HOI

*HE­THONG­LAM­MAT­KIEU­DOI­LUU­TU­NHIEN

*HE­THONG­LAM­MAT­CUONG­BUC­TUAN­HOAN­
KIN­MOT­VONG

*HE­THONG­LAM­MAT­CUONG­BUC­TUAN­HOAN­
HAI­VONG

*HE­THONG­LAM­MAT­MOT­VONG­HO

*HE­THONG­LAM­MAT­CUONG­BUC­NHIET­DO­CAO­
KIEU­BOC­HOI­BEN­NGOAI

*HE­THONG­LAM­MAT­DONG­CO­BANG­KHONG­
KHI

...




 !"#$
 % #%&
 %&"#'(
 )
bài thảo luận kết cấu tính toán động cơ đốt trong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài thảo luận kết cấu tính toán động cơ đốt trong - Người đăng: Mai Huy Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
bài thảo luận kết cấu tính toán động cơ đốt trong 9 10 705