Ktl-icon-tai-lieu

BẢN BÁO CÁO MÔN THỰC TẬP XÍ NGHIỆP

Được đăng lên bởi Duy Nguyen Quoc
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2878 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BẢN BÁO CÁO MÔN
THỰC TẬP XÍ NGHIỆP

GV hướng dẫn : Lê Thượng Hiền
SV thực hiện : Nguyễn Hải Đăng
Ngày sinh : 26- 12 – 1987
Lớp : CNCK 4 - Đ6LT

I/ KHÁIQUÁTCHUNGVỀCÔNGTYCƠ KHÍ ĐÔN GANH
1/ Thông tin về doanh nghiệp

Nghuyễn Hải Đăng
LỚP CNCK4-Đ6LT

2

Tên tiếng việt

CTTNHH NHÀ NƯỚC 1 THÀNHVIÊN
CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

Tên công ty
Tên giao dịch
Tên viết tắt
Địa chỉ trụ sở chính

CT TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN Ơ
KHÍ ĐÔNG ANH
DONG ANH MECHANICAL COMPNY
DAMCO CO.,LTD
Thị trấn Đông Anh , huyện Đông Anh , thành phố
Hà Nội

Mã số thuế

0100106391

Điện thoại

04.8833818

Fax
Email
Website
Tên giám đốc
Tên chủ sở hữu
Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh số
Địa chỉ trụ sở chính

8832718
Damco@hn.vn

Lại Văn Đàm
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN HẠ TẦNG
0106000699. Cấp ngày 02/10/1996. Do Sở Kế
Hoạch Đầu Tư Hà Nội
Đường Nguyễn Trãi , phường Thanh Xuân Nam ,
quận Thanh Xuân , Hà Nội

2/Qúa trình ra đời và phát triển của doanh nghiệp
Ngày 26/06/1963 theo quyết định số 955/BK của Bộ Kiến Trúc, Nhà máy
cơ khí Kiến Trúc Đông Anh được thành lập trên cơ sở thống nhất của “ Xưởng
2

sửa chữa công ty thi công cơ giới” và “ Xưởng sửa chữa của đoàn cơ giới thi
công”.Nhiệm vụ của nhà máy lúc này là sửa chữa, trùng tu các loại máy thi công
cơ khí, bán cơ giới và tổ chức sản xuất một số phụ tùng thay thếđể phục vụ cho
việc sửa chữa.
Năm 1978 Nhà máy kiến trúc Đông Anh đổi tên thành nhà máy cơ khí xây
dựng Đông Anh.
Ngày 05/12/1989 theo quyết định số 1010/BXD -TCLĐ của Bộ Xây Dựng,
Nhà máy cơ khí xây dựng Đông Anh đổi tên thành “nhà máy cơ khí vàđại tu ô tô
máy kéo Đông Anh” thuộc liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới (LICOGI) ,
Bộ Xây Dựng.
Ngày 20/01/1995 theo quyết định số 998/ BXD - TCLĐ của Bộ Xây Dựng,
Nhà máy cơ khí vàđại tu ô tô máy kéo Đông Anh được đổi tên thành “Công ty cơ
khíĐông Anh” và là tên công ty hiện nay.
Công ty TNHH NN Một Thành Viên Cơ khíĐông Anh là một doanh
nghiệp Nhà Nước cấp I và là một đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc
Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng ( LICOGI) - Bộ Xây Dựng.
Qua hơn 45 năm hoạt động và phát triển , Công ty TNHH NN Một Thành
Viên Cơ khíĐông Anh đã không ngừng đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công
nghệ, nâng cao chất lượng trang thiết bị kỹ thuật, cải tạo hệ thống nhà xưởng, đào
tạo và tuyển dụng đội ngũ công nhân, các cán bộ công nhân viên giỏi, thành thạo
tay nghề chuyên môn, đa dạng hoá sản xuất. Hoàn thiện bộ máy quản lý, mở rộng
thị trường trong và ngoài nước.
Hiện nay Công ty TNHH NN Một Thà...
BẢN BÁO CÁO MÔN
THỰC TẬP XÍ NGHIỆP
GV hướng dẫn : Lê Thượng Hiền
SV thực hiện : Nguyễn Hải Đăng
Ngày sinh : 26- 12 – 1987
Lớp : CNCK 4 - Đ6LT
I/ KHÁIQUÁTCHUNGVỀCÔNGTYCƠ KHÍ ĐÔN GANH
1/ Thông tin về doanh nghiệp
Nghuyễn Hải Đăng
LỚP CNCK4-Đ6LT
BẢN BÁO CÁO MÔN THỰC TẬP XÍ NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢN BÁO CÁO MÔN THỰC TẬP XÍ NGHIỆP - Người đăng: Duy Nguyen Quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
BẢN BÁO CÁO MÔN THỰC TẬP XÍ NGHIỆP 9 10 166