Ktl-icon-tai-lieu

bản báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành điện công nghiệp

Được đăng lên bởi henngayvinhquang-30
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 8429 lần   |   Lượt tải: 40 lần
Báo cáo thực tập
Dũng_CCK02ĐI1

Nguyễn Tiến

BỘ CÔNG THƯƠNG
Trường cao đẳng công nghiệp Phúc Yên
Khoa Điện – TĐH

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN
ĐƠN VỊ THỰC TẬP:Công ty TNHH chuyển giao công nghệ cao HTEC
SINH VIÊN THỰC HIỆN: Nguyễn Tiến Dũng
LỚP

Trường CĐCN Phúc Yên

: CCK02ĐI1

Khoa Điện- TĐH

Báo cáo thực tập
Dũng_CCK02ĐI1

Nguyễn Tiến

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU......................................................................................................2
I.PHẦN I:...............................................................................................................4
TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY...............................................................................4
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA. .4
CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CAO HTEC...4
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty...................................4
II.PHẦN II:............................................................................................................6
CÁC CÔNG VIỆC THAM GIA LÀM TRONG QUÁ TRÌNH
THỰC TẬP TẠI CÔNG TY...........................................................................6
Bắt đầu đến công ty tìm hiểu công việc và nhận công việc................6
Hình 1. Dòng thiết bị RBS 2000..................................................................24
Hình 2. RBS2206...............................................................................................26
Hình 3. Khối DXU-21.....................................................................................27
Hình 4. Khối dTRU..........................................................................................28
Hình 5. Khối CXU............................................................................................29
Thiết bị..........................................................................................32
Chiều cao......................................................................................32
Các nguồn cung cấp đảm bảo yêu cầu.....................................33
Hình8. CDU-G 800 trong cấu hình với 4/4/4 có sử dụng các bộ
ghép lai trong dTRU.........................................................................................37
III.PHẦN III :.....................................................................................................50
KẾT QUẢ THU ĐƯỢC SAU 2 THÁNG THỰC TẬP......................50
KẾT LUẬN.................................................................................................
Báo cáo thực tập Nguyễn Tiến
Dũng_CCK02ĐI1
BỘ CÔNG THƯƠNG
Trường cao đẳng công nghiệp Phúc Yên
Khoa Điện – TĐH
BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN
ĐƠN VỊ THỰC TẬP:Công ty TNHH chuyển giao công nghệ cao HTEC
SINH VIÊN THỰC HIỆN: Nguyễn Tiến Dũng
LỚP : CCK02ĐI1
Trường CĐCN Phúc Yên Khoa Điện- TĐH
bản báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành điện công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bản báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành điện công nghiệp - Người đăng: henngayvinhquang-30
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
bản báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành điện công nghiệp 9 10 611