Ktl-icon-tai-lieu

bản vẽ cad nhà máy nhiệt điện

Được đăng lên bởi chinhitrre1
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

2

3

4

5

6

7

8

G

9

9

10

11

Vung Ang 1 Thermal Power Plant

12

C

A

8

A

7

B

6

B

C

5

F

G

H

PETR OVIETNAM

P - 001

11

12

PLAN SCHEMATIC - MASS BALANCE DIAGRAM
GUARANTEED COAL 100% RO

10

1

FOR REFERENCE

H

G

F

D

4

D

3

E

2

E

1

...
G
Vung Ang 1 Thermal Power Plant
PLAN SCHEMATIC - MASS BALANCE DIAGRAM
GUARANTEED COAL 100% RO
P - 001
1
B
A
C
D
E
F
G
H
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B
A
C
D
E
F
G
H
21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PETR OVIETNAM
FOR REFERENCE
bản vẽ cad nhà máy nhiệt điện - Người đăng: chinhitrre1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bản vẽ cad nhà máy nhiệt điện 9 10 256