Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG

Được đăng lên bởi Qui Rua
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1006 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG
Bảng tính tỉnh tải G

Tầng

Cấu tạo
- Lớp gạch Ceramic 20x20x1cm
- Vữa lót #50 dày 2 Cm
- Sàn bêtông dày 10 Cm
- Vữa trát trần #75 dày 1,5 Cm
Tổng tĩnh tải G

Độ dầy
m
0.01
0.02
0.1
0.015

Bảng tính hoạt tải P
Kí hiệu
loại phòng

Loại phòng

Đặc điểm

Đơn vị
Kg/m2

1a

- Phòng ngủ

- Thuộc khách sạn, bệnh viện, trại giam

1b

- Phòng ngủ

Kg/m
- Thuộc nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, trường học,
nhà 2nghỉ, nhà điều dưỡng...

2a

- Phòng ăn, phòng- khách,
Thuộc buồng
nhà ở tắm, vệ sinh

2b

2
Kg/mnhà
- Phòng ăn, phòng- khách,
Thuộc buồng
nhà trẻ,tắm,
mẫuvệgiáo,
sinhtrường học, nhà nghỉ,
dưỡng lão, nhà điều dưỡng, khác

3a

- Bếp, phòng giặt - Thuộc nhà ở

3b

2
Kg/mnhà
- Bếp, phòng giặt - Thuộc nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, nhà nghỉ,
dưỡng lão, nhà điều dưỡng, khác

4

2
Kg/m
- Văn phòng, phòng
- Thuộc
thí nghiệm
trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện,
ngân
hàng, cơ sở nghiên cứu khoa học

5

2
Kg/m
- Phòng nồi hơi, phòng
- Thuộc
động
nhàcơở và
caoquạt…kể
tầng, cơ cả
quan,
khốitrường
lượnghọc,
máy
nhà nghỉ,
nhà dưỡng lão, nhà điều dưỡng

Kg/m2
Kg/m2

6a

- Phòng đọc sách - Có đặt giá sách

Kg/m2

6b

- Phòng đọc sách - Không đặt giá sách

Kg/m2

7a

- Nhà hàng ăn uống

Kg/m2

7b

- Triển lãm, trưng bày, cửa hàng

Kg/m2

8a

2
Kg/m
- Phòng hội họp, khiêu
- Có ghế
vũ, gắn
phòng
cố đợi,
địnhphòng khán giả, hoà nhạc,
phòng
thể thao, khán đài

8b
9
10a
10b
10c
10d

2
Kg/m
- Phòng hội họp, khiêu
- Không
vũ,có
phòng
ghế gắn
đợi,cố
phòng
địnhkhán giả, hoà nhạc,
phòng
thể thao, khán đài
- Sân khấu
Kg/m2
- Kho
- Kho sách lưu trữ (xếp dày đặc sách, tài liệu)
Kg/1m chiều cao vật liệu chất kho
- Kho
- Kho sách ở các thư viện
Kg/1m chiều cao vật liệu chất kho
- Kho
- Kho giấy
Kg/1m chiều cao vật liệu chất kho
- Kho
- Kho lạnh
Kg/1m chiều cao vật liệu chất kho

11

- Phòng học

- Thuộc trường học

Kg/m2

12a

- Xưởng

- Xưởng đúc

Kg/m2

12b

- Xưởng

Kg/m<2 2500KG
- Xưởng sửa chữa, bảo dưỡng xe có trọng lượng

12c

- Xưởng

- Phòng lớn có lắp máy và có đường đi lại Kg/m2

13

- Phòng áp mái

- Trên diện tích không đặt thiết bị, vật liệu Kg/m2

14a

2
Kg/m
- Ban công, lôgia - Tải trọng phân bố đều từng dải trên diện tích
rộng
0,8m dọc theo lan can, ban công, l

14b

- Ban công, lôgia - Tải trọng phân bố đều trên toàn bộ diện tíchKg/m
ban 2công, lô gia (được xét đến nếu tác d

15a

Kg/m
- Sảnh, phòng giải- lao,
Văncầu
phòng,
thang,
phòng
hànhthí
lang
nghiệm,
thông phòng
với cácngủ,
phòng
phòng2 bếp, phòng giặt, phòng vệ sinh, ph

15b

2
Kg/m
- Sảnh, phòng giải...
BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG
Bảng tính tỉnh tải G
Tầng Cấu tạo
Độ dầy
m
- Lớp gạch Ceramic 20x20x1cm 0.01
- Vữa lót #50 dày 2 Cm 0.02
- Sàn bêtông dày 10 Cm 0.1
- Vữa trát trần #75 dày 1,5 Cm 0.015
Tổng tĩnh tải G
Bảng tính hoạt tải P
Kí hiệu
Loại phòng Đặc điểm
Đơn vị
loại phòng
1a - Phòng ngủ - Thuộc khách sạn, bệnh viện, trại giam
1b - Phòng ng
- Thuộc nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, nhà nghỉ, nhà điều dưỡng...
2a
- Phòng ăn, phòng khách, buồng tắm, vệ sinh
- Thuộc nhà ở
2b
- Phòng ăn, phòng khách, buồng tắm, vệ sinh
- Thuộc nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, nhà nghỉ, nhà dưỡng lão, nhà điều dưỡng, khách sạn, bệnh viện. trại giam, trụ sở cơ quan, nhà máy
3a
- Bếp, phòng giặt
- Thuộc nhà ở
3b
- Bếp, phòng giặt
- Thuộc nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, nhà nghỉ, nhà dưỡng lão, nhà điều dưỡng, khách sạn, bệnh viện. trại giam, nhà máy
4
- Văn phòng, phòng thí nghiệm
- Thuộc trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, ngân hàng, cơ sở nghiên cứu khoa học
5
- Phòng nồi hơi, phòng động cơ và quạt…kể cả khối lượng máy
- Thuộc nhà ở cao tầng, cơ quan, trường học, nhà nghỉ, nhà dưỡng lão, nhà điều dưỡng, khách sạn, bệnh viện, trại giam, cơ sở nghiên cứu khoa học
6a
- Phòng đọc sách
- Có đặt giá sách
6b
- Phòng đọc sách
- Không đặt giá sách
7a
- Nhà hàng ăn uống
7b
- Triển lãm, trưng bày, cửa hàng
8a
- Phòng hội họp, khiêu vũ, phòng đợi, phòng khán giả, hoà nhạc, phòng thể thao, khán đài
- Có ghế gắn cố định
8b
- Phòng hội họp, khiêu vũ, phòng đợi, phòng khán giả, hoà nhạc, phòng thể thao, khán đài
- Không có ghế gắn cố định
9 - Sân khấu Kg/m2
10a - Kho
- Kho sách lưu trữ (xếp dày đặc sách, tài liệu)
Kg/1m chiều cao vật liệu chất kho
10b - Kho - Kho sách ở các thư viện
Kg/1m chiều cao vật liệu chất kho
10c - Kho - Kho giấy
Kg/1m chiều cao vật liệu chất kho
10d - Kho - Kho lạnh
Kg/1m chiều cao vật liệu chất kho
11 - Phòng học - Thuộc trường học
12a - Xưởng - Xưởng đúc
12b - Xưởng
- Xưởng sửa chữa, bảo dưỡng xe có trọng lượng < 2500KG
12c - Xưởng
- Phòng lớn có lắp máy và có đường đi lại
13 - Phòng áp mái - Trên diện tích không đặt thiết bị, vật liệu
14a
- Ban công, lôgia
- Tải trọng phân bố đều từng dải trên diện tích rộng 0,8m dọc theo lan can, ban công, lô gia
14b
- Ban công, lôgia
- Tải trọng phân bố đều trên toàn bộ diện tích ban công, lô gia (được xét đến nếu tác dụng của nó bất lợi hơn khi lấy theo mục a)
15a
- Sảnh, phòng giải lao, cầu thang, hành lang thông với các phòng
- Văn phòng, phòng thí nghiệm, phòng ngủ, phòng bếp, phòng giặt, phòng vệ sinh, phòng kỹ thuật
15b
- Sảnh, phòng giải lao, cầu thang, hành lang thông với các phòng
- Phòng đọc, nhà hàng, phòng hội họp, khiêu vũ, phòng đợi, phòng khán giả, phòng hoà nhạc, phòng thể thao, kho , ban công, lôgia
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
Kg/m
2
BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG - Người đăng: Qui Rua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG 9 10 997