Ktl-icon-tai-lieu

BÁNH RĂNG

Được đăng lên bởi Niên Nguyễn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1809 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ

Bài giảng môn học VẼ CƠ KHÍ

BÁNH RĂNG
GV: Trần Đại Nguyên

2010

LƯU Ý
Bài giảng E-Learning
không thay thế
cho giờ lên lớp bắt buộc của sinh viên

GIỚI THIỆU CHUNG

RĂNG THẲNG, RĂNG
NGHIÊNG, RĂNG CHỮ V

ĂN KHỚP TRONG
THANH RĂNG

BÁNH RĂNG TRỤ

ĐẶC ĐIỂM
•
•
•
•

Kích thước nhỏ, khả năng tải lớn
Tỉ số truyền không đổi
Hiệu suất cao, tuổi thọ cao
Chế tạo phức tạp, đòi hỏi độ chính xác
cao
• Gây ồn khi làm việc ở vận tốc cao

QUY ƯỚC
• Vòng đỉnh răng và đường sinh mặt trụ đỉnh răng vẽ bằng nét
liền đậm
• Vòng chia và đường sinh mặt trụ chia vẽ bằng nét chấm gạch
mảnh (nét đường tâm)
• Vòng đáy răng và đường sinh mặt trụ đáy răng không vẽ (nếu
không có mặt cắt).
• Trong mặt cắt dọc, phần răng bị cắt nhưng không vẽ mặt cắt
• Nếu bánh răng nghiêng hoặc chữ V,qui định vẽ vài nét mảnh
thể hiện hướng nghiêng của răng và ghi rõ góc nghiêng
• Nếu cần thể hiện biên dạng răng thì vẽ thay thế đường thân
khai bằng cung tròn. Tâm cung tròn nằm trên vòng cơ sở,bán
kính cung tròn R = d / 5 với d là đường kính vòng chia.

MÔ TẢ

THÔNG SỐ HÌNH HỌC

THÔNG SỐ HÌNH HỌC

BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG

KÍCH THƯỚC

ĂN KHỚP

bánh răng bị động  nét khuất.

BẢN VẼ CHI TIẾT

BÁNH RĂNG NÓN

BÁNH RĂNG NÓN

truyền chuyển động cho 2 trục cắt nhau

MÔ TẢ

THÔNG SỐ HÌNH HỌC
• Mô đun trên mặt mút lớn me
(tiêu chuẩn giống BR trụ)
• Số răng Z
• Đường kính vòng chia ngoài: de = meZ
• Mô đun trung bình: mm = me (1− 0.5ψ be )
• Đường kính vòng chia trung bình: dm = mmZ
•Hệ số thường chọn: ψbe = b /Re
 thường chọn: ψbe = 0.25 ÷ 0.3

THÔNG SỐ HÌNH HỌC

KÍCH THƯỚC

VẼ QUY ƯỚC

ĂN KHỚP

BẢN VẼ CHI TIẾT

...
i giảng môn học VẼ CƠ K
BÁNH RĂNG
GV: Trn Đại Nguyên
TỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA K
2010
BÁNH RĂNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁNH RĂNG - Người đăng: Niên Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
BÁNH RĂNG 9 10 825