Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo cơ sở dũ liệu đa phương tiện và ứng dụng

Được đăng lên bởi Nhut Lan Ngoc Tram
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1668 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báocáo

Cơsởdữliệu
đaphươngtiệnvàứngdụng

Nhóm3:NguyễnĐìnhVương
ĐặngThịTườngVy
MaiThịGiangThùy
BùiLêNữPhượngTiên

Nộidung

1

2

3

GiớithiệuCSDLđaphươngtiện

Phânloạivàvídụ

CáchệCSDLđaphươngtiện

4

5

Ngônngữtruyvấnkhaithácdữliệu

Ứngdụng

Phânloạicơsởdữliệuđaphươngtiện

Embeddedmultimedia database

-

Chứanhữngđốitượngđaphươngtiệnnhưtronghìnhthứcnhị
phânởcơsởdữliệu.

Linkedmultimedia databases

-

-

Đượctổchứcnhưlàcơsởdữliệucủasiêudữliệu.
Liênkếtđếnnhữngkiểudữliệuthựcnhư:đồhọa,hìnhảnh,h

Lợiíchlàviệcrúttríchdữliệusẽnhanhhơnbởigiảmđượcthờig
 
iantruycập.

-

Multimedia Data
Tuynhiên:kíchthượccủacơsởdữliệurấtlớn.

MultimediaMetaDatab
ase

oạthình,âmthanh…

-

Online

 
 

Nhữngthànhphầnđaphươngtiện(hìnhảnh, audio/MP3,
video….)đượctổchức,sắpxếp.

-

Đượclưutrữcảkhikhôngtrựctuyếnnhưtrênđĩacứng, CDROM, DVDvàcảtrựctuyến.

-

CD-ROM or DVD

Or Hard Disc

 

Thuậnlợilàkíchthướcdữliệunhỏ.GIỚI THIỆU VỀ
ORACLE MULTIMEDIA

-

ChophépcơsởdữliệutrongOraclelưutrữ,quảnlývàrúttríchhìnhảnh,âmthanh,
videohoặcnhữngdữliệutruyềnthôngkhôngđồngnhấtkhác.

-

Tăngđộtincậy,khảnăngsẵncócủacơsởdữliệuOracle,mởrộngviệcquảnlýdữliệu.
Oraclemultimediacungcấpnhữngdịchvụvàhỗtrợsau:

+Nhữngdịchvụhìnhảnhchoviệclưutrự,rúttrích…
+Nhữngdịchvụaudio,videochoviệclưutrữ,rúttrích,khaithácmetadatacủanhữngđịnhdạngfile video, audiothôngdụng.
+Truycậpthôngquagiaodiệntruyềnthốngvàweb.
+Truyvấnbằngcáchsửdụngquanhệdữliệuthíchhợp.
+Truyvấnbằngcáchsửdụnggiảimãsiêudữliệu.
+Truyvấnbằngcáchsửdụngnộidungđaphươngtiệnvớichỉmụclựachọnriêng.
+DịchvụnộidungđaphươngtiệnOracleJDeveloper, Oracle Portal,Oracle partners

GIỚI THIỆU VỀ
ORACLE MULTIMEDIA

-

Oracle multimediacungcấp4 object relational:

+ORDAudio
+ORDVideo
+ORDImage
+ORDDoc
-Cúphápđểtruycậpthuộctínhtrong1đốitượngphứctạplà:variable.data_attributeVd:p.product_id
Cúphápđểgọi1 methodcủa1đốitượngphứctạplà:
variable.function(parameter1, parameter2, ...)
Vd:obj.clearLocal()
obj.closeSource(ctx)

LƯUTRỮ DỮ LIỆU

-

-

Oraclemultimediahỗtrợlưutrữnhữngdạngfilethôngdụnggồmnhữnghìnhảnhvànhữngâmthanh, videotrongdữliệu.
NhữngđốitượngtrongOracle Multimediacómôhìnhlưutrữdữliệuchung.
Nhữngthànhphầnmedia datacủanhữngđốitượngcóthểđượclưutrữtrongcơsởdữliệu,trong1 BLOBdướisựkiểmsoátgiaodịch.
Ngoàira, media datacũngcóthểđượclưutrữngoàicơsởdữliệumàkhôngcósựkiểmsoáttransaction.Trongtrườnghợpnày, 1
contrỏđượclưutrữtrongcơsởdữliệudướisựkiểmsoáttransactionvàmedia datađượcchứatrong:
+BFILEs
+ĐườngdẫnURLdựavàomáychủHTTP
+Nguồndữliệudongườidùngxácđịnhtrên...
Cơsởdữliệu
đaphươngtiệnvàứngdụng
Báocáo
Nhóm3:NguyễnĐìnhVương
ĐặngThịTườngVy
MaiThịGiangThùy
BùiLêNữPhượngTiên
Báo cáo cơ sở dũ liệu đa phương tiện và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo cơ sở dũ liệu đa phương tiện và ứng dụng - Người đăng: Nhut Lan Ngoc Tram
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Báo cáo cơ sở dũ liệu đa phương tiện và ứng dụng 9 10 313