Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁo DỰ Án : Công Tơ Điện

Được đăng lên bởi Nam Lê
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 2782 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nền kinh tế
nước ta đã tăng trưởng liên tục, các nghành công nghiệp phát triển ngày càng
tăng. Do vậy các yêu cầu về khoa học nói chung, cũng như khoa học về công
đo lường và thử nghiệm nói riêng đòi hỏi phải đáp ứng kịp thời và phù hợp
với sự phát triển công nghiệp đất nước.
Kỹ thuật đo lường là một trong những ngàng quan trọng nhất đối với
sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong mọi ngành kinh tế quốc dân. Với
trình độ hiện nay, khả năng của kỹ thuật đo lường rất lớn mạnh và phát triển.
Việc thử nghiệm các thiết bị đo là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm
mục đích là tăng số điểm đo, tăng tốc độ đo, nâng cao độ chính xác, độ nhạy
nâng cao tính tin cậy. Thử nghiệm các thiết bị đo lường sẽ thúc đẩy sự phát
triển của kỹ thuật đo và các hệ thống thông tin đo lường.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ thiết kế bàn thử nghiệm công tơ điện 1
pha và 3 pha được tiến hành khẩn trương, mặc dù gặp không ít khó khăn về tài
liệu tham khảo, cũng như khó khăn của bản thân chưa có kinh nghiệm thiết
kế. Song với sự nỗ lực của bản thân cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy
giáo Chu Đình Khiết, em đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao. Tuy
nhiên do thời gian do thời gian và kiến thức còn hạn chế, vốn hiểu biết chưa
nhiều nên chắc chắn đồ án này không tránh khỏi thiết sót. Rất mong được sự
chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy Chu Đình Khiết, đã nhiệt
tính giúp đỡ em hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này.
Sinh viên

MỤC LỤC
ChươngI. Ý nghĩa của việc đo lường và thử nghiệm
Chương II. Giới thiệu một số loại công tơ
Chương III. Nguyên lý hoạt động của các loại công tơ
Chương IV. Đo công suất và năng lượng
Chương V. Các tiêu chuẩn thử nghiệm
Chương VI. Thiết kế thiết bị kiểm định
Chương VII. Các phương pháp thử nghiệm và tính toán sử lý sai số

Chương I
Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĐO LƯỜNG VÀ THỬ NGHIỆM
I. Ý nghĩa của đo lường
Kỹ thuật đo lường là một trong những ngàng quan trọng nhất đối với sự
phát triển của khoa học kỹ thuật trong mọi ngành kinh tế quốc dân. Với trình
độ hiện nay, khả năng của kỹ thuật đo lường rất lớn mạnh và phát triển. Sau
đây là những khả năng của kỹ thuật đo lường:
- Có thể đo bất kỳ đại lượng vật lý nào bằng cách biến nó thành điện hoặc
bằng các thong số trong mạch điện. Rất nhiều loại chuyển đổi đo lường dựa
trên nhiều nguyên tắc khác nhau, liên kêt tất cả các ngành với ngành điện.
- Cũng có thể có phạm vi đo rất rộng, đại lượng cần đo ...
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nền kinh tế
nước ta đã tăng trưởng liên tục, các nghành công nghiệp phát triển ngày càng
tăng. Do vậyc yêu cầu về khoa học nói chung, cũng như khoa học về công
đo lường thử nghiệm nói riêng đòi hỏi phải đáp ứng kịp thời phù hợp
với sự phát triển công nghiệp đất nước.
Kỹ thuật đo lường một trong những ngàng quan trọng nhất đối với
sự phát triển của khoa học k thuật trong mọi ngành kinh tế quốc dân. Với
trình độ hiện nay, khả năng của kỹ thuật đo lường rất lớn mạnh và phát triển.
Việc thử nghiệm các thiết bị đo nhiệm v hết sức quan trọng nhằm
mục đích tăng số điểm đo, tăng tốc độ đo, nâng cao độ chính xác, đ nhạy
nâng cao tính tin cậy. Thử nghiệm các thiết bị đo lường sẽ thúc đẩy sự phát
triển của kỹ thuật đo và các hệ thống thông tin đo lường.
Quá trình thực hiện nhiệm v thiết kế bàn thử nghiệm công tơ điện 1
pha và 3 pha được tiến hành khẩn trương, mặc dù gặp không ít khó khăn về tài
liệu tham khảo, cũng như k khăn của bản thân chưa có kinh nghiệm thiết
kế. Song với sự nỗ lực của bản thân cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy
giáo Chu Đình Khiết, em đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao. Tuy
nhiên do thời gian do thời gian kiến thức còn hạn chế, vốn hiểu biết chưa
nhiều nên chắc chắn đồ án này không tránh khỏi thiết sót. Rất mong được sự
chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy Chu Đình Khiết, đã nhiệt
tính giúp đỡ em hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này.
Sinh viên
BÁO CÁo DỰ Án : Công Tơ Điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁo DỰ Án : Công Tơ Điện - Người đăng: Nam Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
BÁO CÁo DỰ Án : Công Tơ Điện 9 10 331