Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo: HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ TẠO KHOA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: 
KẾT CẤU­TÍNH TOÁN Ô TÔ
PHẦN: HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
Cán bộ giảng dạy:
Nguyễn Ngọc Hoàng
 

 

Sinh viên thực hiện:
1.
Hà Văn Minh Vương
2.
Phạm Minh Lam
3.
Nguyễn Thanh Phong
4.
Nguyễn út Em

NỘI DUNG BÁO CÁO:
Khái niệm
2. Phân loại
3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
1.

1. Khái niệm
► Hợp số tự động là quá trình chuyền số êm dịu 

không gây mệt mỏi cho người lái, tổn hao công 
suất qua hệ thống truyền lực thấp, tiết kiệm nhiên 
liệu, cải thiện khả năng tăng tốc… ...vv 

2. Phân loại
► Hộp số tự động có thể chia làm 2 đó là các hộp số

được sử dụng trong các xe FF (động cơ ở phía
trước, dẫn động bánh trước) và các xe FR (động
cơ ở phía trước, dẫn động bánh sau).

3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
► Trong các xe lắp hộp số tự động, bộ truyền bánh

răng hành tinh điều khiển việc giảm tốc, đảo chiều,
nối trực tiếp và tăng tốc. Bộ truyền bánh răng hành
tinh gồm các bánh răng hành tinh, các li hợp và
phanh. Bộ truyền bánh răng hành tinh trước và bộ
truyền bánh răng hành tinh sau được nối với các li
hợp và phanh. Các ly hợp và phanh này đóng vai
trò là các bộ phận nối và ngắt công suất. Những
cụm bánh răng này chuyển đổi vị trí của phần sơ
cấp và các phần tử cố định để tạo ra các tỷ số
truyền bánh răng khác nhau và vị trí số trung gian.

3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
Tăng tốc:

Khi cần dẫn quay theo chiều kim đồng hồ thì bánh răng hành tinh
chuyển động xung quanh bánh răng mặt trời theo chiều kim đồng h ồ. Do
đó bánh răng bao tăng tốc trên cơ sở số răng trên bánh răng bao và trên
bánh răng mặt trời. Độ dài của mũi tên chỉ tốc độ quay và chiều rộng
của mũi tên chỉ mômen. Mũi tên càng dài thì tốc độ quay càng lớn, và
mũi tên càng rộng thì mômen càng lớn. 

3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
Dẫn động trực tiếp:

►Do bánh răng bao và bánh răng mặt trời quay cùng nhau v ới cùng m ột t ốc

độ nên cần dẫn (đầu ra) cũng quay với cùng tốc độ đó. Kết quả là động lực
được truyền trực tiếp đến bộ phận chấp hành thông qua cần dẫn. Ta nh ận
thấy ở đây mômen không thay đổi độ lớn từ đầu vào cho đến đầu ra. 
►Khi cần dẫn được cố định ở vị trí và bánh răng mặt trời quay thì bánh răng
bao nhờ các bánh răng hành tinh quay trên trục của nó và h ướng quay
được đảo chiều. Đầu ra nối trực tiếp vào bánh răng bao kết quả là bộ phận
chấp hành quay ngược chiều so với trước. Mômen đầu ra thay đổi lớn hơn
so với đầu vào.

...
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ:
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ:
KT CU-TÍNH TOÁN Ô TÔ
KT CU-TÍNH TOÁN Ô TÔ
PHN: HP S T ĐỘNG
PHN: HP S T ĐỘNG
Sinh viên th c hi n:
Sinh viên th c hi n:
1.
1.
Hà Văn Minh V ngươ
Hà Văn Minh V ngươ
2.
2.
Ph m Minh Lam
Ph m Minh Lam
3.
3.
Nguy n Thanh Phong
Nguy n Thanh Phong
4.
4.
Nguy n út Em
Nguy n út Em
B GIÁO DC VÀ TO KHOA
B GIÁO DC VÀ TO KHOA
TRƯỜNG ĐẠI HC CU LONG
TRƯỜNG ĐẠI HC CU LONG
KHOA K THUT CÔNG NGH
KHOA K THUT CÔNG NGH
Cán b ging dy:
Nguyn Ngc Hoàng
Báo cáo: HỘP SỐ TỰ ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo: HỘP SỐ TỰ ĐỘNG - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo: HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 9 10 364