Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo khoa học

Được đăng lên bởi huynh-oto3-gmail-com
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2850 lần   |   Lượt tải: 10 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự phát triển của giao thông
cơ giới đường bộ cũng diễn ra không ngừng cả về số lượng lẫn chất lượng. Để phục
vụ nhu cầu đi lại, ô tô và xe máy sử dụng động cơ đốt trong vẫn là các loại phương
tiện chủ yếu của người dân. Tuy nhiên, sự gia tăng về số lượng ô tô và xe máy, đặc
biệt ở các thành phố lớn của các nước phát triển, đã nảy sinh những vấn đề nan giải
cho cuộc sống con người, trong đó có hai vấn đề nổi cộm là gia tăng sự ô nhiễm
môi trường và sử dụng cạn kiệt nguồn nhiên liệu. Từ lâu các nhà khoa học và quản
lý xã hội đã và đang nghiên cứu để đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế sự tiêu cực
của hai vấn đề này. Để tăng công suất giảm lượng tiêu hao nhiên liệu thì một trong
những yếu tố là điều chỉnh góc đánh lửa sớm và chọn tỷ số nén thích hợp. Chính vì
vậy mà các tác giả mới chọn đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng góc đánh lửa sớm và
tỷ số nén đối với động cơ xăng”
1. Mục tiêu của đề tài
Động cơ đốt trong chiếm vị trí quan trọng đối với các phương tiện cơ giới, tuy
nhiên vẫn đề ô nhiễm môi trường và cạn kiệt nguồn năng lượng hóa thạch đang đặt
ra thách thức với các nhà khoa học để nghiên cứu giảm tiêu hao nhiên liệu. Một
trong những hướng nghiên cứu đó là nghiên cứu về ảnh hưởng góc đánh lửa sớm
và tỷ số nén.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Động cơ xăng trên xe ô tô, phạm vi nghiên cứu là ảnh hưởng của tỷ số nén và
góc đánh lửa.
3. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng công cụ mô hình hóa để nghiên cứu và tính toán
4. Nội dung chính
Chương 1. Ảnh hưởng của tỷ số nén và góc đánh lửa sớm tới động cơ xăng
Chương 2. Xây dựng mô hình động cơ xăng và chạy mô phỏng
1

Kết luận và kiến nghị
5. Kết quả dự kiến đạt được:
Bản thuyết minh về nghiên cứu góc đảnh lửa và tỷ số nén phù hợp nhất cho một
động cơ xăng
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tình hình sử dụng các phương tiện vận tải tại Việt Nam
Thế kỷ 20 đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các loại phương tiện
giao thông. Hiện nay có hàng tỷ phương tiện giao thông các loại, từ những chiếc xe
đạp, xe gắn máy, hay ô tô cho tới những chiếc máy bay tối tân...
Tăng trưởng mạnh nhất chính là các loại phương tiện giao thông đường bộ,
mỗi năm thế giới lại xuất xưởng thêm hàng triệu xe gắn máy, ô tô đủ mọi chủng
loại. Đi kèm sự gia tăng quá nhanh đó là những bất cập, những hạn chế của các loại
xe. Bên cạnh những chiếc xe hiện đại, đảm bảo được những quy định về tiêu chuẩn
kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn (nhưng được bán với giá cao)...là những chiếc xe
kh...
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự phát triển của giao thông
cơ giới đường bộ cũng diễn ra không ngừng cả về số lượng lẫn chất lượng. Để phục
vụ nhu cầu đi lại, ôxe máy sử dụng động đốt trong vẫn là các loại phương
tiện chủ yếu của người dân. Tuy nhiên, sự gia tăng về số lượng ô tô xe máy, đặc
biệt ở các thành phố lớn của các nước phát triển, đã nảy sinh những vấn đề nan giải
cho cuộc sống con người, trong đó hai vấn đ nổi cộm gia tăng sự ô nhiễm
môi trường sử dụng cạn kiệt nguồn nhiên liệu. Từ lâu các nhà khoa học và quản
hội đã đang nghiên cứu đ đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế sự tiêu cực
của hai vấn đềy. Để tăng công suất giảm lượng tiêu hao nhiên liệu thì một trong
những yếu tố là điều chỉnh góc đánh lửa sớm và chọn tỷ số nén thích hợp. Chính vì
vậy các tác giả mới chọn đtài: “Nghiên cứu ảnh hưởng góc đánh lửa sớm
tỷ số nén đối với động cơ xăng”
1. Mục tiêu của đề tài
Động cơ đốt trong chiếm vị trí quan trọng đối với các phương tiện cơ giới, tuy
nhiên vẫn đề ô nhiễm môi trường cạn kiệt nguồn năng lượng hóa thạch đang đặt
ra thách thức với các nhà khoa học đ nghiên cứu giảm tiêu hao nhiên liệu. Một
trong những ớng nghiên cứu đó nghiên cứu về ảnh hưởng góc đánh lửa sớm
và tỷ số nén.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Động cơ xăng trên xe ô tô, phạm vi nghiên cứu là ảnh hưởng của tỷ số nén và
góc đánh lửa.
3. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng công cụ mô hình hóa để nghiên cứu và tính toán
4. Nội dung chính
Chương 1. Ảnh hưởng của tỷ số nén và góc đánh lửa sớm tới động cơ xăng
Chương 2. Xây dựng mô hình động cơ xăng và chạy mô phỏng
1
Báo cáo khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo khoa học - Người đăng: huynh-oto3-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Báo cáo khoa học 9 10 113