Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH THÉP

Được đăng lên bởi withyouwillremain
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÁO CÁO NGÀNH

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH THÉP
I. Tổng quan ngành thép:
1. Tầm quan trọng của ngành.
Sự ra đời của kim loại thép đã góp phần rất lớn vào quá trình phát triển của loài người. Thép dần thay thế các
nguyên vật liệu như đá, gỗ…bởi đặc tính vững chắc và dễ tạo hình. Thép xuất hiện ngày càng nhiều: công trình
cầu đường, nhà xưởng, đóng tàu, phương tiện vận chuyển, sản phẩm phục vụ sinh hoạt…
Nhận biết được tầm quan trọng của ngành thép, hầu hết các quốc gia dành nhiều chính sách ưu đãi để phát triển
ngành này. Thép được coi là nguyên vật liệu lõi cho các ngành công nghiệp khác và là ngành công nghiệp trụ
cột của nền kinh tế trong quá trình hiện đại hóa đất nước.
2. Lịch sử hình thành và phát triển.
Ngành thép Việt Nam chỉ thực sự phát triển trong khoảng 30 năm trở lại đây.


Ngành thép Việt Nam mạnh nhất phát triển từ những năm 60 của thế kỷ XX với mẻ gang đầu tiên
của khu liên hiệp gang thép Thái Nguyên.



Trước năm 1990, sản lượng duy trì ở mức rất thấp, khoảng 40,000 – 80,000 tấn/ năm. Chủ yếu là
nhập khẩu.



Từ 1990 – 1995, ngành thép Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, đánh dấu bằng sự ra
đời của Tổng công ty thép Việt Nam năm 1990. Sản lượng thép năm 1995 đã đạt 450,000 tấn.



Giai đoạn 1996 – 2000, ngành thép Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao và nhiều dự án phát triển
theo chiều sâu, sản lượng sản xuất đạt 1.57 triệu tấn.



Hiện nay, lực lượng tham gia sản xuất và gia công chế biến thép trong nước rất đa dạng, bao gồm
nhiều thành phấn kinh tế, ngoài Tổng công ty thép Việt Nam và các cơ sở quốc doanh thuộc các
ngành, địa phương khác còn có các liên doanh, các công ty cổ phần, công ty 100% vốn nước ngoài
và các công ty tư nhân. Sản lượng thép năm 2012 đạt 9.1 triệu tấn/năm.

3. Phân loại thép.


Thép dài: dùng chủ yếu trong ngành xây dựng.
- Thép thanh: Thanh vằn, thanh tròn trơn, thép hình (H, I, U)
- Thép cuộn: HR, CR
- Thép dây.
- Xà gồ thép, thép góc.



Thép dẹt: sử dụng trong công nghiệp như đóng tàu, sản xuất ô tô, máy móc thiết bị…
- Thép tấm, lá cuộn cán nóng.
- Thép tấm, lá cuộn cán nguội.
- Ống thép.

II. Ngành thép thế giới.
Năm 2012, theo hiệp hội Thép Thế giới (WSA), (đại diện cho khoảng 170 nhà sản xuất thép), tổng sản lượng
phôi thép thế giới đạt 1,510 triệu tấn tăng 1.35% so với năm 2011.
Hiện Trung quốc là quốc gia sản xuất phôi thép nhiều nhất thế giới chiếm 47% thị phần, tiếp đến là Nhật chiếm
7%, Mỹ chiếm 6%, Nga chiếm 5%, Hàn Quốc chiếm 5%...
Top 15 công ty thép hàng đầu chiếm 1/3 thị phần thép thế g...
BÁO CÁO NGÀNH
1
BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH THÉP
I. Tổng quan ngành thép:
1. Tầm quan trọng của ngành.
Sra đời của kim loại thép đã góp phần rất lớn vào quá trình phát triển của loài người. Thép dn thay thế các
nguyên vật liệu như đá, g…bi đặc tính vững chắc và dễ tạo hình. Thép xut hiện ngàyng nhiều: công trình
cầu đường, nhà xưởng, đóng tàu, phương tiện vận chuyển, sản phẩm phc vụ sinh hoạt…
Nhn biết được tầm quan trọng của ngành thép, hầu hết các quốc gia dành nhiều chính sách ưu đãi để phát triển
ngành y. Thép đưc coi là nguyên vật liệu lõi cho các ngành ng nghiệp khác và ngành ng nghiệp trụ
cột ca nền kinh tế trong quá trình hiện đại hóa đất nưc.
2. Lịch sử hình thành và phát triển.
Ngành thép Việt Nam chỉ thực sự phát triển trong khoảng 30 năm trở lại đây.
Ngành thép Vit Nam mạnh nhất phát triển từ những năm 60 của thế k XX với mẻ gang đầu tiên
của khu liên hiệp gang thép Thái Nguyên.
Trước năm 1990, sản lượng duy trì mức rất thấp, khoảng 40,000 80,000 tn/ năm. Chyếu là
nhp khẩu.
T 1990 1995, ngành thép Vit Nam đã nhng bước pt triển vượt bậc, đánh dấu bằng sự ra
đời của Tổng công ty thép Việt Nam năm 1990. Sản lượng thép năm 1995 đã đạt 450,000 tấn.
Giai đoạn 1996 2000, ngành thép Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao và nhiều dự án phát triển
theo chiều sâu, sản lượng sản xuất đạt 1.57 triệu tấn.
Hiện nay, lực ng tham gia sản xuất và gia ng chế biến thép trong nước rất đa dạng, bao gồm
nhiu thành phấn kinh tế, ngoài Tng công ty thép Việt Nam các sở quốc doanh thuộc các
ngành, địa pơng khác còn các liên doanh, các ng ty c phần, ng ty 100% vốn nước ngoài
và các công ty tư nhân. Sản lượng thépm 2012 đạt 9.1 triệu tấn/năm.
3. Phân loại thép.
Thép dài: dùng chyếu trong ngành xây dựng.
- Thép thanh: Thanh vằn, thanh tròn trơn, thép hình (H, I, U)
- Thép cuộn: HR, CR
- Thép dây.
- Xà gồ thép, thép góc.
Thép dẹt: sử dụng trong công nghiệp như đóng tàu, sản xuất ô tô, máy móc thiết b
- Thép tấm, lá cuộn cán nóng.
- Thép tấm, lá cuộn cán nguội.
- Ống tp.
II. Ngành thép thế giới.
Năm 2012, theo hiệp hội Thép Thế giới (WSA), (đại diện cho khoảng 170 nhà sn xuất thép), tng sản lượng
phôi thép thế gii đt 1,510 triệu tấn tăng 1.35% so với năm 2011.
Hiện Trung quốc là quốc gia sản xuất phôi thép nhiều nhất thế gii chiếm 47% thphần, tiếp đến là Nhật chiếm
7%, M chiếm 6%, Nga chiếm 5%, Hàn Quc chiếm 5%...
Top 15 công ty thép hàng đầu chiếm 1/3 th phần thép thế giới bao gồm Mittal, Arcelor, Severstal, Corus,
Baosteel, Posco, JFE, Nippon, Riva, Nucor, ThyssenKrupp, US steel, Evraz, Gardau, Tangshan.
BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH THÉP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH THÉP - Người đăng: withyouwillremain
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH THÉP 9 10 549