Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi thanhvinh2411
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thực hiện chủ trương chia tách bưu chính- viễn thông của VNPT, hôm nay,
Bưu điện Nghệ An đã tổ chức Lễ công bố thành lập Bưu điện tỉnh và Viễn
thông tỉnh Nghệ An. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hồ
Đức Phước, Phó TGĐ Tập đoàn VNPT Nguyễn Bá Thước, cùng đại diện
một số ban, ngành và toàn thể CBCNV Bưu điện Nghệ An.
Theo phương án chia tách, Bưu điện tỉnh Nghệ An cũ được chia tách thành
hai pháp nhân mới là Bưu điện tỉnh Nghệ An và Viễn thông Nghệ An.
Theo đó, Bưu điện tỉnh Nghệ An mới được thành lập trên cơ sở tổ chức lại
các đơn vị kinh doanh dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí của Bưu điện
tỉnh Nghệ An cũ với 847 điểm phục vụ, và bộ phận thuộc khối văn phòng
Bưu điện tỉnh. Bưu điện tỉnh Nghệ An mới là đơn vị thành viên của Tổng
Công ty Bưu chính Việt Nam, là bộ phận cấu thành của mạng bưu chính
công cộng, hoạt động hai mảng kinh doanh và công ích cùng các đơn vị
thành viên khác trong một dây chuyền công nghệ bưu chính. Về cơ cấu tổ
chức, Bưu điện tỉnh Nghệ An sẽ bao gồm bộ máy quản lý thuộc khối văn
phòng Bưu điện tỉnh và các đơn vị kinh tế trực thuộc, hoạch toán phụ thuộc.
Viễn thông Nghệ An được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị kinh
doanh dịch vụ viễn thông- công nghệ thông tin và các đơn vị trực thuộc
khác của Bưu điện tỉnh Nghệ An cũ gồm các đài viễn thông huyện, thị xã,
Công ty Điện báo- Điện thoại…
Viễn thông Nghệ An sẽ là một đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ
thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, có chức năng hoạt động
sản xuất kinh doanh phục vụ chuyên ngành viễn thông- công nghệ thông
tin.
Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Hải, Chánh văn phòng Tập đoàn đã trao
các quyết định thành lập và bổ nhiệm cán bộ đối với Bưu điện tỉnh và Viễn
thông tỉnh. Theo đó, ông Đỗ Duy Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám
đốc Viễn thông tỉnh Nghệ An; Bà Trần Thanh Thủy được bổ nhiệm làm
giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó TGĐ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
VNPT Nguyễn Bá Thước đã đánh giá cao những thành tích và nỗ lực của
Bưu điện tỉnh Nghệ An thời gian qua, khẳng định năm 2008 sẽ là một năm
có nhiều khó khăn và thử thách với VNPT khi Bưu chính tách ra phát triển
độc lập.
Phó TGĐ cũng yêu cầu Bưu điện tỉnh Nghệ An cũng như công ty Viễn
thông Nghệ An cần chủ động, sáng tạo để đưa ra các mô hình sản xuất
kinh doanh bưu chính hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, kinh doanh đa
dịch vụ để thu hút khách hàng.

...
Thực hiện chủ trương chia tách bưu chính- viễn thông của VNPT, hôm nay,
Bưu điện Nghệ An đã tổ chức Lễ công bố thành lập Bưu điện tỉnh và Viễn
thông tỉnh Nghệ An. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hồ
Đức Phước, Phó TGĐ Tập đoàn VNPT Nguyễn Bá Thước, cùng đại diện
một số ban, ngành và toàn thể CBCNV Bưu điện Nghệ An.
Theo phương án chia tách, Bưu điện tỉnh Nghệ An cũ được chia tách thành
hai pháp nhân mới là Bưu điện tỉnh Nghệ An và Viễn thông Nghệ An.
Theo đó, Bưu điện tỉnh Nghệ An mới được thành lập trên cơ sở tổ chức lại
các đơn vị kinh doanh dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí của Bưu điện
tỉnh Nghệ An cũ với 847 điểm phục vụ, và bộ phận thuộc khối văn phòng
Bưu điện tỉnh. Bưu điện tỉnh Nghệ An mới là đơn vị thành viên của Tổng
Công ty Bưu chính Việt Nam, là bộ phận cấu thành của mạng bưu chính
công cộng, hoạt động hai mảng kinh doanh và công ích cùng các đơn vị
thành viên khác trong một dây chuyền công nghệ bưu chính. Về cơ cấu tổ
chức, Bưu điện tỉnh Nghệ An sẽ bao gồm bộ máy quản lý thuộc khối văn
phòng Bưu điện tỉnh và các đơn vị kinh tế trực thuộc, hoạch toán phụ thuộc.
Viễn thông Nghệ An được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị kinh
doanh dịch vụ viễn thông- công nghệ thông tin và các đơn vị trực thuộc
khác của Bưu điện tỉnh Nghệ An cũ gồm các đài viễn thông huyện, thị xã,
Công ty Điện báo- Điện thoại…
Viễn thông Nghệ An sẽ là một đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ
thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, có chức năng hoạt động
sản xuất kinh doanh phục vụ chuyên ngành viễn thông- công nghệ thông
tin.
Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Hải, Chánh văn phòng Tập đoàn đã trao
các quyết định thành lập và bổ nhiệm cán bộ đối với Bưu điện tỉnh và Viễn
thông tỉnh. Theo đó, ông Đỗ Duy Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám
đốc Viễn thông tỉnh Nghệ An; Bà Trần Thanh Thủy được bổ nhiệm làm
giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó TGĐ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
VNPT Nguyễn Bá Thước đã đánh giá cao những thành tích và nỗ lực của
Bưu điện tỉnh Nghệ An thời gian qua, khẳng định năm 2008 sẽ là một năm
có nhiều khó khăn và thử thách với VNPT khi Bưu chính tách ra phát triển
độc lập.
Phó TGĐ cũng yêu cầu Bưu điện tỉnh Nghệ An cũng như công ty Viễn
thông Nghệ An cần chủ động, sáng tạo để đưa ra các mô hình sản xuất
kinh doanh bưu chính hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, kinh doanh đa
dịch vụ để thu hút khách hàng.
báo cáo thực tập - Người đăng: thanhvinh2411
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
báo cáo thực tập 9 10 561