Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập CBKT

Được đăng lên bởi nghiachuyen-gmail-com
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 1: Khái quát về đơn vị thực tập
Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam (VNCC) là một tổ chức thiết kế
kiến trúc đầu tiên của ngành xây dựng. Bằng nỗ lực của bản thân, VNCC đã nhanh
chóng xác lập vị trí đầu ngành của mình nhờ đội ngũ đông đảo các tiến sĩ, kiến trúc
sư, kỹ sư ham học hỏi, giàu nghị lực và có trình độ chuyên môn cao được đào tạo bài
bản ở các trường đại học trong và ngoài nước.
Tiền thân của công ty là phòng thiết kế thuộc Nha Kiến trúc, được thành lập
theo nghị định số 506/TTg ngày6/4/1955 của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, để phù
hợp với các yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn, Công ty lần lượt đổi tên là Cục
Thiết kế Dân Dụng (1958-1961), Viện Thiết kế kiến trúc (1960-1969), Viện Thiết kế
Dân Dụng (1959-1975), viện xây dựng đô thị Nông thôn và Dân Dụng (1975-1978),
Viện Thiết kế nhà ở và công trình công cộng (1978-1993). Đầu năm 1993, để hòa
nhập với nền kinh tế thị trường và xu thế phát triển chung trong khu vực và trên thế
giới, từ tổ chức “Viện Thiết kế Kiến trúc” chuyển đổi thành “Công ty Tư vấn Xây
dựng Dân dụng Việt Nam” cho đến nay với tên giao dịch là VNCC.
Những thành quả lao động trí tuệ của công ty là hàng ngàn công trình kiến trúc
được xây dựng trên khắp mọi miền của tổ quốc Việt Nam và trên đất bạn Lào,
Campuchia, hàng trăm dự án, đề tài nghiên cứu khoa học… đã góp phần tô đậm thêm
bức tranh toàn cảnh nền kiến trúc Việt Nam suốt nửa sau Thế kỷ 20.
VNCC đã trở thành Công ty tư vấn xây dựng đầu tiên trong toàn quốc đạt
chứng chỉ ISO-9001 và đang phấn đấu để trở thành một công ty tư vấn có tầm cỡ
trong khu vực và quốc tế. Hiện nay trong thời kỳ đất nước đổi mới, bên cạnh những
thành tựu trong các lĩnh vực cơ bản, công ty đang tập trung phát triển các ứng dụng
phần mềm tin học trong thiết kế và tư vấn các công trình xây dựng, cùng với việc mở
rộng các loại hình dịch vụ tư vấn như thẩm định thiết kế công trình xây dựng và giám
sát kỹ thuật hiện trường…

1

Các dịch vụ và phạm vi cung cấp dịch vụ của công ty


Lập dự án đầu tư, Báo cáo nghiên cứu dự án tiền khả thi và khả, cung cấp các
số liệu, thông tin về kinh tế, kỹ thuật, môi trường, nguồn vốn, đối tác có liên
quan đến thủ tục lập dự án và xây dựng công trình.



Thiết kế quy hoạch, kiến trúc - kết cấu công trình, khu công trình, hạ tầng kỹ
thuật, thiết kế cơ điện, nước, môi trường, âm thanh, điều hòa không khí, khảo
sát địa chất, địa chất thủy văn công trình, đo đạc bản đồ, lập tiên lượng, dự
toán và tổng dự toán, thẩm tra dự án thiết kế, kiểm tra chất lượng công trình...
Phần 1: Khái quát về đơn vị thực tập
Công ty vấn xây dựng dân dụng Việt Nam (VNCC) là một tổ chức thiết kế
kiến trúc đầu tiên của ngành xây dựng. Bằng nỗ lực của bản thân, VNCC đã nhanh
chóng xác lập vị trí đầu ngành của mình nhờ đội ngũ đông đảo các tiến sĩ, kiến trúc
sư, kỹ sư ham học hỏi, giàu nghị lực vàtrình đchuyên môn cao được đào tạo bài
bản ở các trường đại học trong và ngoài nước.
Tiền thân của công ty phòng thiết kế thuộc Nha Kiến trúc, được thành lập
theo nghị định số 506/TTg ngày6/4/1955 của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, để phù
hợp với các yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn, Công ty lần lượt đổi tên Cục
Thiết kế Dân Dụng (1958-1961), Viện Thiết kế kiến trúc (1960-1969), Viện Thiết kế
Dân Dụng (1959-1975), việny dựng đô thị Nông thôn Dân Dụng (1975-1978),
Viện Thiết kế nhà công trình công cộng (1978-1993). Đầu năm 1993, để hòa
nhập với nền kinh tế thị trường xu thế phát triển chung trong khu vực trên thế
giới, từ tổ chức “Viện Thiết kế Kiến trúc” chuyển đổi thành “Công ty vấn Xây
dựng Dân dụng Việt Nam” cho đến nay với tên giao dịch là VNCC.
Những thành quả lao động trí tuệ của công ty là hàng ngàn công trình kiến trúc
được xây dựng trên khắp mọi miền của tổ quốc Việt Nam trên đất bạn Lào,
Campuchia, hàng trăm dự án, đề tài nghiên cứu khoa học… đã góp phần tô đậm thêm
bức tranh toàn cảnh nền kiến trúc Việt Nam suốt nửa sau Thế kỷ 20.
VNCC đã trở thành Công ty vấn xây dựng đầu tiên trong toàn quốc đạt
chứng chỉ ISO-9001 đang phấn đấu để trở thành một công ty vấn tầm cỡ
trong khu vực quốc tế. Hiện nay trong thời kỳ đấtớc đổi mới, bên cạnh những
thành tựu trong các lĩnh vực bản, công ty đang tập trung phát triển các ứng dụng
phần mềm tin học trong thiết kế và tư vấn các ng trình xây dựng, cùng với việc mở
rộng các loại nh dịch vụ tư vấn như thẩm định thiết kế công trình xây dựng và giám
sát kỹ thuật hiện trường…
1
Báo cáo thực tập CBKT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập CBKT - Người đăng: nghiachuyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Báo cáo thực tập CBKT 9 10 68