Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập IC điều khiển số

Được đăng lên bởi Dinh Lanpro
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3993 lần   |   Lượt tải: 25 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
Khoa Điện Tử Viễn Thông

Báo cáo: thực tập IC điều khiển số.
Nhóm thực hiện: 16

Giáo viên hướng dẫn:
Th.s Hoàng Vân Đông

Đinh Ngọc Lan
Vũ Mạnh Linh
Phan Vũ Linh

Hà Nội 4/2013

[Type text]

Page 1

Bài 1: Tìm hiểu về các phần tử logic cơ bản.

1. Lý thuyết
Các phần tử logic cơ bản bao gồm :AND, OR, NOT.
Tên

Sơ đồ nguyên lý

Bảng trạng thái hoạt động

AND

OR

X1
0
0
1
1

X2
0
1
0
1

Y
0
0
0
1

X1
0
0
1
1

X2
0
1
0
1

Y
0
1
1
1

X
0
1

NOT

Y
1
0

Với sự kết hợp của các phần tử cơ bản nói trên ta có các phần tử mở rộng sau:
NOR=OR+NOT

NAND=AND+NOT
Như vậy 1 hệ logic đầy đủ bao gồm:AND,OR,NOT,NAND,NOR.
Để tìm hiểu kĩ hơn về các phần tử logic ta tìm hiểu về dòng IC 74xx,một vài IC
tiêu biểu dòng 74xx như 7400,7402,7408,7432…

2

Sơ đồ nguyên lý
Qua kháo sát thực tế ta thu được bảng như sau:
7400:là IC bao gồm 4 cổng NAND bảng chức năng như sau:
X1
0
0
1
1

X2
0
1
0
1

Y
1
1
1
0

7402:là IC bao gồm 4 cổng NOR bảng chức năng như sau:
X1
0
0
1
1

X2
0
1
0
1

Y
1
0
0
0

7408:là IC bao gồm 4 cổng AND bảng chức năng như sau:
X1
0
0
1
1

X2
0
1
0
1

Y
0
0
0
1

2. Thiết kế
Thiết kế mạch logic tổ hợp bỏ phiếu,mạch có 3 đầu vào A,B,C và 1 đầu ra Y.kết
quả được thông qua khi có đa số phiếu được bỏ.
a- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch sử dụng các phần tử logic cơ bản.
b- Tổng kết và lắp mạch chỉ sử dụng NAND.

3

BÀI LÀM
Từ yêu cầu đề bài ta có bảng sự thật như sau:
A
0
0
0
0
1
1
1
1

B
0
0
1
1
0
0
1
1

C
0
1
0
1
0
1
0
1

Y
0
0
0
1
0
1
1
1

Dùng bìa kacno để khoanh dán và rút gọn:
AB
C
0
1

00

01

11

10

0
0

0
1

1
1

0
1

Đầu ra của tín hiệu:Y=AB+BC+AC
Sơ đồ nguyên lý như sau:
A

B

C
Bảng sự thật đối với NAND
A
0
0
0
0
1
1
1
1

B
0
0
1
1
0
0
1
1

C
0
1
0
1
0
1
0
1

Y
1
1
1
0
1
0
0
0

4

Từ phương trình ban đầu Y=AB+AC+BC suy ra:
= = ..
Sơ đồ nguyên lý:
A

B

C

3. Nhận xét:
Với một nhiệm vụ là cùng để thiết kế một mạch với cùng một yêu cầu ta thấy
nếu chỉ sử dụng NAND thì mạch thiết kế cần phức tạp hơn,nhưng có một ưu
điểm rõ ràng là về mặt tìm kiến linh kiện sẽ đơn giản hơn và mạch chạy ổn định
hơn.

5

Bài 2 : Tìm hiểu về MUX và DEMUX

1. Lý thuyết
● MUX(multiplexer): Đây là một mạch điện đặc biệt,nó liên quan tới bộ đếm và
bộ giải mã.thực chất MUX chính là sự cải tiến của bộ giải mã và nó có thể thực
hiện được nhiều chức năng khác nhau trên cùng một mạch MUX nhiệm vụ của
mạch MUX có thể làm được là:
- Tạo hàm logic ở hệ tổ hợp
- Dồn kênh để tạo ra một kênh thông tin mới(ghép kênh)
- Phân đường ,cho phép từng luồng thông tin đi qua.

Sơ đồ ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
Khoa Điện Tử Viễn Thông
Báo cáo: thực tập IC điều khiển số.
Nhóm thực hiện: 16 Giáo viên hướng dẫn:
Th.s Hoàng Vân Đông
Đinh Ngọc Lan
Vũ Mạnh Linh
Phan Vũ Linh
Hà Nội 4/2013
[Type text] Page 1
báo cáo thực tập IC điều khiển số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập IC điều khiển số - Người đăng: Dinh Lanpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
báo cáo thực tập IC điều khiển số 9 10 184