Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hữu Nghị

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-QUẢN TRỊ KINH DOANH
(Họ và tên: NGUYỄN VĂN MINH)
Lớp: LTK2D

BÁO CÁO TỔNG HỢP
Đơn vị thực tập:[ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰ PHẨM HỮU NGHỊ ]

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TH.S NGUYỄN THỊ NGÁT

HƯNG YÊN – 2016

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
HỮU NGHỊ

1 Giới thiệu chung về công ty
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Hữu Nghị
Mã số thuế: 0900282974
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Quang, thôn Ngọc Đà, Xã Tân
Quang, Huyện Văn Lâm,Hưng Yên
Điện thoại: 0913 203 647
Tên giao dịch: HUU NGHI.,JSC
Giấy phép kinh doanh: 0900282974, ngày cấp 26-03-2008
Ngày hoạt động: 26-03-2008
Giám đốc: Đỗ Huy Toàn
1.1

Tóm tắt sự ra đời
Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hữu Nghị thuộc tổng công ty thực phẩm
miền Bắc - Bộ Công Thương, Khu công nghiệp Tân Quang, thôn Ngọc Đà, Xã
Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên, với diện tích sử dụng 20.000 m2.
Tổng công ty cổ phần chế biến thực phẩm hữu nghị được thành lập theo

quyết định số 699TM- TCCD ngày 26-03-2008

của bộ Công Thương. Là một doanh nghiệp của nhà nước kinh doanh trên cả
3 lĩnh vực: sản xuất kinh doanh và dịch vụ. Công ty có hệ thống hạch toán độc
lập, hoàn toàn tự chủ về mặt tài chính, có tư cách pháp nhân được mở tại
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và sử dụng con dấu riêng theo quy định của
nhà nước.
2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
2.1. LĨNH VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.1.1 Chức năng
Tổ chức sản xuất chế biến các loại sản phẩm công nghệ như: bánh kẹo,
mứt, lương khô…
Hoạt động của Công ty bao gồm hai chức năng chính là sản xuất ra các
sản phẩm và chức năng tiêu thụ hàng hoá. Tuy nhiên, hoạt động tiêu thụ
hàng hoá không trực tiếp với người tiêu dùng cuối cùng mà chỉ thực hiện
qua hệ thống các trung gian là các đại lý, các cửa hàng bán lẻ và các chi
nhánh của nhà máy trong nước.
2.1.1.2 Nhiệm vụ
Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hữu Nghị là đơn vị sản xuất của
công ty Thực phẩm miền Bắc nên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của
nhà công ty phải theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo công ty. Tuy nhiên trong
hai năm gần đây, để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp sản xuất bánh

kẹo khác, để có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường, công ty cho phép
hạch toán độc lập. Có thể nói Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hữu
Nghị như thể là công ty con của Tổng Công ty Thực phẩm Miền Bắc. Do đó
Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hữu Nghị có nhiệm vụ tổ chức tốt các
hoạt động sản xuất ...


 !"#$%&'(
)*+"),
Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hữu Nghị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hữu Nghị - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hữu Nghị 9 10 925