Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng

Được đăng lên bởi truong.xdgd
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 6432 lần   |   Lượt tải: 59 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Kính gửi :

+ Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Quy Nhơn
+ Khoa Kỹ Thuật Và Công Nghệ .
+ Phòng Đào Tạo
Đồng kính : + Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Lực.
Nhóm sinh viên thực tập :
Sinh viên lớp Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng K29b Chuyên ngành:
Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp, hiện đang theo học tại Trường Đại
Học Quy Nhơn, Tại Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định .
Năm thứ 5 theo học tại Trường. Được sự đồng ý của nhà trường nhóm em đã
xin thực tập ở Công Ty TNHH Hiệp Lực.
Nay em xin được thực tập ngoài công trình thực tế về nhiệm vụ của một
cán bộ kỹ thuật. Trong thời gian từ ngày 3/1-28/1/2011 tại Công Ty TNHH
Hiệp Lực và được công ty phân công đến thực tập tại công trình xây dựng
Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Quảng Trị.
Trong thời gian đó được sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo Công Ty
Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Lực.Trong thời gian thực tập em đã được sự
chỉ dẫn tận tình của cán bộ kỹ thuật của công ty trên công trình nên em đã
nhanh chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã học hỏi được nhiều
kiến thức thực tế ở ngoài công trình.
I Giới thiệu đơn vị nơi thực tập và công trình thực tập:
1.1 Khái quát về đơn vị xây lắp (nơi đến thực tập):
(cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty và đội xây lắp)
- Đơn vị đến thực tập là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Lực
* Trụ sở chính : Khu Phố 5 - Phường 1 - Tp. Đông Hà - Quảng Trị.
Điện thoại :(053) 3960825
* Ban lãnh đạo :
+Giám Đốc: (****)
Khi đến thực tập tại công ty được ban lãnh đạo đưa đến thực tập tại công
trình Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Quảng Trị do công ty đảm nhận
* Ban lãnh đạo gồm:
Cty TNHH Hiệp Lực là một đơn vị có khả năng thi công các công trình
dân dụng và công nghiệp, giao thông thủy lợi vừa và nhỏ. Là 1 đơn vị mạnh
và có uy tín từ lâu, đã thi công nhiều công trình lớn trên địa bàn của Tỉnh.
-Tổ chức bộ máy công trường được bố trí gọn nhẹ, tinh thông , quản lý điều
hành có hiệu lực .
+ Chỉ huy trưởng công trường : công trình có qui mô và tầm quan trọng đối
với uy tín công ty và mối quan hệ lâu dài với khách hàng , vì vậy Giám đốc
công ty là người điều hành chỉ đạo thực hiện và Trưởng ban chỉ huy công

SVTH

Trang 1

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
trường, là người đã từng trực tiếp chỉ huy thi công nhiều công trình trong và
ngoài Tỉnh.
+Tham mưu giúp việc cho Chỉ huy trưởng là các Ban kỹ thuật nghiệp vụ
chuyên môn và các đội thi công.
+ Ban quản lý kỹ thuật và giám sát hiện trường gồm :1 kỷ sư chủ nhiệm kỹ
thuật công trình và các kỹ sư giám sát kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân...
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Kính gửi : + Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Quy Nhơn
+ Khoa Kỹ Thuật Và Công Nghệ .
+ Phòng Đào Tạo
Đồng kính : + Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Lực.
Nhóm sinh viên thực tập :
Sinh viên lớp Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng K29b Chuyên ngành:
Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp, hiện đang theo học tại Trường Đại
Học Quy Nhơn, Tại Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định .
Năm thứ 5 theo học tại Trường. Được sự đồng ý của nhà trường nhóm em đã
xin thực tập ở Công Ty TNHH Hiệp Lực.
Nay em xin được thực tập ngoài công trình thực tế về nhiệm vụ của một
cán bộ kỹ thuật. Trong thời gian từ ngày 3/1-28/1/2011 tại Công Ty TNHH
Hiệp Lực và được công ty phân công đến thực tập tại công trình xây dựng
Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Quảng Trị.
Trong thời gian đó được sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo Công Ty
Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Lực.Trong thời gian thực tập em đã được sự
chỉ dẫn tận tình của cán bộ kỹ thuật của công ty trên công trình nên em đã
nhanh chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã học hỏi được nhiều
kiến thức thực tế ở ngoài công trình.
I Giới thiệu đơn vị nơi thực tập và công trình thực tập:
1.1 Khái quát về đơn vị xây lắp (nơi đến thực tập):
(cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty và đội xây lắp)
- Đơn vị đến thực tập là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Lực
* Trụ sở chính : Khu Phố 5 - Phường 1 - Tp. Đông Hà - Quảng Trị.
Điện thoại :(053) 3960825
* Ban lãnh đạo :
+Giám Đốc: (****)
Khi đến thực tập tại công ty được ban lãnh đạo đưa đến thực tập tại công
trình Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Quảng Trị do công ty đảm nhận
* Ban lãnh đạo gồm:
Cty TNHH Hiệp Lực là một đơn vị có khả năng thi công các công trình
dân dụng và công nghiệp, giao thông thủy lợi vừa và nhỏ. Là 1 đơn vị mạnh
và có uy tín từ lâu, đã thi công nhiều công trình lớn trên địa bàn của Tỉnh.
-Tổ chức bộ máy công trường được bố trí gọn nhẹ, tinh thông , quản lý điều
hành có hiệu lực .
+ Chỉ huy trưởng công trường : công trình có qui mô và tầm quan trọng đối
với uy tín công ty và mối quan hệ lâu dài với khách hàng , vì vậy Giám đốc
công ty là người điều hành chỉ đạo thực hiện và Trưởng ban chỉ huy công
SVTH Trang 1
Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng - Người đăng: truong.xdgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng 9 10 530