Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khí

Được đăng lên bởi chauanh2712
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Sinh viên thực hiện: vũ văn sơn
Thủ đức 2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:
Học hàm:............................................................................................................................
Học vị:................................................................................................................................
Chức vụ: ............................................................................................................................
Nhận xét báo cáo thực tập của sinh viên:………………………………………………
Lớp: cd11ckm3

Khoá:

11

Tên đề tài: thực tập tốt nghiệp
Nội dung nhận xét:
..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..............
Sinh viên thực hiện: vũ văn sơn
Thủ đức 2014
báo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khí - Người đăng: chauanh2712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
báo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khí 9 10 690