Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo viễn thông

Được đăng lên bởi Nam Tào
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VIỄN THÔNG

BÀI 1:ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ AM

Câu 1: lý thuyết điều chế AM
Điều chế biên độ hay còn gọi là điều biên là một kỹ thuật được sử dụng trong điện tử viễn thông,
phổ biến nhất là dùng để truyền thông tin qua một sóng mang vô tuyến. Kỹ thuật này là thay đổi
biên độ của tín hiệu sóng mang theo biên độ của tín hiệu thông tin cần gửi đi, hay nói cách khác
là điều chế sóng mang bằng biên độ theo tín hiệu mang tin
Hình ảnh minh họa:

Trong đó, Tín hiệu cần được truyền đi là ‘nguồn’ để điều chế và được gọi là Sóng điều chế
(Modulating wave) bởi thực chất tín hiệu cần truyền đi cũng là một dạng sóng tuy nhiên với tần
số rất thấp nên không thể truyền đi xa theo nguyên lý bức xạ
Sóng Vô Tuyến Điện – Từ vì cường độ năng lượng bức xạ dưới dạng năng lượng sóng điện – từ
luôn tỷ lệ với bình phương tần số của dao động. Trong lúc tần số cao nhất của âm thanh chỉ vào
khoảng 16 KHz và Tần số thoại được chọn là 330 Hz – 3,3 KHz.

Theo như vừa trình bày trên, nếu tần số của thông tin cần truyền quá thấp thì không thể bức xạ
một năng lượng đủ lớn cho việc truyền đi xa mà cần phải biến đổi nó thành một Tần số lớn hơn
rất nhiều thì mới có thể trở thành Sóng Điện – Từ để có thể truyền đi rất xa (theo Lý thuyết Sóng
Điện - Từ thì Hiệu suất bức xạ sóng tỷ lệ với bình phương Tần số, tức là Tần số càng cao thì bức
xạ càng khỏe nên sẽ càng truyền đi được rất xa):
Vì vậy, Thông tin cần truyền sẽ được ‘gửi’ vào trong một sóng có tần số lớn hơn để có thể truyền
đi xa này được gọi là sóng mang (Carrier) vì nó được dùng để mang tín hiệu (Modulating wave).
Có thể biểu diễn bằng các hệ thức toán học sau đây:

o

Sóng mang
xC = Acos(w + t)

Trong đó:
x: Giá trị (cường độ) tức thời của Sóng mang;
A: Biên độ (cường độ cực đại) của Sóng mang;
t: Thời gian biểu kiến (thời gian được xem xét hiện tại kể từ thời điểm gốc ban đầu được xác
định trước) của Sóng mang;
w: Tần số góc của Sóng mang và được xác định bởi hệ thức dưới đây:
w = 2pf
Với f là tần số song mang.
o

Sóng điều chế

Sóng điều chế chính là Nguồn Thông tin cần được truyền đi xa và có giá trị biểu kiến luôn thay
đổi dưới dạng một hàm bất kỳ theo thời gian như dưới đây:
xMw = m(t)
Trong đó:
xMw: Giá trị (cường độ) tức thời của Tín hiệu điều chế;
m: hàm phụ thuộc thời gian t của tín hiệu điều chế
o

Tín hiệu đã được điều chế (AM signal).

S = Acos(w + t) + m(t) = A[1 + m(t)]cos(wt)

Như vậy, ở đây, để hệ thức trên ‘có nghĩa’ tức là có thể điều chế thành công mà không bị méo
hoặc còn gọi là gây nên biến dạng...
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VIỄN THÔNG
BÀI 1:ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ AM
Câu 1: lý thuyết điều chế AM
Điều chế biên độ hay còn gọi là điều biên là một kỹ thuật được sử dụng trong điện tử viễn thông,
phổ biến nhất là dùng để truyền thông tin qua một sóng mang vô tuyến. Kỹ thuật này là thay đổi
biên độ của tín hiệu sóng mang theo biên độ của tín hiệu thông tin cần gửi đi, hay nói cách khác
là điều chế sóng mang bằng biên độ theo tín hiệu mang tin
Hình ảnh minh họa:
Trong đó, Tín hiệu cần được truyền đi là ‘nguồn’ để điều chế và được gọi là Sóng điều chế
(Modulating wave) bởi thực chất tín hiệu cần truyền đi cũng là một dạng sóng tuy nhiên với tần
số rất thấp nên không thể truyền đi xa theo nguyên lý bức xạ
Sóng Tuyến Điện Từ cường độ năng lượng bức xạ dưới dạng năng lượng sóng điện từ
luôn tỷ lvới bình phương tần số của dao động. Trong lúc tần số cao nhất của âm thanh chỉ vào
khoảng 16 KHz Tần số thoại được chọn 330 Hz 3,3 KHz.
Theo như vừa trình bày trên, nếu tần số của thông tin cần truyền quá thấp thì không thể bức xạ
một năng lượng đủ lớn cho việc truyền đi xa cần phải biến đổi thành một Tần slớn hơn
rất nhiều thì mới có thể trở thành Sóng Điện – Từ để có thể truyền đi rất xa (theo Lý thuyết Sóng
Điện - Từ thì Hiệu suất bức xạ sóng tỷ lệ với bình phương Tần số, tức là Tần số càng cao thì bức
xạ càng khỏe nên sẽ càng truyền đi được rất xa):
Vì vậy, Thông tin cần truyền sẽ được ‘gửi’ vào trong một sóng có tần số lớn hơn để có thể truyền
đi xa này được gọi là sóng mang (Carrier) vì nó được dùng để mang tín hiệu (Modulating wave).
Có thể biểu diễn bằng các hệ thức toán học sau đây:
báo cáo viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo viễn thông - Người đăng: Nam Tào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
báo cáo viễn thông 9 10 407