Ktl-icon-tai-lieu

báo có thực tập trắc địa

Được đăng lên bởi Lâm Phan Thanh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1766 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Báo cáo thực hành Trắc Địa

LỜI MỞ ĐẦU
Trắc địa là một ngành khoa học ra đời từ rất sớm khoảng 3000 năm trước công
nguyên. Trong quá trình hình thành và phát triển, nó góp phần đáng kể vào việc xây dựng tất
cả các công trình cho nhân loại từ trước đến nay. Ngoài ra trắc địa còn đóng góp không nhỏ
vào các lĩnh vực khác như quốc phòng an ninh, đo vẽ bản đồ, bình đồ… Ngày nay trắc địa là
một ngành khoa học không thể thiếu trong công cuộc xây dựng đất nước ở bất cứ một quốc gia
nào.
Đối với việc xây dựng công trình thì không thể thiếu kiến thức của trắc địa, nó xuyên
suốt trong quá trình từ thiết kế đến thi công và quản lý, sử dụng công trình. Trong giai đoạn
quy hoạch, tuỳ theo quy hoạch tổng thể hay quy hoạch cụ thể mà người ta sử dụng bản đồ địa
hình tỉ lệ thích hợp nhằm vạch ra các phương án quy hoạch cụ thể nhằm khai thác và sử dụng
công trình. Trong giai đoạn khảo sát thiết kế, trắc địa tiến hành lập lưới khống chế trắc địa, đo
vẽ bản đồ, bình đồ và mặt cắt địa hình phục vụ việc chọn vị trí, lập các phương án xây dựng và
thiết kế công trình. Trong giai đoạn thi công trắc địa tiến hành xây dựng lưới trắc địa công
trình để bố trí công trình theo đúng thiết kế, kiểm tra, theo dõi quá trình thi công đo biến dạng
và đo vẽ công trình. Trong quá trình quản lý và khai thác công trình, trắc địa tiến hành đo các
thông số biến dạng của công trình như độ lún, độ nghiêng, độ chuyển vị công trình. Từ các
thông số đó, kiểm tra công tác khảo sát thiết kế, đánh giá mức độ ổn định của công trình và
chất lượng thi công công trình.
Đối với sinh viên thì môn trắc địa là môn học cơ sở cung cấp những kiến thức cơ bản
về trắc địa như: mặt thuỷ chuẩn, hệ toạ độ địa lí, các phương pháp đo cơ bản trong trắc địa…
Với các kiến thức này sẽ phục vụ đắc lực cho sinh viên trong suốt quá trình học tập cũng như
công tác sau này.
Bên cạnh lý thuyết trên lớp thì đi đôi với đó là công tác thực tập, thực tập giúp cho
sinh viên nắm rõ lý thuyết hơn và qua đó nâng cao kỹ năng làm việc khi tiếp cận thực tế. Đối
với thực tập trắc địa, giúp chúng ta biết cách đo đạc các yếu tố trắc địa cơ bản như: đo góc, đo
cạnh, đo cao và thiết lập lưới khống chế trắc địa. Qua đó giúp sinh viên cũng cố lí thuyết và
nâng cao thực hành trong quá trình tiếp cận thực tế.

thanhlam20122010@gmai.com

trang 1

Báo cáo thực hành Trắc Địa
Đối với sinh viên trường Đại học Mở TP.HCM, công tác thực hành được nhà trường
chú trọng. Dưới sự hướng dẫn của thầy Trần Thúc Tài, đã hướng dẫn lớp tiến hành đo đạc các
yếu tố trắc đị...
Báo cáo thực hành Trắc Địa
LỜI MỞ ĐẦU
Trắc địa một ngành khoa học ra đời từ rất sớm khoảng 3000 m trước công
nguyên. Trong quá trình hình thành phát triển, góp phần đáng kể o việc xây dựng tất
cả các công trình cho nhân loại từ trước đến nay. Ngoài ra trắc địa còn đóng góp không nhỏ
vào các lĩnh vực khác như quốc phòng an ninh, đo vẽ bản đồ, bình đồ… Ngày nay trắc địa
một ngành khoa học không thể thiếu trong công cuộc xây dựng đất nước ở bất cứ một quốc gia
nào.
Đối với việc xây dựng công trình thì không thể thiếu kiến thức của trắc địa, xuyên
suốt trong quá trình từ thiết kế đến thi công quản lý, sử dụng công trình. Trong giai đoạn
quy hoạch, tuỳ theo quy hoạch tổng thể hay quy hoạch cụ thể người ta sử dụng bản đồ địa
hình tỉ lệ thích hợp nhằm vạch ra các phương án quy hoạch cụ thể nhằm khai thác sử dụng
công trình. Trong giai đoạn khảo sát thiết kế, trắc địa tiến hành lập lưới khống chế trắc địa, đo
vẽ bản đồ, bình đồ và mặt cắt địa hình phục vụ việc chọn vị trí, lập các phương án xây dựng và
thiết kế công trình. Trong giai đoạn thi công trắc địa tiến hành xây dựng lưới trắc địa công
trình để bố trí công trình theo đúng thiết kế, kiểm tra, theo dõi quá trình thi công đo biến dạng
đo vẽ công trình. Trong quá trình quản khai thác công trình, trắc địa tiến hành đo các
thông số biến dạng của công trình n độn, độ nghiêng, độ chuyển vị công trình. T các
thông số đó, kiểm tra công tác khảo sát thiết kế, đánh giá mức độ ổn định của công trình
chất lượng thi công công trình.
Đối với sinh viên thì môn trắc địa môn học sở cung cấp những kiến thức bản
về trắc địa như: mặt thuỷ chuẩn, hệ toạ độ địa lí, các phương pháp đo bản trong trắc địa…
Với các kiến thức này sẽ phục vụ đắc lực cho sinh viên trong suốt quá trình học tập cũng như
công tác sau này.
Bên cạnh thuyết trên lớp thì đi đôi với đó công tác thực tập, thực tập giúp cho
sinh viên nắm thuyết hơn qua đóng cao kỹ năng làm việc khi tiếp cận thực tế. Đối
với thực tập trắc địa, giúp chúng ta biết cách đo đạc các yếu tố trắc địabản như: đo góc, đo
cạnh, đo cao thiết lập lưới khống chế trắc địa. Qua đó giúp sinh viên cũng cố thuyết
nâng cao thực hành trong quá trình tiếp cận thực tế.
thanhlam20122010@gmai.com trang 1
báo có thực tập trắc địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo có thực tập trắc địa - Người đăng: Lâm Phan Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
báo có thực tập trắc địa 9 10 41