Ktl-icon-tai-lieu

BÁO ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN THOẠi

Được đăng lên bởi tiennguyenks-gmail-com
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KĨ THUẬT CAO THẮNG
*****

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

BÁO ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA
ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN THOẠI

GVHD : THƯỢNG VĂN BÉ
SVTH : PHẠM TUẤN ANH
TRẦN THANH SANG
KHOA : ĐIỆN TỬ - TIN HỌC
LỚP
: CĐĐTVT06A

TP.HCM Tháng 7 năm 2009

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
......................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................
B CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KĨ THUT CAO THNG
*****
ĐỒ ÁN TT NGHIP
BÁO ĐỘNG VÀ ĐIU KHIN THIT B QUA
ĐƯỜNG DÂY ĐIN THOI
GVHD : THƯỢNG VĂN BÉ
SVTH : PHM TUN ANH
TRN THANH SANG
KHOA : ĐIN T - TIN HC
LP : CĐĐTVT06A
TP.HCM Tháng 7 năm 2009
BÁO ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN THOẠi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN THOẠi - Người đăng: tiennguyenks-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
BÁO ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN THOẠi 9 10 231