Ktl-icon-tai-lieu

bảo trì - bảo dưỡng máy công nghiệp - Chương 2

Được đăng lên bởi anhbaprond
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 7890 lần   |   Lượt tải: 38 lần
CHƯƠNG II
CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐƯA MÁY VÀO BẢO TRÌ, SỬA CHỮA
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG II
Trang bị những kiến thức cơ bản nhất về công tác chuẩn bị trước khi đưa máy
vào bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa.Vì vậy yêu cầu sinh viên cần:
Hiểu được nội dung, trình tự các bước chuẩn bị đưa máy vào bảo dưỡng, bảo trì,
sửa chữa, lập được tiến độ về thời gian, nhân công, dự kiến vật tư trong một kế hoạch
bảo trì cụ thể.
Hiểu được các dụng cụ đo, phương pháp sử dụng để kiểm tra đánh giá chi tiết
cần thiết của thiết bị trước khi đưa máy vào sửa chữa.
Hiểu được và sử dụng được các trang bị đồ gá chuyên dùng trong việc kiểm tra
thiết bị để đánh giá sai số hình học của máy trước và sau khi bảo trì, sửa chữa.
Về thái độ: Sinh viên cần có thái độ học tập nghiêm túc, nhiệt tình, chủ động
tham gia vào nội dung bài giảng, hăng hái phát biểu ý kiến.
NỘI DUNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT
2.1. Tiếp nhận máy vào sửa chữa
Trước khi đại tu và sửa chữa nhỏ, máy phải được lau chùi sạch phoi và bụi bẩn.
Dầu thuỷ lực và dung dịch trơn nguội phải được tháo khỏi bể chứa. Nếu quá trình sửa
chữa được thực hiện tại chỗ thì phải dọn sạch khu vực xung quanh. Quản đốc phân
xưởng có trách nhiệm đôn đốc việc chuẩn bị máy trước khi đưa vào sửa chữa.
Nếu máy sửa chữa ở nơi khác, phải gửi kèm theo máy các tài liệu kỹ thuật sau:
-Lý lịch, hướng dẫn sử dụng máy, biên bản nghiệm thu máy khi mua.
-Biên bản xem xét trước khi sửa chữa.
-Bản danh mục các chi tiết, các cụm chi tiết được gửi đi sửa chữa theo máy.
-Các động cơ điện không cần chuyển theo máy tới nơi sửa chữa, nếu các giá đỡ
động cơ cần phải sửa chữa thì chúng được gửi kèm theo máy.
-Các chi tiết lắp độc lập trên động cơ: puly, đĩa xích, bánh răng, khớp nối trục
phải được tháo rời, ghép thành bộ cùng các chi tiết ăn khớp với nó của máy để gửi tới
nơi sửa chữa.
Việc sửa các dụng cụ vạn năng kèm theo máy như mâm cặp, luy nét, bích, nối
trục... các thiết bị kẹp chặt thủy, khí, các đầu chia độ, trục gá các loại, êtô... không
được tính vào công việc của đại tu máy. Các phụ tùng này sẽ không được gửi cùng
máy tới nơi sửa chữa.
Trước khi đưa máy đi sửa chữa, cần phải xem xét đánh giá tình trạng và mức độ
đồng bộ của nó. Máy gửi đến nơi sửa chữa cũng có thể được tháo rời với các chi tiết
có độ mòn khác nhau cần được phục hồi hay thay thế. Tuy nhiên dù các chi tiết riêng
21

TrÇn Ngäc H¶i – B¶o tr× thiÕt bÞ c«ng nghiÖp - HÖ §ai hoc

lẻ bị mòn, chế độ làm việc của cụm lắp có bị sai lệch thế nào thì chúng vẫn được g...
TrÇn Ngäc H¶i B¶o tr× thiÕt bÞ c«ng nghiÖp - HÖ §ai hoc
CHƯƠNG II
CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐƯA MÁY VÀO BẢO TRÌ, SỬA CHỮA
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG II
Trang bị những kiến thức bản nhất về công tác chuẩn bị trước khi đưa máy
vào bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa.Vì vậy yêu cầu sinh viên cần:
Hiểu được nội dung, trình tự các bước chuẩn bị đưa máy vào bảo dưỡng, bảo trì,
sửa chữa, lập được tiến độ về thời gian, nhân công, dkiến vật tư trong một kế hoạch
bảo trì cụ thể.
Hiểu được các dụng c đo, phương pháp sử dụng để kiểm tra đánh giá chi tiết
cần thiết của thiết bị trước khi đưa máy vào sửa chữa.
Hiểu được và sử dụng được các trang bị đồ chuyên dùng trong việc kiểm tra
thiết bị để đánh giá sai số hình học của máy trước và sau khi bảo trì, sửa chữa.
Về thái độ: Sinh viên cần thái độ học tập nghiêm c, nhiệt tình, chủ động
tham gia vào nội dung bài giảng, hăng hái phát biểu ý kiến.
NỘI DUNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT
2.1. Tiếp nhận máy vào sửa chữa
Trước khi đại tusửa chữa nhỏ, máy phải được lau chùi sạch phoi bụi bẩn.
Dầu thuỷ lc và dung dịch trơn nguội phải được tháo khỏi bể chứa. Nếu quá trình sửa
chữa được thực hiện tại chỗ thì phải dọn sạch khu vực xung quanh. Quản đốc phân
xưởng có trách nhiệm đôn đốc việc chuẩn bị máy trước khi đưa vào sửa chữa.
Nếu máy sửa chữa ở nơi khác, phải gửi kèm theo máy các tài liệu kỹ thuật sau:
-Lý lịch, hướng dẫn sử dụng máy, biên bản nghiệm thu máy khi mua.
-Biên bản xem xét trước khi sửa chữa.
-Bản danh mục các chi tiết, các cụm chi tiết được gửi đi sửa chữa theo máy.
-Các động điện không cần chuyển theo máy tới nơi sửa chữa, nếuc g đỡ
động cơ cần phải sửa chữa thì chúng được gửi kèm theo máy.
-Các chi tiết lắp độc lập trên động cơ: puly, đĩa xích, bánh răng, khớp nối trục
phải được tháo rời, ghép thành bộ cùng các chi tiết ăn khớp với nó của máy để gửi tới
nơi sửa chữa.
Việc sửa các dụng cụ vạn năng kèm theo máy như mâm cặp, luy nét, bích, nối
trục... các thiết bị kẹp chặt thủy, khí, c đầu chia độ, trục gá các loại, êtô... không
được tính vào công việc của đại tu máy. Các phụ tùng này sẽ không đưc gửi cùng
máy tới nơi sửa chữa.
Trước khi đưa máy đi sửa chữa, cần phải xem xét đánh g tình trạngmức độ
đồng bộ của nó. Máy gửi đến nơi sửa chữa cũng thể được tháo rời vớic chi tiết
độ mòn khác nhau cần được phục hi hay thay thế. Tuy nhiên các chi tiết riêng
21
bảo trì - bảo dưỡng máy công nghiệp - Chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảo trì - bảo dưỡng máy công nghiệp - Chương 2 - Người đăng: anhbaprond
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
bảo trì - bảo dưỡng máy công nghiệp - Chương 2 9 10 790