Ktl-icon-tai-lieu

Bảo trì hệ thống công nghiệp

Được đăng lên bởi tho-nhuquy
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2670 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP
Trình bày: Nhữ Quý Thơ

1

NỘI DUNG
1. Định nghĩa về bảo dưỡng công nghiệp
2. Các hình thức bảo dưỡng
3. Bảo dưỡng phòng ngừa
4. Kỹ thuật bảo dưỡng các bộ phận điển hình.
5. Quản lý bảo dưỡng
6. Đánh giá nhanh

2

Tàu siêu tốc ở Việt Nam ???

3

Điều gì sẽ xảy ra ???

4

Những công cụ để phát hiện vấn
đề 1) Phát hiện vấn đề bằng………..

PQCDSM

5W
1H

4M
3 MU

P
Chất lượng tốt
Q
Chi phí thấp
C
Giao hàng đúng hạnD
An toàn tốt
S
Tinh thần tốt
M
Năng suất cao

Production?
Quality?
Cost?
Delivery?
Safety?
Morale?

MU ri

Bất thường
(về an toàn, hành động, chuyển
động)

MU da

Lãng phí
(về năng suất, mức tiêu thụ trên một
đơn vị)

MU ra

Không đồng đều
(về nhân lực, dòng nguyên liệu…)

M

an

M

achine

M

aterial

Liệu có thể làm những công việc này
với ít người hơn không?

Máy móc có hoạt động tốt
không, hết công suất
chưa?
Có thể tiết kiệm nguyên vật liệu
Hay tăng năng suất được không?

ethod

M

Liệu có phương pháp nào tốt hơn không?

9

1. Định nghĩa về bảo dưỡngcông nghiệp
Có nhiều định nghĩa về bảo dưỡng công nghiệp
Theo định nghĩa của AFNOR (PHÁP):
“LÀ MỌI VIỆC LÀM CÓ THỂ ĐỂ DUY TRÌ HOẶC KHÔI PHỤC MỘT
THIẾT BỊ TỚI MỘT ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CÓ THỂ TẠO RA SẢN
PHẨM MONG MUỐN”

Bảo dưỡng diễn ra trong toàn bộ thời gian sử dụng (tuổi thọ)
của thiết bị.
BẢO DƯỠNG TỐT là đảm bảo đạt được hoạt động Ở MỨC
CHI PHÍ TỐI ƯU TỔNG QUÁT.

10

Bảo trì là một nhu cầu của sản xuất nhưng phải được đứng ngang
hàng với sản xuất

11

2. Các hình thức bảo dưỡng
2.1. Phương pháp Bảo dưỡng Sửa chữa (Bảo dưỡng
Hỏng máy - Breakdown Maintenance)
Đặc trưng:
 Bảo dưỡng chỉ diễn ra khi máy hỏng, sản xuất bị
ngừng lại.
 Lịch bảo dưỡng không xác định, con người hoàn toàn
bị động
 Là phương pháp bảo dưỡng lạc hậu nhất, thường xuất
hiện ở nền sản xuất trình độ thấp.
12

Ưu, nhược điểm:
+ Dễ áp dụng, không đòi hỏi trình độ cao.
- Gây dừng máy bất thường, không ngăn ngừa được sự xuống cấp
của thiết bị.
- Có thể kéo theo sự hư hỏng của các máy móc liên quan và gây tai
nạn.
- Làm cho các nhà quản lý sản xuất bị động trong việc lên kế hoạch
sản xuất, ảnh hưởng đến khả năng cung ứng sản phẩm trên thị
trường, giảm tính cạnh tranh của sản phẩm.
- Làm các nhà quản lý bảo dưỡng luôn bị động trong việc chuẩn bị
các chi tiết thay thế, bố trí các công tác sửa chữa làm kéo dài thời
gian dừng máy gây chi phí lớn.
13

2.2. Phương pháp Bảo dưỡng phòng ngừa

14

2.2. Phương pháp Bảo dưỡng phòng ngừa
2.2.1. Bảo dưỡng Phòng ngừa theo thời gian
(Preventive Maintenance - Time ...
1
BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP
Trình bày: Nhữ Quý T
Bảo trì hệ thống công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo trì hệ thống công nghiệp - Người đăng: tho-nhuquy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Bảo trì hệ thống công nghiệp 9 10 912