Ktl-icon-tai-lieu

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp : công nghệ truyền hình số mặt đất

Được đăng lên bởi thangnguyendtvt
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

ĐỀ TÀI:
Công nghệ truyền hình số mặt đất DVB-T2
và ứng dụng tại tỉnh Tuyên Quang
GVHD: PGS,TS: Nguyễn Thanh Hà
HVTH: Nông Ngọc Khánh
Lớp: CHk16- KTĐT



NỘI DUNG CHÍNH
Chương 1: Công nghệ truyền hình số mặt đất
DVB-T
Chương 2: Công nghệ truyền hình số mặt đất
DVB-T2
Chương 3: Kiến nghị đưa công nghệ DVB-T2
ứng dụng tại tỉnh Tuyên Quang

Company Logo

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1

Tính cấp thiết

2

Mục tiêu nghiên cứu

3

Đối tượng nghiên cứu

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Truyền hình số là gì?
Sự cần thiết của truyền hình số
Ba tiêu chuẩn của truyền hình số mặt đất hiện nay

Chuẩn ATSC:
Advace Telivision Committec (Mỹ)

Chuẩn DVB - T:
Digital Vedeo Brodcassting- Terrestrial (Châu Âu)
Chuẩn DiBEG:
Digital Boardcasting Expert Group (Nhật)

CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB-T

Sơ đồ khối máy phát truyền hình số mặt đất DVB-T

TIÊU CHUẨN PHÁT SÓNG SỐ DVB-T
* Kỹ thuật ghép kênh OFDM ( Orthognal Frquen Multiplexing) kỹ thuật ghép
kênh theo tần số trực giao
* Tại máy thu: tín hiệu trực tiếp+ tín hiệu phản xạ
nếu chu kỳ 1 Symbol nhỏ hơn thời gian trễ giữa tín hiệu trực tiếp và phản xạ
=> máy thu bị can nhiễu trầm trọng
Tăng chu kỳ Symbol=> can nhiễu xẩy ra trong khoảng thời gian đầu chu kỳ,
máy thu không bị can nhiễu: đây là cơ sở cho thiết kế OFDM
Khoảng thời gian bảo vệ được chèn vào thời gian đầu mỗi symbol: tránh can
nhiễu do phản xạ nhiều đường mỗi đoạn giữ liệu có 3 Symbol đồng bộ.

ƯU ĐIỂM DVB- T:

1
2
3
4

NHƯỢC ĐIỂM DVB-T:

* Tỷ số công suất đỉnh / công suất trung bình
(Peak-to- average power Ratio)PAPR là cao
* Hệ thống khá nhậy cảm với nhiều tạp âm.

* Lỗi điểm tần số sóng mang

* Lỗi định thời tần số lấy mẫu.

CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB-T2

Sơ đồ khối hệ thống DVB-T2



CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB-T2










CHỨC NĂNG CỦA CÁC KHỐI
Khối SS1: có chức năng mã hóa tín hiệu video trên audio cùng tín hiệu phụ trợ
kèm theo PSI/SI hoặc tín hiệu báo hiệu lớp 2 (L2-signalling) với công cụ điều
khiển chung nhằm đảm bảo tốc độc BIT không đổi đối với tất cả các dòng BIT.
Khối này có chức năng đầu ra của khối là dòng truyền tải MPEG-2TS.
Khối SS2:(Basic T2-Gateway) đầu ra của DVB-T2 là dòng T2-MI mỗi gói T2MI bao gồm Baseband Frame, IQ Vector hoặc thông báo thông tin báo hiệu (LI
hoặc SFI), dòng T2-MI cung cấp 1 hoặc vài bộ điều chế trong hệ thống DVB-T2.
Khối SS3: Bộ điều chế DVB-T2 sử dụng khung cơ sở (Baseband Frame) và T2Frame mang t...
GVHD: PGS,TS: Nguyễn Thanh Hà
GVHD: PGS,TS: Nguyễn Thanh Hà
HVTH: Nông Ngọc Khánh
HVTH: Nông Ngọc Khánh
Lớp: CHk16- KTĐT
Lớp: CHk16- KTĐT
Công nghệ truyền hình số mặt đất DVB-T2
Công nghệ truyền hình số mặt đất DVB-T2
và ứng dụng tại tỉnh Tuyên Quang
và ứng dụng tại tỉnh Tuyên Quang
ĐỀ TÀI:
ĐỀ TÀI:
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Bảo vệ luận văn tốt nghiệp : công nghệ truyền hình số mặt đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo vệ luận văn tốt nghiệp : công nghệ truyền hình số mặt đất - Người đăng: thangnguyendtvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bảo vệ luận văn tốt nghiệp : công nghệ truyền hình số mặt đất 9 10 668