Ktl-icon-tai-lieu

bê tông 1

Được đăng lên bởi can-chau-van
Số trang: 235 trang   |   Lượt xem: 1559 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 1

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
PHẦN CẤU KIỆN CƠ BẢN

P1.. P2.. P3.. P4.. P5..

MỞ ĐẦU 1

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

Chương 1

PHẦN CẤU KIỆN CƠ BẢN
Chương 1: MỞ ĐẦU.
Chương 2: TÍNH NĂNG CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU.
Chương 3: NGUYÊN LÝ CẤU TẠO & TÍNH TOÁN BTCT.
Chương 4: CẤU KIỆN CHỊU UỐN.
Chương 5: SÀN PHẲNG.
Chương 6: CẤU KIỆN CHỊU NÉN.
Chương 7: CẤU KIỆN CHỊU KÉO.
Chương 8: CẤU KIỆN CHỊU UỐN XOẮN.
Chương 9: TÍNH TOÁN CẤU KIỆN BTCT THEO TTGH THỨ II.
Chương 10: BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC.
Tài liệu: -Kết cấu BTCT-phần cấu kiện cơ bản, Phan Quang Minh (chủ biên).
MỞ ĐẦU
-KÕt cÍu Bª t«ng vµ BTCT-Tiªu chuỈn thiÕt kÕ TCXDVN 356-2005. 2
P1.. P2.. P3.. P4.. P5..

1. BẢN CHẤT CỦA BÍ TÔNG CỐT THĨP

MỞ ĐẦU.

Chương 1

1.1. BẢN CHẤT CỦA BÍ TÔNG CỐT THĨP:
Bê tông cốt thép là vật liệu xây dựng phức hợp do BT và cốt thép cùng cộng tác
chịu lực:
Bê tông là đá nhân tạo được chế tạo từ các vật liệu rời ( Cát, sỏi,...gọi là cốt liệu) và
chất kết dính (Xi măng hoặc các chất dẻo).Chịu nén tốt, chịu kéo kém.
Nén
Cốt thép: chịu kéo, nén đều tốt.
Xĩt thí nghiệm đơn giản sau:
- Uốn một dầm bê tông (không cốt thép):
phá hoại khá sớm do vết nứt xuất hiện ở
vùng bê tông chịu kéo. Như vậy khả năng
chịu lực của BT vùng nén chưa được tận
dụng hết

- Cũng dầm tương tự như vậy nhưng
nếu đặt một lượng cốt thép thích hợp
vào vùng bê tông chịu kéo:
Dầm BTCT chỉ bị phá hoại khi BT vùng nén
bị ép vỡ hoặc cốt thép chịu kéo bị đứt.
Mặc khác thép chịu kéo và nén đều tốt nên
có thể đặt thép vào cả vùng chịu nén.

P1.. P2.. P3.. P4.. P5..

Kéo
Nén

Kéo

MỞ ĐẦU 3

Vậy thực chất bê tông cốt thép là một vật liệu xây dựng hỗn hợp màChương 1 bê
trong đó
tông và cốt thép đã liên kết hợp lý với nhau để cùng làm việc trong một kết cấu.
Sở dĩ bê tông và cốt thép có thể cùng làm việc được là do:

- Lực dính bám giữa BT và cốt thép: Bê tông khi ninh kết dính chặt với cốt thép
nên ứng lực có thể truyền từ BT sang cốt thép và ngược lại, nhờ đó có thể khai thác hết
khả năng chịu lực của cốt thép, hạn chế bề rộng khe nứt...

- Giữa bê tông và thép không xảy ra phản ứng hóa học: Bê tông bao bọc bảo
vệ cốt thép không bị han rỉ và ngăn ngừa tác dụng có hại của môi trường đối với thép.

- Bê tông và thép có hệ số giản nở nhiệt g...