Ktl-icon-tai-lieu

Bộ chế hòa khí

Được đăng lên bởi Ly Lê
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Điền tên vào sơ đồ hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế
hòa khí.

4
1
1- Bình chứa xăng
2 - Bình lọc xăng
3 - Bơm xăng

2

3

4 - Bầu lọc khí
5 - Bộ chế hòa khí
6 - Xilanh

5
6

Câu 2: Ở hệ thống phun xăng, hòa khí được hình thành tại đâu?

A. Bên trong xilanh
B. Đường ống nạp
C. Bộ chế hòa khí
D.Bầu lọc khí

I . NHIỆM VỤ
Dựa vào nhiệm vụ của hệ thống nhiên liệu của
động cơ xăng, em hãy nêu nhiệm vụ hệ thống
nhiên liệu của động cơ điêzen?

Cung cấp nhiên liệu và không khí sạch vào
xilanh phù hợp với các chế độ làm việc của
động cơ.

I . NHIỆM VỤ
Động cơ điêzen là cung
cấp dầu điêzen

Động cơ xăng là cung cấp
hòa khí(xăng + không khí)

Nhiệm vụ của hệ thống nhiên liệu động cơ điêzen có gì khác so
với động cơ xăng?

II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ
LÀM VIỆC

1/ Cấu tạo

Bầu lọc
khí

Thùng
nhiên liệu

Bầu lọc
thô

Đường nhiên liệu
Đường không khí

Bơm chuyển
nhiên liệu

Bầu lọc
tinh

Bơm
cao áp

Vòi
phun

Xilanh

Đường hồi nhiên liệu

Sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu động cơ điêzen

II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ
LÀM VIỆC

Các loại bơm cao áp

II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ
LÀM VIỆC

II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ
LÀM VIỆC
Bơm cao áp có nhiêm vụ cung cấp nhiên liệu với áp

suất cao, đúng thời điểm và lượng phù hợp với chế độ
làm việc của động cơ tới vòi phun để phun vào xilanh
của động cơ.

II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ
LÀM VIỆC
Vòi phun có nhiệm vụ phun tơi nhiên liệu vào xilanh để
quá trình hình thành hòa khí diễn ra hoàn hảo. Quá trình
phun đều do áp suất nhiên liệu quyết định. Do vậy cả bơm
cao áp và vòi phun đều phải có cấu tạo đặc biệt và có độ
chính xác cao.

Cấu tạo vòi phun HEUI

II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ
LÀM VIỆC
Vậy nếu không có bơm
chuyển nhiên liệu thì làm thế
nào động cơ làm việc được?

Thùng nhiên
liệu
phải đặt cao hơn bơm cao
áp.

II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ
LÀM VIỆC

2/ Nguyên lí làm việc

Hãy xác định các đường nhiên
liệu, đường không khí và đường
hồi nhiên liệu trên sơ đồ khối của
hệ thống.

II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ
LÀM VIỆC
Ta cần làm gì để giảm
tiếng ồn và khí thải độc
hại?

* GD Bảo vệ môi trường
Biết được biện pháp dùng ống xả để giảm
âm thanh và khí thải.

Củng cố
Câu 1: Nhiên liệu cung cấp cho động cơ điêzen là:
A. Xăng.
B. Dầu điêzen.

C. Không khí.
D. Xăng và dầu điêzen.

Câu 2: Nhiên liệu được phun vào xilanh ở thời kì nào?
A. Đầu kì nạp.

C. Đầu kì nén.

B. Cuối kì nạp.

D. Cuối kì nén.

Củng cố
Câu 3: Nhiên liệu phun vào xilanh phải có áp suất
như thế nào?
A. Cao hơn áp suất khí trong xilanh.
B. Bằng áp suất khí trong xilanh.
C.Thấp hơn ...
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Điền tên vào sơ đồ hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế
hòa khí.
1
2
3
4
5
6
3 - Bơm xăng
6 - Xilanh
1- Bình chứa xăng
2 - Bình lọc xăng
4 - Bầu lọc khí
5 - Bộ chế hòa khí
Bộ chế hòa khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ chế hòa khí - Người đăng: Ly Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bộ chế hòa khí 9 10 552