Ktl-icon-tai-lieu

bộ phát quang

Được đăng lên bởi latvat25
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ PHÁT QUANG (TRANSMITTER)
I. LÝ THUYẾT
1. Nguyên lý chung về biến đổi điện – quang:
Mỗi nguyên tử bao gồm hạt nhân được bao quanh bởi các điện tử, mỗi điện tử có một mức năng
lượng xác định.
Khi một điện tử chuyển từ mức năng lượng cao Ej xuống một mức năng lượng thấp Ei nó sẽ phát
ra một năng lượng ∆E = Ej – Ei có thể ở dạng nhiệt hoặc dưới dạng photon ánh sáng.
Năng lược của một photon được bức xạ :
Eph = ∆E = hf = hc/λ
 Bước sóng ánh sáng phát xạ phụ thuộc vào khoảng cách giữa các mức năng lượng của vật
liệu.
Quá trình biến đổi điện quang xảy ra dựa trên 3 hiện tượng:

Hiện tượng hấp thụ (a) xảy ra khi có một photon có năng lượng hf bị hấp thụ bởi một điện tử ở
trạng thái thấp. Khi xảy ra hiện tượng hấp thu, điện tử sẽ nhận năng lượng từ photon và chuyển
lên trạng thái năng lượng cao. => Hấp thụ là nguyên lý biển đổi tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu
điện trong các linh kiện tách sóng quang.
Hiện tượng phát xạ tự phát (b) là hiện tượng điện tử chuyển từ mức năng lượng cao E 2 xuống
mức năng lượng thấp E1 và phát ra một năng lượng Eg =E2 –E1 dưới dạng một photon ánh sáng.
=> Đây là nguyên lý biển đổi tín hiệu điện thành tín hiệu ánh sáng xảy ra trong LED (Light
Emitting Diode).
Phát xạ kích thích (c) xảy ra khi một điện tử đang ở trạng thái năng lượng cao E 2 bị kích thích
bởi một photon có năng lượng hf bằng với độ chênh lệch năng lượng giữa trạng thái năng lượng
cao và trạng thái năng lượng thấp, điện tử sẽ chuyển từ trạng thái năng lượng cao xuống trạng
thái năng lượng thấp. => Hiện tượng này từ một photon ban đầu sẽ tạo ra 2 photon cùng tần
số,cùng pha, cùng phân cực và cùng hướng truyền đi. Hiện tượng này xảy ra trong Laser và trong
các bộ khuếch đại quang.

2. Các loại nguồn quang cơ bản
Nguồn quang là linh kiện biến đổi tín hiệu điện thành tín hiệu ánh sáng có công suất tỉ lệ với
dòng điện chạy qua nó.
Nguồn quan được sử dụng chủ yếu trong thông tin quang:
-

Diode phát quang LED (Light Emitting Diode)

-

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation).

Các yêu cầu cơ bản:
-

Có kích thước nhỏ, tương ứng với sợi quang để có thể ghép ánh sáng vào sợi quang.

- Thu nhận tín hiệu điện ngõ vào một cách chính xác để giảm sự méo dạng và nhiễu lên tín
hiệu.
-

Phát ra bước sóng phù hợp.

-

Có khả năng điều chế tín hiệu một cách đơn giản.

-

Hiệu suất ghép quang tốt để giảm suy hao ghép từ nguồn quang vào trong sợi quang.

-

Độ rộng phổ hẹp.

-

Duy trì công suất ngõ ra ổn định và không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài.

-

Gi...
BỘ PHÁT QUANG (TRANSMITTER)
I. LÝ THUYẾT
1. Nguyên lý chung về biến đổi điện – quang:
Mỗi nguyên tử bao gồm hạt nhân được bao quanh bởi các điện tử, mỗi điện tử một mức năng
lượng xác định.
Khi một điện tử chuyển từ mức năng lượng cao Ej xuống một mức năng lượng thấp Ei nó sẽ phát
ra một năng lượng ∆E = Ej – Ei có thể ở dạng nhiệt hoặc dưới dạng photon ánh sáng.
Năng lược của một photon được bức xạ :
E
ph
= ∆E = hf = hc/λ
Bước sóng ánh sáng phát xạ phụ thuộco khoảng cách giữa các mức năng lượng của vật
liệu.
Quá trình biến đổi điện quang xảy ra dựa trên 3 hiện tượng:
Hiện tượng hấp thụ (a) xảy ra khi một photon ng lượng hf bị hấp thụ bởi một điện tử
trạng thái thấp. Khi xảy ra hiện tượng hấp thu, điện tử sẽ nhận năng lượng từ photon chuyển
lên trạng thái năng lượng cao. => Hấp thụ nguyên biển đổi tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu
điện trong các linh kiện tách sóng quang.
Hiện tượng phát xạ tự phát (b) hiện tượng điện tử chuyển từ mức năng lượng cao E
2
xuống
mức năng lượng thấp E
1
phát ra một năng lượng E
g
=E
2
–E
1
dưới dạng một photon ánh sáng.
=> Đây là nguyên biển đổi tín hiệu điện thành tín hiệu ánh sáng xảy ra trong LED (Light
Emitting Diode).
Phát xạ kích thích (c) xảy ra khi một điện tử đang trạng thái năng lượng cao E
2
bị ch thích
bởi một photon năng lượng hf bằng với độ chênh lệch năng lượng giữa trạng thái năng lượng
cao trạng thái năng lượng thấp, điện t sẽ chuyển từ trạng thái năng lượng cao xuống trạng
thái năng lượng thấp. => Hiện tượng y t một photon ban đầu sẽ tạo ra 2 photon cùng tần
số,cùng pha, cùng phân cực và cùng hướng truyền đi. Hiện tượng này xảy ra trong Laser và trong
các bộ khuếch đại quang.
bộ phát quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bộ phát quang - Người đăng: latvat25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
bộ phát quang 9 10 389