Ktl-icon-tai-lieu

Bơm Ly tâm

Được đăng lên bởi huynhtran-canhcung-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1068 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIỂU
LUẬN
NĂNG
ĐỀ
LƯỢNG
TÁI TẠO

TÀI:
CENTR
IFUGA
L
PUMP
BƠM
LY
TÂM

GVHD:

TS. Nguyễn Thanh Hào

Nhóm TH:

2

Lớp:

DHNL7

Lớp HP:

211813003

CENTRIFUGAL PUMPS – BƠM LY TÂM

GVHD: TS.Nguyễn Thanh Hào

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH

DANHNHIỆT
SÁCH- LẠNH
NHÓM 2
KHOA CÔNG NGHỆ
STT
1
2
3
4
5

HỌ VÀ TÊN
Trần Nhất
Thái Văn
Phạm Phú
Châu Văn Thái
Nguyễn Mã

Huynh
Điệp
Hà
Thanh
Lương

MSSV
11243571
11251391
11230041
11231151
11222461

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2014

Nhóm TH:2

2

CENTRIFUGAL PUMPS – BƠM LY TÂM

GVHD: TS.Nguyễn Thanh Hào

BƠM LY TÂM
Bơm piston thường chỉ được sử dụng cho các công suất tương đối nhỏ. Những bơm
công suất lớn hơn thường là bơm ly tâm. Ngày nay, có nhiều nhà sản xuất bơm ly tâm
hơn bơm piston nên chúng ta cần phải nghiên cứu 1 vài đặc tính của loại bơm này.
Bơm ly tâm có thể xem như là 1 turbine hoạt động ngược, vì vậy năng lượng đầu
vào sẽ tỉ lệ với lũy thừa bậc 3 của vận tốc dòng lưu chất qua bơm; mặc khác vận tốc này
cũng sẽ tỉ lệ với tốc độ quay của bơm. Do đó bơm ly tâm tạo ra 1 tải phù hợp cho turbine
gió, ít nhất sẽ gần đạt tới điểm hoạt động tối ưu của bơm.
Những đặc tính hoạt động quan trọng của bơm ly tâm là lưu lượng Q, cột áp h,
công suất đầu vào Pm, hiệu suất p, tốc độ quay n và đường kính d của bánh guồng quay
hay còn gọi là bánh công tác. Mối quan hệ giữa những biến số này thường được thể hiện
bằng đồ thị. Số lượng đồ thị được giảm xuống bằng cách định nghĩa một đại lượng
không thứ nguyên gọi là tỉ tốc ns, đại lượng này cũng sẽ giống nhau về mặt hình thức với
nhiều loại bơm tương tự [12,17]. Được tính bởi:
ns  nQ 0.5 h0.75

(6)

Tỉ tốc có thể được biến đổi thành bất cứ đơn vị thống nhất nào. Trước đây, người ta
thường dùng đơn vị r/min cho tốc độ quay n, gal/min cho lưu lượng Q, và feet cho cột áp
h. Sự lựa chọn tốt nhất của tỉ tốc nằm giữa khoảng 500 - 1000 cho những loại bơm phổ
biến nhất. Bơm tưới tiêu trên đồng ruộng thường có tỉ tốc nằm giữa 1500-5000. Nếu lưu
lượng được chuyển thành m3/s và cột áp thành m, chúng ta có 1 định nghĩa tỉ tốc khác là
ns’ với ns’=ns/51.64. Chúng ta nên sử dụng hệ SI để giúp người đọc có thể hiểu những
bảng dữ liệu của nhà sản xuất.
Tỉ tốc cho phép so sánh giữa những loại bơm với nhau với nhiều điểm tương tự khi
hệ số Reynolds cho phép so sánh giữa những dòng chảy trong ống và dòng khí. Nó
không có giá trị chính xác tuyệt đối, vì vậy nó luôn được làm tròn ít hơn 2 số thập phân.
Nó được tính toán tại điểm hoạt động tối ưu của bơm. Vì vậy khi muốn tính toán tỉ tốc từ...
ĐỀ
TÀI:
CENTR
IFUGA
L
PUMP
BƠM
LY
TÂM
TIỂU
LUẬN
NĂNG
LƯỢNG
TÁI TẠO
GVHD: TS. Nguyễn Thanh Hào
Nhóm TH: 2
Lớp: DHNL7
Lớp HP: 211813003
Bơm Ly tâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bơm Ly tâm - Người đăng: huynhtran-canhcung-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bơm Ly tâm 9 10 178