Ktl-icon-tai-lieu

BP thi công lộ thiên

Được đăng lên bởi pihpih002
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN I
KHÁI QUÁT CHUNG
I.

NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC

Phương án khai thác quặng ôxít khối 228 khu vực Lũng Cháy được lập trên
cơ sở các văn bản pháp lý sau:
1. Quyết định số 31/QĐ-KLM-TCTĐ ngày 07/01 năm 2011 của Chủ tịch
công ty TNHH MTV kim loại màu Thái Nguyên, về việc ban hành điều lệ tổ chức
hoạt động của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn.
2. Quyết định số 336 ngày 16 tháng 03 năm 2011 của Giám đốc công ty
TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên (Công ty mẹ) về việc phê duyệt phuơng án
công truờng khai thác, tuyển quặng 2011 cho Công ty TNHH MTV Kim loại màu
Bắc Kạn
5. Căn cứ Quyết định số 518/QĐ-BKC-KTAT ngày tháng năm 2011 về việc
bổ sung công trường khai thác khu Lũng Cháy.
6. Bản đồ tính trữ lượng tỷ lệ 1/2000 và các mặt cắt địa chất tỷ lệ 1/500 và
1/1000 theo tài liệu thăm dò.
II.

TIÊU CHUẨN LẬP THIẾT KẾ

- Qui phạm kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên: TCVN-5326-2008.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên QCVN
04:2009/BCT ban hành theo thông tư số 20/2009/TT-BCT ngày 7/7/2009 của Bộ
Công Thương.
- Qui chuẩn quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu
huỷ vật liệu nổ qui phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ:
QCVN 02:2008/BCT

1

PHẦN II
CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ
ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO ĐỊA CHẤT
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

1.1. Vị trí địa lý
Khu vực Lũng Cháy nằm ở phần phía đông bắc vùng mỏ Chợ Điền, cách Phia
khao khoảng 7km theo đường chim bay về phía đông bắc. Tọa độ các điểm góc khu
Lũng Cháy.
Hệ tọa độ HN - 72
Theo QĐ số 340 QĐ/KTM
ngày 19/8/1985 của BCN
X
Y

TT
1
2
3
4

2.468.868
2.469.279
2.469.187
2.468.900

18.556.508
18.556.740
18.557.159
18.557.121

1.2. Điều kiện giao thông vận tải
- Vận tải từ khu vực khai thác đến bãi chứa bằng hệ thống đường vận tải có sẵn.
- Vận tải trong nội bộ công trường bằng đường cấp phối đá có và đường làm
mới.
- Đoạn đường làm mới vào bóc thải khu vực đỉnh có chiều dài 50m, kết hợp với
khôi phục lại đường cũ để chở thải ra khu vực bãi thải.
II. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT MỎ
2.1. Đặc điểm địa chất mỏ
Thân quặng có dạng túi, đống đã hoàn toàn bị ôxi hóa, một phần của thân
quặng đã được khai thác bóc thải bằng phương pháp lộ thiên từ những năm trước.
Để khai thác tiếp phần còn lại của thân quặng tiếp tục bóc thải phía trong và
phần dưới của thân quặng xuống sâu.
2.2. Đặc điểm thân quặng
Thân quặng này có dạng hình túi, đống đã hoàn toàn bị bị ôxi hóa, tạo khoáng
vật limonit khá điển hình. Chứng tỏ quặng nguyên sinh ban đầu chủ ...
PHẦN I
KHÁI QUÁT CHUNG
I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC
Phương án khai thác quặng ôxít khối 228 khu vực Lũng Cháy được lập trên
cơ sở các văn bản pháp lý sau:
1. Quyết định số 31/QĐ-KLM-TCTĐ ngày 07/01 m 2011 của Chủ tịch
công ty TNHH MTV kim loại màu Thái Nguyên, về việc ban hành điều lệ tổ chức
hoạt động của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn.
2. Quyết định số 336 ngày 16 tháng 03 m 2011 của Giám đốc công ty
TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên (Công ty mẹ) về việc phê duyệt phuơng án
công truờng khai thác, tuyển quặng 2011 cho Công ty TNHH MTV Kim loại màu
Bắc Kạn
5. Căn cứ Quyết định s 518/QĐ-BKC-KTAT ngày tháng năm 2011 v việc
bổ sung công trường khai thác khu Lũng Cháy.
6. Bản đồ tính trữợng tỷ lệ 1/2000 các mặt cắt địa chất tỷ lệ 1/500
1/1000 theo tài liệu thăm dò.
II. TIÊU CHUẨN LẬP THIẾT KẾ
- Qui phạm kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên: TCVN-5326-2008.
- Quy chuẩn k thuật quốc gia về an toàn trong khai thác m lộ thiên QCVN
04:2009/BCT ban hành theo thông số 20/2009/TT-BCT ngày 7/7/2009 của Bộ
Công Thương.
- Qui chuẩn quốc gia v an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu
huỷ vật liệu nổ qui phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ:
QCVN 02:2008/BCT
1
BP thi công lộ thiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BP thi công lộ thiên - Người đăng: pihpih002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
BP thi công lộ thiên 9 10 960