Ktl-icon-tai-lieu

Buồng sấy thăng hoa liên tục

Được đăng lên bởi Đoàn Lợi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BUỒNG SẤY THĂNG HOA LIÊN TỤC
- Nguyên tắc hoạt động:
Vật liệu sấy được làm lạnh đến nhiệt độ thích hợp trong các kho lạnh rồi được đưa
vào buồn sấy (1) qua buồng nạp nguyên liệu (2) rồi xuống băng tải (4), vật liệu di chuyển
trên băng tải tiếp xúc với không khí nóng được cung cấp bởi thiết bị cấp nhiệt bức xạ (3).
Thiết bị ngưng tụ (5) làm ngưng tụ khí ẩm thoát ra từ vật liệu để bơm chân không làm
việc với không khí khô giúp giảm chi phí điện năng cho hệ thống. Sau khi vật liệu sấy
xong thì được tháo ra ngoài bằng thiết bị tháo sản phẩm (6).

- Ưu điểm:
+ Thu được sản phẩm chứa chất lượng cao, khi sấy không bị biến chất ablumin
+ Bảo vệ nguyên vẹn các vitamin
+ Giữ nguyên thể tích ban đầu của vật liệu nhưng xốp hơn nên dễ hấp thụ nước để
trở lại dạng đầu tiên
- Nhược điểm:
Phương pháp này rất phức tạp về thiết bị và có giá thành cao, vốn đầu tư nhiều.
- Ứng dụng:
Dùng để sấy các thực phẩm như sữa, rau, quả và được áp dụng rộng rãi trong sản
xuất dược phẩm để sấy các chất kháng sinh như penixilin, treptomicin.

...
BUỒNG SẤY THĂNG HOA LIÊN TỤC
- Nguyên tắc hoạt động:
Vật liệu sấy được làm lạnh đến nhiệt độ thích hợp trong các kho lạnh rồi được đưa
vào buồn sấy (1) qua buồng nạp nguyên liệu (2) rồi xuống băng tải (4), vật liệu di chuyển
trên băng tải tiếp xúc với không khí nóng được cung cấp bởi thiết bị cấp nhiệt bức xạ (3).
Thiết bị ngưng tụ (5) làm ngưng tụ khí ẩm thoát ra từ vật liệu để bơm chân không làm
việc với không khí khô giúp giảm chi phí điện năng cho hệ thống. Sau khi vật liệu sấy
xong thì được tháo ra ngoài bằng thiết bị tháo sản phẩm (6).
- Ưu điểm:
+ Thu được sản phẩm chứa chất lượng cao, khi sấy không bị biến chất ablumin
+ Bảo vệ nguyên vẹn các vitamin
+ Giữ nguyên thể tích ban đầu của vật liệu nhưng xốp hơn nên dễ hấp thụ nước để
trở lại dạng đầu tiên
- Nhược điểm:
Phương pháp này rất phức tạp về thiết bị và có giá thành cao, vốn đầu tư nhiều.
- Ứng dụng:
Dùng để sấy các thực phẩm như sữa, rau, quả và được áp dụng rộng rãi trong sản
xuất dược phẩm để sấy các chất kháng sinh như penixilin, treptomicin.
Buồng sấy thăng hoa liên tục - Trang 2
Buồng sấy thăng hoa liên tục - Người đăng: Đoàn Lợi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Buồng sấy thăng hoa liên tục 9 10 191