Ktl-icon-tai-lieu

Các bộ phận nhà – Cấu tạo

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các bộ phận nhà – Cấu tạo

Bả n vẽ k ế t c ấ u
bộ phận chính của nhà
 Bản vẽ kết cấu
 Bản vẽ kết cấu các bộ phận chính
 Các

Đòn tay
Vì kèo

Máng nước
Mái nhà
Ống khói

Tường
trong

Cửa sổ mái
Cửa sổ

Sàn lầu
Ban công

Mái hắt

Nền nhà
Tường
ngoài
Cửa đi
Lề đường
Cầu
thang
Sàn tầng
hầm
Móng tường

Tường rào
Vĩa hè
Tường móng

Mặt đất

Các bộ phận chính của nhà


Nhà do tổ hợp các cấu kiện thẳng đứng, bộ phận
nằm ngang, phương tiện giao thông và các bộ phận
khác.
 Các bộ phận thẳng đứng: móng, tường, cột, cửa
 Các bộ phận nằm ngang: nền, sàn, mái (bao gồm cả hẹ
dầm hoặc dàn)
 Phương tiện giao thông:



Giao thông ngang như: hành lang
Giao thông đứng: cầu thang, thang mái

 Các bộ phận khác: ban công, ô văng, mái hắt, máng nước,
…

Các bộ phận chính của nhà








Móng là bộ phận nằm bên dưới mặt đất tự nhiên, móng chịu
toàn bộ tải trọng nhà và truyền tải trọng xuống nền đất.
Tường và cột để phân nhà thành các phòng, không gian, là kết
cấu bao che (tường ngoài nhà) và chịu lực của nhà (tải trọng của
sàn, gác, mái).
Sàn, gác được cấu tạo bởi hệ dầm và bản chịu tải trọng của
người, dụng cụ trang thiết bị sử dụng. Sàn, gác tựa trên tường
hay cột thông qua dầm.
Mái là bộ phận nằm ngang (mái bằng) hoặc nghiêng. Mái được
cấu tạo bởi hệ dầm sàn hay bản. Mái vừa là bộ phận chịu lực
đồng thời là bộ phận bao che. Mái tựa trên tường, cột

CHI TIẾT DẦM THANG

...
Các b ph n nhà – C u t o
Các bộ phận nhà – Cấu tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bộ phận nhà – Cấu tạo - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các bộ phận nhà – Cấu tạo 9 10 479