Ktl-icon-tai-lieu

Các loại động cơ bước

Được đăng lên bởi mitsumi_91
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1148 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Các loại động cơ bước

 

Phần 1:  Động cơ bước dịch bởi Đoàn Hiệp 
•
•
•
•
•

 
Giới thiệu 
Động cơ biến từ trở 
Động cơ đơn cực 
Động cơ hai cực 
Động cơ nhiều pha 
 

Giới thiệu 
Động cơ bước được chia làm hai loại, nam châm vĩnh cửu và biến từ trở (cũng có 
loại động cơ hỗn hợp nữa, nhưng nó không khác biệt gì với động cơ nam châm 
vĩnh cửu). Nếu mất đi nhãn trên động cơ, các bạn vẫn có thể phân biệt hai loại 
động  cơ  này  bằng  cảm  giác  mà  không  cần  cấp  điện  cho  chúng.  Động  cơ  nam 
châm  vĩnh  cửu  dường  như  có  các  nấc  khi  bạn  dùng  tay  xoay  nhẹ  rotor  của 
chúng,  trong  khi  động  cơ  biến  từ  trở  thì  dường  như  xoay  tự  do  (mặc  dù  cảm 
thấy chúng cũng có những nấc nhẹ bởi sự giảm từ tính trong rotor). Bạn cũng có 
thể phân biệt hai loại động cơ này bằng ohm kế. Động cơ biến từ trở thường có 3 
mấu, với một dây về chung, trong khi đó, động cơ nam châm vĩnh cửu thường 
có  hai  mấu  phân  biệt,  có  hoặc  không  có  nút  trung  tâm.  Nút  trung  tâm  được 
dùng trong động cơ nam châm vĩnh cửu đơn cực. 
Động cơ bước phong phú về góc quay. Các động cơ kém nhất quay 90 độ mỗi 
bước, trong khi đó các động cơ nam châm vĩnh cửu xử lý cao thường quay 1.8 
độ đến 0.72 độ mỗi bước. Với một bộ điều khiển, hầu hết các loại động cơ nam 
châm  vĩnh cửu và  hỗn  hợp đều có  thể  chạy  ở  chế  độ nửa  bước,  và  một  vài  bộ 
điều khiển có thể điều khiển các phân bước nhỏ hơn hay còn gọi là vi bước. 
Đối với cả động cơ nam châm vĩnh cửu hoặc động cơ biến từ trở, nếu chỉ một 
mấu của động cơ được kích, rotor (ở không tải) sẽ nhảy đến một góc cố định và 
sau đó giữ nguyên ở góc đó cho đến khi moment xoắn vượt qua giá trị moment 
xoắn giữ (hold torque) của động cơ. 

1

Động cơ biến từ trở 

Hình 1.1 

 

Nếu motor của bạn có 3 cuộn dây, được nối như trong biểu đồ hình 1.1, với một 
đầu nối chung cho tất cả các cuộn, thì nó chắc hẳn là một động cơ biến từ trở. 
Khi sử dụng, dây nối chung (C) thường được nối vào cực dương của nguồn và 
các cuộn được kích theo thứ tự liên tục. 
Dấu thập trong hình 1.1 là rotor của động cơ biến từ trở quay 30 độ mỗi bước. 
Rotor trong động cơ này có 4 răng và stator có 6 cực, mỗi cuộn quấn quanh hai 
cực đối diện. Khi cuộn 1 được kích điện, răng X của rotor bị hút vào cực 1. Nếu 
dòng  qua  cuộn  1  bị  ngắt  và  đóng  dòng  qua  cuộn  2,  rotor  sẽ  quay  30  độ  theo 
chiều kim đồng hồ và răng Y sẽ hút vào cực 2.  
Để quay động cơ này một cách liên tục, chúng ta chỉ cần cấp điện liên tục luân 
phiên cho ...
1
Cácloiđộngcơbước
Phn1:ĐộngcơbướcdchbiĐoànHip
Giithiu
Độngcơbiếntừtrở
Độngcơđơncc
Độngcơhaicc
Độngcơnhiupha
Giithiu
Độngcơbướcđưcchialàmhailoi,namchâmvĩnhcubiếntừtrở(cũng
loiđngcơhnhpna,nhưngkhôngkhácbitviđngcơnamchâm
vĩnh
cu).Nếumtđinhãntrênđngcơ,cácbnvnthểphânbithailoi
độngcơ y bngcmgiác không cn cpđinchochúng.Đngcơnam
châm vĩnh c
u dường như các nc khi bn dùng tay xoay nhẹ rotor ca
chúng,trongkhiđngcơbiếntừtrởthìdườngnhưxoaytựdo(mccm
thychúngcũngnhngncnhẹb
isựgimtừtínhtrongrotor).Bncũng
thểphânbithailoiđộngcơnàybngohmkế.Độngcơbiếntừtrởthường3
mu,vimtdâyvềchung,trongkhiđó,đ
ngcơnamchâmvĩnhcuthường
hai mu phân bit, hoc không nút trung tâm. Nút trung tâmđưc
dùngtrongđộngcơnamchâmvĩnhcuđơncc.
Độngcơbướcphongphúvềgóc
quay.Cácđngcơkémnhtquay90đmi
bước,trongkhiđócácđngcơnamchâmvĩnhcuxửcaoth ườngquay1.8
độđến0.72đmibước.Vimtbộđiukhin,huhế
tcácloiđngcơnam
châmvĩnhcuhnhpđuthểchyởchếđộnabước,mtvà ibộ
điukhinthểđiukhincácphânbướcnhỏhơnhay
còngivibước.
Đốivicảđộngcơnamchâmvĩnhcuhocđngcơbiếntừtr,nếuchỉmt
mucađngcơđượckích,rotor(ởkhôngti)sẽnhyđến
mtgócc ốđịnh
sauđógiữnguyênởgócđóchođếnkhimomentxonvượt quagiátrịmoment
xongiữ(holdtorque)cađộngcơ.
Các loại động cơ bước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các loại động cơ bước - Người đăng: mitsumi_91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Các loại động cơ bước 9 10 970