Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp gia công tiên tiến

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các phương pháp gia công tiên tiến

Các phương pháp gia
công tiên tiến

Công nghệ tạo mẫu nhanh

1

Các phương pháp gia công tiên tiến
I. SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
I. 1 . Giới thiệu:
Việc chế tạo máy tính, nổi bật là máy tính cá nhân (PC) và máy tính mini đã làm thay đổi
các phương thức làm việc ở xí nghiệp. Đặc biệt là máy tính đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh
vực như: thiết kế (CAD-Computer Aided Design) ,chế tạo (CAM- Computer Aided
Manufacturing), gia công điều khiển số nhờ máy tính (CNC- Computer Numerical Control). Và hệ
thống tạo mẫu nhanh ra đời với sự tạo mẫu trên môi trường CAD. Bảng 1 dưới đây chỉ ra lịch
sử của nhiều công nghệ khác nhau từ việc đánh giá bắt đầu các giai đoạn.
Bảng 1
Năm
1770
1946
1952
1960
1961
1963
1988

I.

Công nghệ
Cơ giới hoá
Máy tính đầu tiên
Máy gia công điều khiển kỹ thuật số tự động
Đầu tiên thương mại hoá thiết bị laser
Đầu tiên thương mại hoá robot
Hệ thống sơ đồ tác động tự động
Hệ thống tạo mẫu nhanh tự động

2. Khái niệm chung về tạo mẫu nhanh:

Tạo mẫu nhanh (Rapid Prototyping –RP) là công nghệ thiết kế mẫu tự động nhờ quá
trình CAD (thiết kế với sự trợ giúp của máy tính). Với những máy in ba chiều cho phép người
thiết kế tạo ra những mấu hữu hình, truyền ý tưởng thiết kế của họ đến công nhân hoặc khách
hàng , ngoài ra tạo mẫu nhanh còn được sử dụng thiết kế thử những sản phẩm mới.
Tất nhiên “nhanh” là một thời gian tương đối. thong thường, thời gian tạo ra một mẫu mới mất
khoảng 3 -72 giờ phụ thuộc vào độ phức tạp của mẫu. So với việc tạo mẫu bằng máy truyên
thống thì mất nhiều tuần đến nhiều tháng thì việc tạo mẫu ở đây là nhanh hơn nhiều.Vì vậy, RP
giúp các nhà sản xuất nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường và giảm chi phí sản xuất.đó là ưu
điểm nổi bật của quá trình tạo mẫu nhanh.
I.
3. Ba thời kì của quá trình tạo mẫu nhanh:
Mục đích của công nghệ này là mô hình hoá các ý tưởng thiết kế.như vậy mẫu được
làm theo yêu cầu ban đầu của người thiết kế trước khi bắt đầu quá trình sản xuất thực. Các hình
thức tạo mẫu như:hớt vật liệu, gia công cắt gọt, tạo mẫu khuôn,…với nhiều loại vật liệu
như:kẽm, urethanes,…Do đó , trong phạm vi thí nghiệm thì tạo mẫu nhanh là thích hợp nhất.
Bảng tóm tắt các thời kỳ tạo mẫu và tạo mô hình:
Mô hình hình học
Quá trình tạo mẫu
Thời kỳ 1:khung tạo toạ độ 2D
Thời kỳ 1: tạo mẫu thô sơ
•
Giữa thập niên 60
•
Thực hiện cách đây nhiều thế
kỷ.
•
Khuynh hướng:
-Sơ đồ mạch đưa ra trong các bo mạch •
Thực hiện tạo mẫu xem như

Công nghệ tạo mẫu nhanh

2

Các phương pháp gia công tiên...
Các ph ng pháp gia công tiên ti nươ ế
Các ph ng pháp giaươ
ng tiên ti nế
Công ngh t o m u nhanh
1
Các phương pháp gia công tiên tiến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp gia công tiên tiến - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các phương pháp gia công tiên tiến 9 10 814