Ktl-icon-tai-lieu

CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀN ÁP DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀN ÁP DỤNG
TRONG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

KỸ THUẬT H\N T\U THỦY
PHẦN 2

CÁC PHƢƠNG PHÁP HÀN ÁP DỤNG
TRONG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
Nội dung phần này tập trung vào các vấn đề sau:





Khái quát về hệ thống phân loại các phương pháp hàn.
Các phương pháp hàn hồ quang thông dụng áp dụng trong công
nghiệp tàu thủy
Khái quát về các phương pháp hàn tiên tiến
Chọn lựa các phương pháp hàn phù hợp với ứng dụng hàn khi thi
công kết cấu thân tàu

NỘI DUNG
Phân loại các vấn đề cơ bản của phương pháp hàn nóng chảy [-] ...................... 4
1.1.
Định danh các phương pháp hàn ........................................................... 4
1.2.
Ba nguyên lý hình thành mối hàn .......................................................... 8
1.3.
Mật độ nguồn nhiệt ........................................................................... 11
1.4.
Hồ quang hàn ................................................................................... 17
2. Phương pháp hàn que (SMAW)[-] ............................................................... 26
2.1.
Thực chất đặc điểm. .......................................................................... 26
2.2.
Thiết bị hàn...................................................................................... 29
2.3.
Thông số hàn[-][-]. ............................................................................. 29
2.4.
Xác định & hiệu chỉnh thông số hàn ..................................................... 32
2.5.
Que hàn .......................................................................................... 34
2.6.
Phân nhóm que hàn theo đặc trưng công nghệ. .................................... 38
2.7.
Kỹ thuật hàn .................................................................................... 39
2.8.
Sấy que hàn ..................................................................................... 41
2.9.
Phân nhóm mối hàn theo các đặc trưng công nghệ ................................ 44
2.10.
Các chú ý khi chọn que hàn ............................................................ 47
3. Phương pháp hàn dây lỏi thuốc (FCAW) ...................................................... 48
3.1.
Tổng quan ....................................................................................... 48
3.2.
Nguyên lý hoạt động ......................................................................... 48
3.3.
Tác động của thông số hàn ................................................................ 50
3.4.
Thiết bị hàn FCAW ...............
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀN ÁP DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀN ÁP DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY 9 10 525