Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp lọc nhiễu tín hiệu điện tim.

Được đăng lên bởi reyestran123
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 2006 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HOÀNG MẠNH HÀ

CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍCH NGHI TRONG
LỌC NHIỄU TÍN HIỆU ĐIỆN TIM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC

HÀ NỘI – 2011

1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO

VIỆN KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HOÀNG MẠNH HÀ

CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍCH NGHI
TRONG LỌC NHIỄU TÍN HIỆU ĐIỆN TIM

Chuyên ngành: Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
Mã số: 62 46 35 01

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC

Người hướng dẫn khoa học:

1. TSKH Phạm Trần Nhu, Viện Công nghệ thông tin
2. TS Nguyễn Thị Quỳnh Lan, Đại học Kinh tế Quốc dân
HÀ NỘI – 2011

2

LỜI CAM ĐOAN

Các kết quả trình bày trong luận án là công trình nghiên cứu của tôi và
được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của TSKH Phạm Trần Nhu và TS
Nguyễn Thị Quỳnh Lan.
Các kết quả đó là trung thực và chưa từng được công bố trong các công
trình của người khác.
Tôi xin chịu trách nhiệm về những lời cam đoan trên của mình

Tác giả

Hoàng Mạnh Hà

3

LỜI CẢM ƠN
Luận án này được hoàn thành tại Viện công nghệ thông tin thuộc Viện
Khoa học và Công nghệ Việt nam dưới sự hướng dẫn tận tình của TSKH
Phạm Trần Nhu và TS Nguyễn Thị Quỳnh Lan. Tác giả xin bày tỏ lòng biết
ơn sâu sắc nhất tới các Thầy, Cô.
Trong quá trình học tập và nghiên cứu, thông qua các bài giảng, hội
nghị và xêmina, tác giả luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ và những ý kiến
đóng góp quý báu của GS TSKH Đinh Dũng, PGS TS Đặng Quang Á, PGS
TSKH Phạm Huy Điển, TS Phạm Cảnh Dương, PGS TS Nguyễn Bường, GS
TSKH Phạm Thượng Cát.
Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Viện Công nghệ thông tin
cùng toàn thể các Thầy, các Cô và các anh chị em làm việc tại Viện Công
nghệ thông tin đã quan tâm và giúp đỡ tác giả trong suốt thời gian nghiên cứu
tại Viện.
Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Cao đẳng Kỹ
thuật Thiết bị Y tế đã tạo điều kiện cho tác giả trong thời gian làm nghiên cứu
sinh.
Xin được cảm ơn anh chị em học viên cao học, nghiên cứu sinh và bạn
bè đồng nghiệp gần xa đã trao đổi, động viên và khích lệ tác giả trong quá
trình học tập, nghiên cứu và làm luận án.
Tác giả xin kính tặng những người thân yêu trong gia đình của mình
niềm vinh hạnh to lớn này.
Tác giả

4

Mục lục
______________________________________________________________
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................. 0
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HOÀNG MẠNH HÀ
CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍCH NGHI TRONG
LỌC NHIỄU TÍN HIỆU ĐIỆN TIM
LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HC
HÀ NỘI – 2011
Các phương pháp lọc nhiễu tín hiệu điện tim. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp lọc nhiễu tín hiệu điện tim. - Người đăng: reyestran123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Các phương pháp lọc nhiễu tín hiệu điện tim. 9 10 313