Ktl-icon-tai-lieu

Các ren tiêu chuẩn chủ yếu

Được đăng lên bởi maivanhuong999
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bảng 17.1 Các ren tiêu chu n chủ yếu
Dạng ren

Ren hệ mét
Ren hình thang một mối

Đường kính d, (mm)

Bước ren p, (mm)

1 ÷ 600

0,2 ÷ 6

8 ÷ 640

1,5 ÷ 48

Ren đỡ

5,6 ÷ 640

2 ÷ 48

Ren đỡ tăng bền

80 ÷ 2000

5 ÷ 40

Ren côn hệ mét

6 ÷ 56

1÷2

7,72 ÷ 163,83

28 ÷ 11 vòng trên chiều dài 25,4mm

8 ÷ 185

1,54 ÷ 6,35

Ren côn ống
Ren tròn

...
Bng 17.1 Các ren tiêu chun ch yếu
Dng ren Đường kính d, (mm) Bước ren p, (mm)
Ren h mét
Ren hình thang mt mi
Ren đỡ
Ren đỡ tăng bn
Ren côn h mét
Ren côn ng
Ren tròn
1 ÷ 600
8 ÷ 640
5,6 ÷ 640
80 ÷ 2000
6 ÷ 56
7,72 ÷ 163,83
8 ÷ 185
0,2 ÷ 6
1,5 ÷ 48
2 ÷ 48
5 ÷ 40
1 ÷ 2
28 ÷ 11 vòng trên chiu dài 25,4mm
1,54 ÷ 6,35
Các ren tiêu chuẩn chủ yếu - Người đăng: maivanhuong999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Các ren tiêu chuẩn chủ yếu 9 10 435