Ktl-icon-tai-lieu

Các vấn đề tính toán nối đất hệ thống điện

Được đăng lên bởi sofwater2015
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 835 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 8

Bảo vệ nối đất
8.1. Một số khái niệm, định nghĩa
Hệ thống nối đất – tập hợp các cực tiếp địa và dây nối đất có nhiệm vụ truyền
dẫn dòng điện xuống đất. Hệ thống nối đất bao gồm nối đất tự nhiên và nối đất
nhân tạo.
Cực tiếp địa – Cọc bằng kim loại dạng tròn, ống hoặc thép góc, dài 23 mét
được đóng sâu trong đất. Các cọc này được nối với nhau bởi các thanh giằng bằng
phương pháp hàn.
Hệ thống nối đất tự nhiên – hệ thống các thiết bị, công trình ngầm bằng kim
loại có sẵn trong lòng đất như các cấu kiện bê tông cốt thép, các hệ thống ống dẫn
bằng kim loại, vỏ cáp ngầm v.v.
Hệ thống nối đất nhân tạo – hệ thống bao gồm các cực tiếp địa bằng thép
hoặc bằng đồng được nối liên kết với nhau bởi các thanh ngang. Phân biệt hai dạng
nối đất là nối đất làm việc và nối đất bảo vệ.
Hệ thống nối đất làm việc – hệ thống nối đất mà sự có mặt của nó là điều
kiện tối cần thiết để các thiết bị làm việc bình thường, ví dụ nối đất điểm trung tính
của máy biến áp, nối đất của các thiết bị chống sét v.v.
Hệ thống nối đất bảo vệ – hệ thống nối đất với mục đích loại trừ sự nguy
hiểm khi có sự tiếp xúc của người với các phần tử bình thường không mang điện
nhưng có thể bị nhiễm điện bất ngờ do những nguyên nhân nào đó. Ví dụ nối đất vỏ
thiết bị, nối đất khung, bệ máy v.v.
8.2. Phân tích đặc điểm của quá trình phân tán dòng điện trong đất
Khi có sự cố chạm đất, dòng điện truyền vào đất qua các đầu cực tiếp xúc rồi
tỏa ra mọi hướng. Giả thiết đầu tiếp xúc có dạng hình cầu đường kính D. Mật độ
dòng điện đi vào đất chính là mật độ dòng điện tính trên một đơn vị diện tích của
nửa bề mặt hình cầu Sc/2, được xác định theo biểu thức:
j

I d 2I d
I
 2 d 2
S c D
2 .rc , A/m2
2

(8.1)

rc- bán kính cực tiếp địa.
149

Ở một điểm cách trục tiếp địa
một khoảng x, mật độ dòng điện sẽ là:
jx 

Id
2 .x 2

, A/m2

(8.2)

Cường độ điện trường tại điểm này là:
Ex  jx  

Id 
2 .x 2

, V/m;

(8.3)

Trong đó
Id- dòng điện chạy trong đất, A;
 - điện trở suất của đất, .m.



x

Id 
2

rc

(x)

max

x
20m

20m



dx
I 
 d
2

x
2 .x
x

x

Hình 8.1 Quá trình phân
Id tán dòng điện trong
đất và sự phân bố điện thế

Độ rơi điện áp trong dải đất dx:
d x  E x dx
(8.4)
Điện thế tại điểm xét:
 x  d x 

Id

dx

(8.5)

Biểu thức (8.5) chính là phương trình Hypebol. Giá trị điện thế cực đại ở trên
cực tiếp địa (ứng với bán kính của cực tiếp địa rc) được xác định:
 max 

Id 
2 .rc

(8.6)

Vùng đất cách cực tiếp địa 20 mét trở lên được coi là vùng điện thế zero, có =0.

Ub

Ut...
Chương 8
Bảo vệ nối đất
8.1. Mt s khái nim, đnh nghĩa
Hệ thống nối đất tập hợp các cực tiếp địadây nối đấtnhiệm v truyền
dẫn dòng điện xuống đất. Hệ thống nối đất bao gồm nối đất tự nhiên nối đất
nhân tạo.
Cực tiếp địa Cọc bằng kim loại dạng tròn,ng hoặc thép góc, dài 23 mét
được đóng sâu trong đất. Các cọc này được nối với nhau bởi các thanh giằng bằng
phương pháp hàn.
Hệ thống nối đất tự nhiên hệ thốngc thiết bị, công trình ngầm bằng kim
loại sẵn trong lòng đất như các cấu kiện tông cốt thép, các hệ thống ống dẫn
bằng kim loại, vỏ cáp ngầm v.v.
Hệ thống nối đất nhân tạo hệ thống bao gồm các cực tiếp đa bằng thép
hoặc bằng đồng được nối liên kết với nhau bởi các thanh ngang. Phân biệt hai dạng
nối đất là nối đất làm việc và nối đất bảo vệ.
Hệ thống nối đất làm việc hệ thống nối đất sự mặt của điều
kiện tối cần thiết để các thiết bị làm việc nh thường, ví dụ nối đất điểm trung tính
của máy biến áp, nối đất của các thiết bị chống sét v.v.
Hệ thống nối đất bảo vệ hệ thống nối đất với mục đích loại trừ s nguy
hiểm khi có sự tiếp xúc của người với các phần t nh thường không mang điện
nhưng có thể bị nhiễm điện bất ngờ do những nguyên nhân nào đó. Ví dụ nối đất vỏ
thiết bị, nối đất khung, bệ máy v.v.
8.2. Phân tích đặc điểm của quá trình phân tán dòng điện trong đất
Khi có sự cố chạm đất, dòng điện truyền vào đất qua các đầu cực tiếp xúc rồi
tỏa ra mọi ớng. Giả thiết đầu tiếp xúc có dạng hình cầu đường kính D. Mật độ
dòng điện đi vào đất chính là mật độ dòng điện tính trên một đơn v diện ch của
nửa bề mặt hình cầu S
c
/2, được xác định theo biểu thức:
22
.2
2
2
c
dd
c
d
r
I
D
I
S
I
j
, A/m
2
(8.1)
r
c
- bán kính cực tiếp địa.
149
Các vấn đề tính toán nối đất hệ thống điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các vấn đề tính toán nối đất hệ thống điện - Người đăng: sofwater2015
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Các vấn đề tính toán nối đất hệ thống điện 9 10 215