Ktl-icon-tai-lieu

Cách cài máy in

Được đăng lên bởi xây dựng nhà xưởng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nói chung Bạn muốn cài máy in trong mạng nội bộ thì có 2 cách
Cách đơn giản nhất là cắm máy in vào một máy tính nào đó trong mạng rồi share ra
cho các máy tinh khác in thông qua máy tính đó , có lẻ cách này không cần chi tiết nữa
,cách này thông dụng khi máy in chưa hổ trợ cổng LAN để dùng mạng ( Nhược điểm là
máy tính có gắn máy in phải luôn luôn mở )
Cách thứ hai là nếu máy in của bạn có chức năng in trong mạng (nhìn thấy port LAN sau
máy in )
Thì bạn cài máy in như một client của mạng cho tất cả các máy trong mạng lệnh về ,
Bạn làm như sau :
Cắm nguồn cho máy in , kéo một cable mạng nội bộ từ hub hay swich về máy in như
một máy tính .
Kiểm tra xem IP của máy in có cùng lớp với IP mạng nội bộ hay chưa ? nếu chưa thì
set lại cho máy in như set cho máy tính sử dụng IP tĩnh ( VD máy tính của bạn là
192.168.1.11 thì máy in 192.168.1.50 , Default gateway :192.168.1.1 .....v. v )
Để cài driver cho máy in này bạn vẫn vào Add printer và chọn local port như cài máy
in trực tiếp trên máy .Nhưng khi vào phần local port rồi bạn chọn new port > Standard
TCP/IP local >> gõ IP của máy in mà bạn đã có 192.168.1.50 ..vào ......... rồi giúp nó
tìm cài driver của nó là xong thôi ( Đặc biêt là trong phần Printer bạn thấy biểu tượng
của máy in này như một máy in như gắn trực tiếp vào máy tính ... không có cái dây lòng
thòng bên dưới như máy in share trong mạng )
Bạn sẽ có một máy in trong mạng và hãy làm như vậy với tất cả các máy tính
khác trong mạng cần in bằng máy in đó
Chúc cả nhà vui
Registering ScanGear Tool in [Exceptions] in Windows Firewall
- For Windows 7:
1.Click [ ] (Start) → [Control Panel] → [System and Security] → [Windows Firewall]
→ [Advanced Settings].
2. Select [Inbound Rules] in the [Windows Firewall with Advanced Security] sheet →
click [New Rules].
3. In [New Inbound Rule Wizard], select [Program] → click [Next].
4. Select [This program path] → click [Browse] → select the file below → click [Next].
%ProgramFiles%Canon\Color Network ScanGear\SgTool.exe
5. Select [Allow the connection] → click [Next].
6. Select only [Private] → click [Next].
7. Enter a name in [Name] → click [Finish] to close [New Inbound Rule Wizard].

...
Nói chung Bạn muốn cài máy in trong mạng nội bộ thì có 2 cách
Cách đơn giản nhất là cắm máy in vào một máy tính nào đó trong mạng rồi share ra
cho các máy tinh khác in thông qua máy tính đó , có lẻ cách này không cần chi tiết nữa
,cách này thông dụng khi máy in chưa hổ trợ cổng LAN để dùng mạng ( Nhược điểm là
máy tính có gắn máy in phải luôn luôn mở )
Cách thứ hai là nếu máy in của bạn có chức năng in trong mạng (nhìn thấy port LAN sau
máy in )
Thì bạn cài máy in như một client của mạng cho tất cả các máy trong mạng lệnh về ,
Bạn làm như sau :
Cắm nguồn cho máy in , kéo một cable mạng nội bộ từ hub hay swich về máy in như
một máy tính .
Kiểm tra xem IP của máy in có cùng lớp với IP mạng nội bộ hay chưa ? nếu chưa thì
set lại cho máy in như set cho máy tính sử dụng IP tĩnh ( VD máy tính của bạn là
192.168.1.11 thì máy in 192.168.1.50 , Default gateway :192.168.1.1 .....v. v )
Để cài driver cho máy in này bạn vẫn vào Add printer và chọn local port như cài máy
in trực tiếp trên máy .Nhưng khi vào phần local port rồi bạn chọn new port > Standard
TCP/IP local >> gõ IP của máy in mà bạn đã có 192.168.1.50 ..vào ......... rồi giúp nó
tìm cài driver của nó là xong thôi ( Đặc biêt là trong phần Printer bạn thấy biểu tượng
của máy in này như một máy in như gắn trực tiếp vào máy tính ... không có cái dây lòng
thòng bên dưới như máy in share trong mạng )
Bạn sẽ có một máy in trong mạng và hãy làm như vậy với tất cả các máy tính
khác trong mạng cần in bằng máy in đó
Chúc cả nhà vui
Registering ScanGear Tool in [Exceptions] in Windows Firewall
- For Windows 7:
1.Click [ ] (Start) → [Control Panel] → [System and Security] → [Windows Firewall]
→ [Advanced Settings].
2. Select [Inbound Rules] in the [Windows Firewall with Advanced Security] sheet →
click [New Rules].
3. In [New Inbound Rule Wizard], select [Program] → click [Next].
4. Select [This program path] → click [Browse] → select the file below → click [Next].
%ProgramFiles%Canon\Color Network ScanGear\SgTool.exe
5. Select [Allow the connection] → click [Next].
6. Select only [Private] → click [Next].
7. Enter a name in [Name] → click [Finish] to close [New Inbound Rule Wizard].
Cách cài máy in - Người đăng: xây dựng nhà xưởng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cách cài máy in 9 10 744