Ktl-icon-tai-lieu

Cách dùng máy khò nhiệt

Được đăng lên bởi congtu-mos
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đã gửi 05 June 2011 - 10:49 PM
Tôi cũng mới làm quen với linh kiện dán và máy khò.Cũng tự mày mò tìm cách máy
khò.Tôi đang dùng máy khò Quick 850A.Điều tôi quan tâm nhất là cách điều chỉnh nhiệt
và gió sao cho hợp lí để không chết IC.Trên mạng tôi thấy nhiều hướng dẫn về cách sử
dụng máy khò.Nhưng cách điêu chỉnh nhiệt và gió cụ thể như thế nào thì chung chung vì
thị trường có nhiều loại máy khò với xuất xứ và chất lượng khác nhau và còn phụ thuộc
vào tay nghề khò của mỗi người nữa.Tôi xin bổ xung thông tin để các bạn mới sử dụng
máy khò về điều chỉnh nhiệt.Tôi lấy ví dụ về các linh kiện trên main:
- Thứ nhất là các bạn chọn kích cỡ đầu khò phù hợp với linh kiện trên mainboard.VD :
+ IC nhỏ như IC nguồn CPU như ADP3180,ADP3110,FET,nguồn RAM như LM324...
các bạn nên dùng đầu đường kính 4.4 mm
+ IC lớn như IC clock,mạng LAN,SIO các bạn dùng đầu đường kính 8.8 mm
- Chỉnh nhiệt và gió :Khi mua máy,trong catalog có biểu đồ nhiệt độ theo mức gió và
nhiệt.Máy 850A,nhiệt có 8 mức,gió co 8 mức.Khi khò thì nhiệt độ khò nằm trong khoảng
300 - 350 độ C.Để chọn gió và nhiệt thì dựa trên biểu đồ( tùy theo loại đầu khò )để chỉnh
gió và nhiệt để nhiệt độ khò nằm trong khoảng nhiệt độ cho phép.VD :
+ với IC nhỏ thì tôi dùng đầu 4.4 mm.Gỡ IC:Nhiệt mức 3.5,gió mức 3.Khi dán
vào:Nhiệt:3,gió 1,
+ SIO,LAN,CLOCK thì tôi dùng đầu 8.8 mm.Gỡ IC:nhiệt mức 4, gió mức 3.Khi dán
vào :Nhiệt 3.5,gió 1.
Chú ý:khi khò thì nhiệt không quá mức 6.khi khò ở nhiệt độ cao thì gió phải đủ mạnh nếu
không sẽ làm hỏng máy khò như đầu khò sẽ bị nóng chảy phần nhựa.
Tôi điều chỉnh gió nhiệt như trên IC không chết và thời gian khò không quá lâu hay
không gỡ được IC.Mong các bác góp ý để hoàn thiện bài viết và để giúp mọi người có
thêm nhiều liến thức cần thiết khi làm nghề

...
Đã gửi 05 June 2011 - 10:49 PM
Tôi cũng mới làm quen với linh kiện dán và máy khò.Cũng tự mày mò tìm cách máy
khò.Tôi đang dùng máy khò Quick 850A.Điều tôi quan tâm nhất là cách điều chỉnh nhiệt
và gió sao cho hợp lí để không chết IC.Trên mạng tôi thấy nhiều hướng dẫn về cách sử
dụng máy khò.Nhưng cách điêu chỉnh nhiệt và gió cụ thể như thế nào thì chung chung vì
thị trường có nhiều loại máy khò với xuất xứ và chất lượng khác nhau và còn phụ thuộc
vào tay nghề khò của mỗi người nữa.Tôi xin bổ xung thông tin để các bạn mới sử dụng
máy khò về điều chỉnh nhiệt.Tôi lấy ví dụ về các linh kiện trên main:
- Thứ nhất là các bạn chọn kích cỡ đầu khò phù hợp với linh kiện trên mainboard.VD :
+ IC nhỏ như IC nguồn CPU như ADP3180,ADP3110,FET,nguồn RAM như LM324...
các bạn nên dùng đầu đường kính 4.4 mm
+ IC lớn như IC clock,mạng LAN,SIO các bạn dùng đầu đường kính 8.8 mm
- Chỉnh nhiệt và gió :Khi mua máy,trong catalog có biểu đồ nhiệt độ theo mức gió và
nhiệt.Máy 850A,nhiệt có 8 mức,gió co 8 mức.Khi khò thì nhiệt độ khò nằm trong khoảng
300 - 350 độ C.Để chọn gió và nhiệt thì dựa trên biểu đồ( tùy theo loại đầu khò )để chỉnh
gió và nhiệt để nhiệt độ khò nằm trong khoảng nhiệt độ cho phép.VD :
+ với IC nhỏ thì tôi dùng đầu 4.4 mm.Gỡ IC:Nhiệt mức 3.5,gió mức 3.Khi dán
vào:Nhiệt:3,gió 1,
+ SIO,LAN,CLOCK thì tôi dùng đầu 8.8 mm.Gỡ IC:nhiệt mức 4, gió mức 3.Khi dán
vào :Nhiệt 3.5,gió 1.
Chú ý:khi khò thì nhiệt không quá mức 6.khi khò ở nhiệt độ cao thì gió phải đủ mạnh nếu
không sẽ làm hỏng máy khò như đầu khò sẽ bị nóng chảy phần nhựa.
Tôi điều chỉnh gió nhiệt như trên IC không chết và thời gian khò không quá lâu hay
không gỡ được IC.Mong các bác góp ý để hoàn thiện bài viết và để giúp mọi người có
thêm nhiều liến thức cần thiết khi làm nghề
Cách dùng máy khò nhiệt - Người đăng: congtu-mos
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cách dùng máy khò nhiệt 9 10 99